Menu

IVS til ApS – Nye gældende regler i 2020

FRA MARTS 2021: Nye nemmere regler for om-registrering af IVS er nu på plads. Vi kan bistå dig med hele omregistrering. Vi har betydelig erfaring.

99,9% opnår prisen: 4.900 + m Få FAST PRIS nu.
 • Advokat Jacob Tøjner har bistået iværksættere med succes siden 1997
 • Vi bistår dig professionelt i hele processen.
 • Vi har allerede nu bistået med utallige med om-registreringer.
 • Vi arbejder efter konceptet: 'ALL INCLUSIVE'
 • Det skal være nemt, overskueligt og til at have med at gøre.

Omregistrering af iværksætterselskab

Nye gældende regler er trådt i kraft (justeret marts 2020):

Folketinget vedtog et indgreb i foråret 2019. Omregistrerer du ikke dit iværksætterselskab inden den og den frist, så bliver det bare lukket. Sådan. Siden har ufatteligt mange iværksættere nærmest givet op. Blandt andet fordi reglerne om om-registrering af iværksætterselskaber slet ikke var realistiske set med den enkelte iværksætters øjne. Det er efter min opfattelse stærk kritisabel lovgivning (igen).

Folketinget har erkendt misseren, for man skriver følgende i lovforslaget om om-registrering af iværksætterselskaber: ”…Det har det vist sig, at de krav, der stilles til en omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab også rammer sunde iværksætterselskaber hårdt. Det kan eksempelvis være iværksætterselskaber, der kan betale deres løbende udgifter, men som er kommet i en klemme, da de har lånt penge til opstartsinvesteringer, og ikke har mulighed for at rejse yderligere kapital for at kunne opnå en samlet positiv kapital på 40.000 kr., der er nødvendig for, at selskabet kan blive omregistreret til et anpartsselskab.

Heldigvis har Folketinget lyttet til den overvældende kritik, blandt andet undertegnede har fremført, og har nu (26.02.21) sat den allerede vedtagne lov i kraft, hvorefter iværksætterselskaber nu kan om-registreres mere lempeligt end tidligere.

 

Omdan IVS – Metodevalget ved omregistrering af iværksætterselskab:

Det afgørende i denne proces er metodevalget – også for omkostningen ved at omdanne sit IVS.

Altså hvilken metode anvendes til at ‘fremskaffe’ de nødvendige kr. 40.000, så iværksætterselskabet kan få en anpartskapital på kr. 40.000 og blive omregistreret til APS.

Mere om metoderne:

Få indgående viden om metodevalg ved at læse denne specialartikel.

Hvordan ‘skaffes’ de kr. 40.000, der skal være til stede?

 • Ligger der OVEDRSKUD inde i selskabet? Måske har dit IVS’et tjent penge. Måske har det et såkaldt ‘aktuelt ikke forbrugt overskud‘ lige nu.. eller en opsparet reserve.. – de kan bruges til at skabe nye anparter inde i selskabet, og udvide kapitalmængden fra for eksempel 1 kr. til kr. 40.000 –
 • Ejer dit IVS noget, der er ‘steget i værdi? Måske er dit IVS et holdingselskab, der ejer anparter i et underliggende selskab. Måske er disse anparter steget i værdi, fordi datterselskabet er blevet penge værd på grund af opsparing eller andres investeringer i datterselskabet. Hvis dette er tilfældet kan værdi forøgelsen bruges til at skabe nye anparter inde i selskabet, og udvide kapitalmængden fra for eksempel 1 kr. til kr. 40.000.
 • Skylder dit IVS dig penge – altså har du lånt penge til dit eget IVS? Mange har lånt penge ind til eget selskab for at finansiere driften i selskabet. Og lånet er måske ikke tilbagebetalt. Hvis IVS’et skylder dig penge – og IVS’et samtidig er penge værd – kan man lave lånet om til kapital i IVS’et ved at eftergive lånet til IVS’et.  Lånet skal have en værdi. Skylder dit IVS dig 100.000, men det har negativ egenkapital med 100.000 har lånet som regel INGEN værdi, fordi IVS kan oplagt ikke betale. Derfor kan lånet ikke nødvendigvis danne grundlag for at udvide mængden af anparter, da man jo ikke kan udvide med noget der ikke har værdi.
 • Måske har du aktiver / værktøj / en bil / værdier / rettigheder etc. som du vil skyde ind i selskabet? Hvis du ejer et aktiv kan det denne grundlag for et indskud til selskabet. Det kan være alt dit private værktøj, hvis du er håndværker. Hvis værktøjets værdi kan påvises, kan det anvendes. (Denne metode kræver fortsat vurderingsberetning fra en revisor)
 • Måske vil du bare indskyde kontanter! Hvis ovenstående ikke kan bruges, eller hvis IVS’et har betragtelig negativ egenkapital, er dette ”metoden” – du må til lommerne.. Har du etableret selskabet med 1 krone i kapital, kan du reparere dette ved at indskyde yderligere 39.999. Herefter kan IVS’et om-registreres. Lad os sige at egen kapitalen er minus 900.000 kr. Efter de gamle regler skulle du indbetale 900.000 kr. + nye 40.000. Her kommer de nye regler til sin ret: Du kan nu nøjes med at ‘fylde op’ til 40.000 kr.
 • Står du med en investor? Måske har IVS’et en investor, der vurderer at vedkommende vil med ombord og tilføre ny kapital. Kontakt os. hans penge kan skabe den manglende kapital.

Hvordan gør vi efter de nye regler?

Det hele handler om metodevalg i forbindelse med omdannelsen, men hvis vi for eksempel lægger til grund, at dit IVS har en kapital på kr. 5.000 og du ønsker at udvide kapitalen med kontantindskud til kr. 40.000, så skal der fyldes op med kr. 35.000 til iværksætterselskabet – så er du klar til at omdanne dit IVS.

Processen i dette eksempel er følgende:

 1. Du finder dine selskabsdokumenter frem (vedtægter for iværksætterselskabet)
 2. Du finder din ejerbog frem (det dokument, der viser at du ejer anparterne i dit iværksætterselskab)
 3. Du finder dit kørekort
 4. Du uploader dette til advokat Jacob Tøjner krypteret – (brug formularen ovenfor ved at klikke på den gule knap)
 5. Vi fastlægger sammen det rette metodevalg
 6. Vi bistår dig gennem hele processen
 7. Vi ændrer vedtægterne
 8. Vi producerer alt, alle nødvendige dokumenter
 9. Vi justerer ejerbog i selskabet
 10. Vi anmelder alt, der skal anmeldes
 11. Vi justerer ejerregister
 12. Du modtager til sidst kvittering for at dit iværksætterselskab nu er registreret som anpartsselskab.
 13. (Du beholder det samme CVR-nummer – der er ingen ændring af den ‘juridiske person’.)

Hvad koster dette?

I udgangspunktet kan du forvente en fast pris på kun kr. 4.900 + moms. Denne pris afhænger naturligvis af metodevalget, hvorfor det har værdi at diskutere dine tanker i denne anledning, med henblik på at fastlægge rette metode – også ud fra et omkostningssynspunkt.

I den normale om-registreringssag er vores bistand baseret på konceptet ALL INCLUSIVE:

ALL INCLUSIVE betyder, at vi indenfor prisen og efter aftale med dig, står for det hele.

 1. Alle nødvendige dokumenter udformes og justeres.
 2. Alle anmeldelser til Erhvervsstyrelsen gennemføres.
 3. Ejerbøger og ejerregister justeres i overensstemmelse med, hvad der besluttes.
 4. Ved kontant kapitalforhøjelse skal vi dokumentere kapitalindskuddet og derfor skal kapitalindskuddet indbetales på vores klientkonto i Nordea.
 5. Anvendelsen af vores klientkonto koster ingenting. Det er med i prisen.
 6. Der er ingen skjulte gebyrer.
 7. Ingen gebyrer for ‘sagsoprettelse’ eller ‘kundekendskabsanalyser’.
 8. Det hele vil være inkluderet.
 9. Sådan som jeg også gerne selv ville have det, hvis det var mig, der var klienten.
 10. Nemt, overskueligt og til at have med at gøre.

For dig, der sidder med BÅDE et Holding IVS og et eller flere underliggende Datter IVS.

Kontakt os for en god samlet pris.

Har du både Holding IVS & Datter IVS så giver selvfølgelig en eller anden form for rabat, hvis din sag peger på tidsmæssig synergi. Det er da klart. Sådan som jeg også gerne selv ville have det, hvis det var mig, der var klienten.

Nemt, overskueligt og til at have med at gøre.

 

↑ gå til toppen af siden
 • Omdan IVS til ApS
 • Omdan IVS med os og modtag en ordentlig gennemtænkt reel engageret bistand af høj kvalitet - derfor

  • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer engageret bistand af høj kvalitet
  • Advokat siden 5. august 1997 - meget bred erfaring
  • Du får ansvarlig faglig rådgivning
  • Vi vælger rette metodevalg
  • Processen er tryg og professionel
  • Kontakt os - der er styr på det!