Menu

Omdan IVS til ApS – ‘ALL INCLUSIVE’

Dit IVS skal omdannes til ApS inden 15. oktober 2021. Sker det ikke kan Erhvervsstyrelsen sende det til tvangsopløsning. Vi bistår med HELE processen og har erfaring & viden. Har du revisorforbindelse, så samarbejder vi med vedkommende.

99% opnår fast pris: 4.900 + m; Få et tilbud nu
 • Advokat Jacob Tøjner har bistået iværksættere med succes siden 1997
 • Vi hjælper med rette metodevalg - der er 7 afgørende valg!
 • Herefter er processen nem & enkel
 • Lad os høre om din sag
 • København, Hvide Sande, Tønder eller Gedser - vi dækker hele landet
 • Vi omregistrerer lige nu mellem 5 - 10 IVS på ugebasis

Omdan IVS til ApS / omregistrere Iværksætterselskab

Omdan IVS til ApS er en tvangsydelse forårsaget af Folketingets indgreb overfor alle danske iværksætterselskaber indført i foråret 2019.

Alle IVS skal omdannes inden 15. oktober 2021, ellers sendes de til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. I essensen skal alle eksisterende IVS’er ‘fylde kapitalen op’ til mindst kr. 40.000 inden fristen. Har du stiftet med 100 kr,, mangler der således 39.900 kr.

Omdan IVS – Metodevalget:

Hvor skal de 39.900 kr. (i eksemplet over billedet) så komme fra?

Der er talrige metoder.

Det afgørende er metodevalget.

Altså hvilken metode anvendes til at ‘fremskaffe’ de nødvendige kr. 40.000.

Mere om metoderne:

Få indgående viden om metodevalg ved at læse denne specialartikel.

Hvordan ‘skaffes’ de kr. 40.000, der skal være til stede?

# Selskabet har faktisk tjent penge: dit iværksætterselskab kan have et ‘aktuelt ikke forbrugt overskud‘ lige nu.. eller en opsparet reserve..

# Selskabet ejer noget, der er steget i værdi: dit iværksætterselskab kan eje aktiver, hvis værdi er ‘steget’ (eksempel: Holding IVS, der ejer datterselskab.. – værdien af datterselskabet)

# Du har penge til gode i dit selskab: dit iværksætterselskab kan skylde dig penge.. dette indlån kan omdannes til ny anpartskapital i iværksætterselskabet

# Du vil indskyde aktiver: dit iværksætterselskab kan modtage aktiver fra dig, som bruges til at ‘skabe’ ny anpartskapital

# Du vil indskyde yderligere midler: dit iværksætterselskab kan gennemføre en kapitalforhøjelse, hvorved du indbetaler flere midler som ny anpartskapital

# Ekstern investor: dit iværksætterselskab har en investor, der vurderer, at selskabet aktiver har en højere værdi end, der fremgår af balancen (eksempel: udviklet software)

# Kombimodellen: dit iværksætterselskab anvender en ‘kombi’ af ovenstående (eksempel: har overskud på 30.000 kr., du kommer med 9.999 kr. – der er 1 kr. i forvejen = 40.000 kr.)

Omdan IVS – Har vi ‘styr på det’?

Ja, jeg – Advokat Jacob Tøjner – har nu bistået utallige iværksættere med processen at omregistrere (omdanne) iværksætterselskaber.

Vi har en helt jordnær tilgang til processen, og anvender tid på sammen at finde rette proces.

Flere processer er skatterelevante, dvs. forkert tilgang kan medføre skattemæssige uhensigtmæssigheder. Som specialistadvokat indenfor selskabs- og selskabsskatteret kan jeg med det samme vurdere skattekonsekvenser og afvise for eksempel forkerte tilgange. Det er derfor vi kan tilbyde den angivne lave pris.

Forretningsmodellen baseres på, at jeg – hurtigt og straks – ved, hvilken løsning, der skal anvendes, hvorfor du vil opleve af selve processen som regel kun tager få dage.

Omdan IVS – Hvad skal du gøre nu, og FØR du ønsker vores bistand – vigtigt?

Justeret 18. marts 2021:

Du skal have ‘orden’ i eget hus. Hvad?

Du skal starte med at få styr på dit bogholderi, så du er i stand til at producere en saldobalance sæt tæt på din beslutningsdato så muligt, for eksempel seneste månedsskifte. Alt skal altså være bogført og bogført korrekt, og afstemt. Afstemning betyder at du kontrollerer for eksempel om banken, momskonto, debitorer og kreditorer passer og stemmer (med dit bogholderi). Du skal kunne producere et bogholder, der giver dig et retvisende billede af den økonomiske situation. Ikke for min skyld, men for din egen skyld.

Hvis du skal træffe beslutning om at du anvender ‘midler/reserver’ inde i selskabet til at forøge kapitalen i iværksætterselskabet, så skal du jo være sikker på at grundlaget for den beslutning er i orden. Hvis den ikke er i orden kan du – der udgør selskabets ledelse – siden ifalde et ledelsesansvar (erstatningsansvar). Du skulle jo nødig udtale, at iværksætterselskabet har ”…et ikke forbrugt overskud-…’, hvis det slet ikke er tilfældet.

Husk det er altså dit ansvar – ikke vores ansvar. Derfor er det vigtigt.

Hvad er en ‘saldobalance’

En saldobalance er en ‘rapport’ som dit bogføringsprogram kan producere. Det er en statusrapport for hver enkelt konto i dit bogholderi, som du kan lave løbende.

En saldobalance giver et totalt overblik over selskabets ‘regnskab’ lige nu.. Er der ikke bogført ’til dato’ er billedet ikke ret-visende, og er ubrugeligt. Derfor er det vigtigt, at du bogfører op til dato.

Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning om bogføring, som du kan læse i, her.

Om-registrering nu i perioden mellem balancedagen og aflæggelsen af regnskab

Justeret 18. marts 2021:

Lad os antage at dit iværksætterselskab har regnskabsår der følger kalenderåret. Så sidder du muligvis og arbejder med forarbejdet til selskabets årsrapport for 2020. Hvis du beslutter at omregistrere nu, før du aflægger regnskab, så er der et par pointer din revisor (eller du selv) skal være opmærksom på:

 • Hvis du omregistrerer i dag og ‘afleverer årsrapport i morgen’ skal du anvende ‘Anpartsselskab’ på årsrapporten for 2020, selvom balancedatoen jo er 31.12.20. Det er fordi selskabet på godkendelsestidspunktet er blevet til anpartsselskab.
 • Du skal referere til omregistreringen i ledelsesberetningen
 • Du må ikke indsætte den nye selskabskapital på 40.000 kr. i regnskabet, da det afgørende er selskabskapitalen på balancedagen den 31.12.2020, og den var måske kun 1 krone. Det vil være sund fornuft at oplyse om kapitalforhøjelsen fra 1 krone til 40.000 kroner i regnskabet.

NB: Hvis du gennemfører om-registreringen på den kommende ordinærer generalforsamling, gælder ovenstående ikke.

Omdan IVS – processen trin for trin?

For at optimere processen, skal du bidrage lidt selv.

Derfor har vi opstillet denne ‘trin for trin’ vejledning for, hvordan processen er, og hvad du præcist skal udføre for at medvirke til at opnå den faste pris på kr. 4.900 + m.

 • Først sørger du for at bogføre ‘op til dato’
 • Herefter finder du dine selskabsdokumenter fra den gang dit iværksætterselskab blev stiftet – er du gl. kunde hos os, har vi selvfølgelig dokumenterne, medmindre du siden har lavet dem om.
 • Herefter finder du din ejerbog.
 • Herefter er du klar til at kontakte os: Start med formularen ovenfor.
 • Udfyld denne og tilknyt dokumenter – har du flere dokumenter end, der er plads til, uploader du krypteret her.
 • Vi modtager materialet og løber det igennem kort, og kontakter dig.
 • Først herefter indgår vi en aftale om bistand.
 • Herefter fastlægges metodevalg i samarbejde med dig.
 • Vi producerer alle nødvendige dokumenter, protokoller, justerede vedtægter, erklæringer.
 • Du underskriver dokumenter og eventuelt ledelseserklæring fra vores revisorforbindelse (medmindre du selv har en revisor, der bistår).
 • Vi anmelder til Erhvervsstyrelsen og ‘vupti’ du ejer nu et anpartsselskab og ikke et iværksætterselskab.
 • Til lykke.

Omdan IVS – Hvad koster alt dette:

Vi forsøger så vidt det er muligt at ramme den faste pris på kr. 4.900 + moms.

Prisen forudsætter derfor en høj grad af optimering af processen. Men prisen baseres også på et flow af sager. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og vi har et flow af sager. Men, derfor skal du alligevel selv sørge for at ‘være klar’ som anført.

Hvis du ikke kan få bogholderiet til at ‘stemme’, så skal du ikke holde dig tilbage. Så tag fat i os alligevel, så kan vi fremskaffe hjælp til dig i den anledning- og det koster ingenting, før vi har indgået en aftale herom. Så ingen bekymring, tak.

Vi glæder os til at hjælpe også dig i mål.

OBS: Jeg har sådan set BÅDE Holding IVS og Datter IVS

Godt så – jo – der er synergi I at gennemføre begge om-registreringer samtidig (eller lige efter hinanden). Og jo – synergien kommer også dig til gode, fordi den faste pris normalt herefter IKKE udgør 2 x 4.900, men ‘noget mindre’. Men husk: kravet om bogføring ‘up to date’ gælder for begge selskaber.

Vi glæder os til også at hjælpe også dig – der er koncerndirektør – i mål.

 

↑ gå til toppen af siden
 • Omdan IVS til ApS
 • Omdan IVS med os og modtag en ordentlig gennemtænkt reel engageret bistand af høj kvalitet - derfor

  • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer engageret bistand af høj kvalitet
  • Advokat siden 5. august 1997 - meget bred erfaring
  • Du får ansvarlig faglig rådgivning
  • Vi vælger rette metodevalg
  • Processen er tryg og professionel
  • Kontakt os - der er styr på det!