Menu

IVS til ApS – Nye kommende regler i 2020

Kommende nye regler fastlægger ny frist for omregistrering af Iværksætterselskab. Den 15. oktober 2021. Vi kan - når de nye regler træder i kraft - bistå dig med omregistrering. Vi har betydelig erfaring.

99,9% opnår prisen: 4.900 + m Få FAST PRIS nu.
 • Advokat Jacob Tøjner har bistået iværksættere med succes siden 1997
 • Vi bistår dig professionelt i hele processen.
 • Vi har allerede nu bistået utallige med om-registreringer.
 • Vi arbejder efter konceptet: 'ALL INCLUSIVE'
 • Det skal være nemt, overskueligt og til at have med at gøre.

Omregistrering af iværksætterselskab

Folketinget vedtog et indgreb i foråret 2019. Omregistrerer du ikke dit iværksætterselskab inden den og den frist, så bliver det bare lukket. Sådan. Siden har ufatteligt mange iværksættere nærmest givet op. Blandt andet fordi reglerne om om-registrering af iværksætterselskaber slet ikke var realistiske set med den enkelte iværksætters øjne. Det er efter min opfattelse stærk kritisabel lovgivning (igen).

Folketinget har erkendt misseren, for man skriver følgende i lovforslaget om om-registrering af iværksætterselskaber: ”…Det har det vist sig, at de krav, der stilles til en omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab også rammer sunde iværksætterselskaber hårdt. Det kan eksempelvis være iværksætterselskaber, der kan betale deres løbende udgifter, men som er kommet i en klemme, da de har lånt penge til opstartsinvesteringer, og ikke har mulighed for at rejse yderligere kapital for at kunne opnå en samlet positiv kapital på 40.000 kr., der er nødvendig for, at selskabet kan blive omregistreret til et anpartsselskab.

Heldigvis har Folketinget lyttet til den overvældende kritik, blandt andet undertegnede har fremført, og har nu (11.11.20) fremsat lovforslag, hvorefter iværksætterselskaber kan om-registreres mere lempeligt end tidligere.

I skrivende stund (11.11.20) er lovforslaget om at omdanne IVS ikke vedtaget, men det bliver det.

Derfor tilbyder vi allerede nu, at du kan få tilbud på omregistrering af iværksætterselskab, straks de nye muligheder for at omdanne IVS bliver vedtaget og træder i kraft.

Omdan IVS – Metodevalget ved omregistrering af iværksætterselskab:

Det afgørende i denne proces er metodevalget – også for omkostningen ved at omdanne sit IVS.

Altså hvilken metode anvendes til at ‘fremskaffe’ de nødvendige kr. 40.000, så iværksætterselskabet kan få en anpartskapital på kr. 40.000 og blive omregistreret til APS.

Mere om metoderne:

Får indgående viden om metodevalg ved at læse denne specialartikel.

Hvordan ‘skaffes’ de kr. 40.000, der skal være til stede?

# Måske har IVS’et et ‘aktuelt ikke forbrugt overskud‘ lige nu.. eller en opsparet reserve.. – de kan bruges (Denne metode kræver ikke revisorerklæring.)

# Måske har IVS’et aktiver, hvis værdi er ‘steget’ (eksempel: Holding IVS, der ejer datterselskab.. – værdien af datterselskabet) (Denne metode kræver ikke revisorerklæring.)

# Måske skylder IVS’et dig penge.. dette indlån kan bruges. (Konvertering af gæld. Kræver ikke revisorerklæring. Kan KUN anvendes, hvis gælden er ‘noget værd’…)

# Måske har du aktiver du kan skyde i IVS’et (Denne metode kræver fortsat vurderingsberetning fra en revisor)

# Måske vil du bare skyde flere midler i IVS’et – en kapitalforhøjelse (Denne metode kræver ikke revisorerklæring.)

# Måske har IVS’et dit iværksætterselskab har en investor, der vurderer at vedkommende vil med ombord. (Denne metode kræver ikke revisorerklæring.)

Hvordan gør vi efter de nye regler?

Det hele handler om metodevalg i forbindelse med omdannelsen, men hvis vi for eksempel lægger til grund, at dit IVS har en kapital på kr. 5.000 og du ønsker at udvide kapitalen med kontantindskud til kr. 40.000, så skal der indbetales kr. 35.000 til iværksætterselskabet – så er du klar til at omdanne dit IVS.

Processen i dette eksempel er følgende:

 1. Du finder dine selskabsdokumenter frem (vedtægter for iværksætterselskabet)
 2. Du finder din ejerbog frem (det dokument, der viser at du ejer anparterne i dit iværksætterselskab)
 3. Du finder dit kørekort
 4. Du uploader dette til advokat Jacob Tøjner krypteret – (brug formularen ovenfor ved at klikke på den gule knap)
 5. Du indbetaler – når vi har indgået en aftale – kr. 35.000 til advokat Jacob Tøjner’ klientkonto: Reg 2191 Kontonummer 8897 219 469 – midlerne ender med at blive selskabets midler, og efter endt behandling (når dit iværksætterselskab er omregistreret til ApS, udbetales midlerne til iværksætterselskabets bankkonto.)
 6. Vi bistår dig gennem hele processen
 7. Vi ændrer vedtægterne
 8. Vi producerer alle nødvendige dokumenter
 9. Vi justerer ejerbog i selskabet
 10. Vi anmelder alt, der skal anmeldes
 11. Vi justerer ejerregister
 12. Du modtager til sidst kvittering for at dit iværksætterselskab nu er registreret som anpartsselskab.
 13. (Du beholder det samme CVR-nummer – der er ingen ændring af den ‘juridiske person’.)

Hvad koster dette?

I udgangspunktet kan du forvente en fast pris på kun kr. 4.900 + moms. Denne pris afhænger naturligvis af metodevalget, hvorfor det har værdi at diskutere dine tanker i denne anledning, med henblik på at fastlægge rette metode – også ud fra et omkostningssynspunkt.

Det siger næsten sig selv, at vi ikke kan bistå med en om-registrering af et IVS baseret på, at en investor skal tegne ny selskabskapital, i hvilken forbindelse, der skal udformes ejeraftale, tegningsaftaler, m.v. Der vil prisen selvfølgelig være en anden, men kontakt os alligevel, for vi laver jo ikke andet end disse sager, har bred erfaring, og er oftest langt langt billigere end andre advokater, simpelthen fordi vi ikke skal ‘læse op på juraen’ først…

 

I den normale om-registreringssag er vores bistand baseret på konceptet ALL INCLUSIVE: Det betyder at vi indenfor prisen og efter aftale med dig, står for det hele. Alle nødvendige dokumenter udformes og justeres. Alle anmeldelser til Erhvervsstyrelsen gennemføres. Ejerbøger og ejerregister justeres i overensstemmelse med, hvad der besluttes. Ved kontant kapitalforhøjelse skal vi dokumentere kapitalindskuddet og derfor skal kapitalindskuddet (i eksemplet ovenfor kr. 39.500) indbetales på vores klientkonto i Nordea. Anvendelsen af vores Nordea konto koster ingenting. Det er med i prisen. Der er ingen skjulte gebyrer. Ingen gebyrer for ‘sagsoprettelse’ eller ‘kundekendskabsanalyser’. Det hele vil være inkluderet. Sådan som jeg også gerne selv ville have det, hvis det var mig, der var klienten. Nemt, overskueligt og til at have med at gøre.

For dig, der sidder med BÅDE et Holding IVS og et eller flere underliggende Datter IVS.

Kontakt os for en god pris.

Har du både Holding IVS & Datter IVS så giver selvfølgelig en eller anden form for rabat, hvis din sag peger på tidsmæssig synergi. Det er da klart. Sådan som jeg også gerne selv ville have det, hvis det var mig, der var klienten. Nemt, overskueligt og til at have med at gøre.

 

↑ gå til toppen af siden
 • Omdan IVS til ApS
 • Omdan IVS med os og modtag en ordentlig gennemtænkt reel engageret bistand af høj kvalitet - derfor

  • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer engageret bistand af høj kvalitet
  • Advokat siden 5. august 1997 - meget bred erfaring
  • Du får ansvarlig faglig rådgivning
  • Vi vælger rette metodevalg
  • Processen er tryg og professionel
  • Kontakt os - der er styr på det!