VI HAR SPORADISKE FEJL PÅ TELEFONEN: RING KUN TIL 21 60 49 83 - VI SVARER PÅ HVERDAGE MELLEM 10-16 - ELLERS SEND SMS
Menu

Omdan IVS til ApS – ‘ALL INCLUSIVE’

Dit IVS skal omdannes til ApS inden 15. april 2021. Sker det ikke kan Erhvervsstyrelsen sende det til tvangsopløsning. Vi bistår med HELE processen og har erfaring & viden. Har du revisorforbindelse, så samarbejder vi med vedkommende.

99% opnår fast pris: 5.000 + m; INKL: Revisorerklæring Få et tilbud nu
 • Advokat Jacob Tøjner har bistået iværksættere med succes siden 1997
 • Vi hjælper med rette metodevalg - der er 7 afgørende valg!
 • Herefter er processen nem & enkel
 • Vores samarbejdspartner (stats.aut. revisor) bidrager med revisorerklæring
 • København, Hvide Sande, Tønder eller Gedser - vi dækker hele landet
 • Vi omregistrerer lige nu mellem 5 - 10 IVS på ugebasis

Omdan IVS til ApS / omregistrere Iværksætterselskab

Omdan IVS til ApS er en tvangsydelse forårsaget af Folketingets indgreb overfor alle danske iværksætterselskaber indført i foråret 2019.

Alle IVS skal omdannes inden 15. april 2021, ellers sendes de til tvansgopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Omdan IVS

Omdan IVS – Metodevalget:

Det afgørende i denne proces er metodevalget. Altså hvilken metode anvendes til at ‘fremskaffe’ de nødvendige kr. 40.000, der skal være til stede i ‘omregistreringsøjeblikket’.

Mere om metoderne:

Får indgående viden om metodevalg ved at læse denne specialartikel.

Hvordan ‘skaffes’ de kr. 40.000, der skal være til stede?

# dit iværksætterselskab kan have et ‘aktuelt ikke forbrugt overskud‘ lige nu.. eller en opsparet reserve..

# dit iværksætterselskab kan eje aktiver, hvis værdi er ‘steget’ (eksempel: Holding IVS, der ejer datterselskab.. – værdien af datterselskabet)

# dit iværksætterselskab kan skylde dig penge.. dette indlån kan omdannes til ny anpartskapital i iværksætterselskabet

# dit iværksætterselskab kan modtage aktiver fra dig, som bruges til at ‘skabe’ ny anpartskapital

# dit iværksætterselskab kan gennemføre en kapitalforhøjelse, hvorved du indbetaler flere midler som ny anpartskapital

# dit iværksætterselskab har en investor, der vurderer, at selskabet aktiver har en højere værdi end, der fremgår af balancen (eksempel: udviklet software)

# dit iværksætterselskab anvender en ‘kombi’ af ovenstående (eksempel: har overskud på 30.000 kr., du kommer med 9.999 kr. – der er 1 kr. i forvejen = 40.000 kr.)

Omdan IVS – Har vi ‘styr på det’?

Ja, jeg – Advokat Jacob Tøjner – har nu bistået utallige iværksættere med processen at omregistrere (omdanne) iværksætterselskaber.

Vi har en helt jordnær tilgang til processen, og anvender tid på sammen at finde rette proces.

Flere processer er skatterelevante, dvs. forkert tilgang kan medføre skattemæssige uhensigtmæssigheder. Som specialistadvokat indenfor selskabs- og selskabsskatteret kan jeg med det samme vurdere skattekonsekvenser og afvise for eksempel forkerte tilgange. Det er derfor vi kan tilbyde den angivne lave pris.  Forretningsmodellen baseres på, at jeg – hurtigt og straks – ved, hvilken løsning, der skal anvendes, hvorfor du vil opleve af selve processen som regel kun tager 1 – 2 dage.

Omdan IVS – Hvad skal du gøre nu, og FØR du ønsker vores bistand – vigtigt?

Du skal have ‘orden’ i eget hus. Hvad?

Du skal starte med at få styr på dit bogholderi, så du er i stand til at printe en saldobalance per dagsdato eller seneste månedskifte. Alt skal altså være bogført og bogført korrekt.

Siden seneste årsrapport – for eksempel 31.12.2018 afleveret i sommer 2019 – skal du fremskaffe kopi af HELE OG ALLE selskabets kontoudtog. Og din bankkonto (i selskabet) skal stemme med dit bogholderi.

Hvad er en ‘saldobalance’

En saldobalance er en ‘rapport’ som dit bogføringsprogram kan producere. Det er en statusrapport for hver enkelt konto i dit bogholderi, som du kan lave løbende.

En saldobalance giver et totalt overblik over selskabets ‘regnskab’ lige nu.. Er der ikke bogført ’til dato’ er billedet ikke ret-visende, og er ubrugeligt. Derfor er det vigtigt, at du bogfører op til dato.

Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning om bogføring, som du kan læse i, her.

 

Omdan IVS – processen trin for trin?

For at optimere processen, skal du bidrage lidt selv. Derfor har vi opstillet denne ‘trin for trin’ vejledning for, hvordan processen er, og hvad du præcist skal udføre for at medvirke til at opnå den faste pris på kr. 5.000 + m inklusive revisorerklæring.

 • Først sørger du for at bogføre ‘op til dato’
 • Herefter finder du dine selskabsdokumenter fra den gang dit iværksætterselskab blev stiftet – er du gl. kunde hos os, har vi selvfølgelig dokumenterne, medmindre du siden har lavet dem om.
 • Herefter finder du din ejerbog.
 • Herefter er du klar til at kontakte os: Start med formularen ovenfor.
 • Udfyld denne og tilknyt dokumenter – har du flere dokumenter end, der er plads til, uploader du krypteret her.
 • Har du en revisorerklæring allerede, så vedhæft den. Har du ikke, så har vi en samarbejdspartner.
 • Vi modtager materialet og løber det igennem kort, og kontakter dig.
 • Først herefter indgår vi en aftale om bistand.
 • Herefter fastlægges metodevalg i samarbejde med dig.
 • Vi producerer alle nødvendige dokumenter, protokoller, justerede vedtægter, erklæringer.
 • Du underskriver dokumenter og eventuelt ledelseserklæring fra vores revisorforbindelse (medmindre du selv har en revisor, der bistår).
 • Vi anmelder til Erhvervsstyrelsen og ‘vupti’ du ejer nu et anpartsselskab og ikke et iværksætterselskab.
 • Til lykke.

Omdan IVS – Hvad koster alt dette:

I øjeblikket kører vi en kampagne, hvor målet er så vidt muligt at tilbyde en fast pris på kr. 5.000 + moms. Dette inkluderer revisors arbejde med at udforme en erklæring. Det er billigt.

Prisen forudsætter derfor en høj grad af optimering af processen. Men prisen baseres også på et flow af sager. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og vi har et flow af sager. Men, derfor skal du alligtevel selv sørge for at ‘være klar’ som anført. Du behøver ikke vide en dyt om processen, men du skal sørge for at ‘sidde med et opdateret bogholderi’, og du skal sørge for at dit ‘bogholderiet’ harmonerer med selskabets bankkonto. Det skal altså helst være ‘stemt af’.

Hvis du ikke kan få bogholderiet til at ‘stemme’, så skal du ikke holde dig tilbage. Så tag fat i os alligevel, så kan vi fremskaffe hjælp til dig i den anledning- og det koster ingenting, før vi har indgået en aftale herom. Så ingen bekymring, tak.

Vi glæder os til at hjælpe også dig i mål.

OBS: Jeg har sådan set BÅDE Holding IVS og Datter IVS

Godt så – jo – der er synergi I at gennemføre begge omregistreringer samtidig (eller lige efter hinanden). Og jo – synergien kommer også dig til gode, fordi den faste pris udgør herefter IKKE 2 x 5.000, men ‘noget mindre’. Men husk: kravet om bogføring ‘up to date’ gælder for begge selskaber.

Vi glæder os til også at hjælpe også dig – der er koncerndirektør – i mål.

 

↑ gå til toppen af siden
 • Omdan IVS til ApS
 • Omdan IVS med os og modtag en ordentlig gennemtænkt reel engageret bistand af høj kvalitet - derfor

  • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer engageret bistand af høj kvalitet
  • Advokat siden 5. august 1997 - meget bred erfaring
  • Du får ansvarlig faglig rådgivning
  • Vi vælger rette metodevalg
  • Processen er tryg og professionel
  • Kontakt os - der er styr på det!