Menu
NyhedHelt ny fyldestgørende artikel om kapitalklasser (a-anparter, b-anparter, etc. ) - klik her >>>Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Det danske rige

Rigsfællesskabet (eller rigsenheden) beskriver den administrative opdeling af Det Danske Rige, omfattende rigsdelene Danmark, Færøerne og Grønland. Rigsfællesskabet er dækket ind under Kongeriget Danmark, hvor alle tre regioner indgår i et konstitutionelt monarki under det danske kongehus.

Iværksætterselskaber i Danmark

Selskabsloven blev ændret den 15. april 2019, hvorefter hele kapitel 20a forsvandt. Dette kapitel handlede om, hvorledes man etablerede iværksætterselskaber i Danmark. Med virkning fra 15. april 2019 trådte Lov nr 445 i kraft. Denne lov fjernede muligheden for at etablere iværksætterselskab med hjemsted i Danmark, og fastlagde, at alle eksisterende iværksætterselskaber skulle udfases og omdannes til ApS inden 15. april 2022. Du kan læse om hele lovændringen her.

Denne radikale ændring af mulighederne for danske iværksættere er jeg meget i mod, og jeg har derfor undersøgt, om I har nogle andre muligheder. Det har I. Og det bør udnyttes.

Iværksætterselskaber i Grønland

Det følger af ændringsloven nr. 445 (nævnt ovenfor) i § 8, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 2 og 4-7 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Det betyder, at man selvfølgelig senere kan indføre regler i Grønland, der ligner de danske. Men de er IKKE indført på nuværende tidspunkt.

Hvad gælder så, hvis hverken Selskabsloven eller Ændringsloven gælder: Der gælder den såkaldte Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), § 5, stk. 1, nr. 14 og §§ 357 a – 357 d. – På almindelig dansk betyder det, at der er regler i Grønland, der gør det muligt at etablere et IVS i Grønland.

Jo tak; men jeg bor i ‘Viborg’!

Ja, lad os sige du bor i Viborg. Men det forhindre jo ikke, at du ejer et IVS der bor i Aalborg, eller i Gedser, eller i Nuuk. Det er her ‘Rigsfællesskabet’ kommer ind i billedet. På grund af Rigsfællesskabet ER DER INGEN FORSKEL. Du kan bo i Viborg, og drive en afdeling af et selskab, du ejer, der har hjemsted i Gedser. Du kan bo i Viborg, og drive en afdeling af et selskab, du ejer, der har hjemsted i Nuuk.

I begge tilfælde skal der dog på selskabets hjemsted være en repræsentant til stede for selskabet eller for ledelsen. Det betyder, at man skal engagere en adresseservice lokalt i Grønland. Det kunne være en lokal advokat eller et revisionskontor. Vi er i gang med at etablere samarbejde i den anledning med et lokalt revisionshus i Grønland. Mere herom senere.

Hvad med SKAT & MOMS

Selskabet bliver skattepligtig til Danmark efter reglerne om ‘ledelsens sæde’. I eksemplet ovenfor, hvor direktøren bor i Viborg, er ledelsens sæde i Viborg; derfor betaler selskabet skat til Danmark og skal indlevere selvangivelse til Danmark. Årsrapporten indleveres som sædvanligt til Erhvervsstyrelsen. Der skal også indleveres en selvangivelse til hjemmestyret. I forbindelse med de pakkeløsninger vi kommer til at tilbyde, kan man selvsagt få bistand fra revisionskontoret til disse forhold.

Er det lovligt?

Ja, selvfølgelig er det lovligt, men den endelige afgørelse af enhver juridisk vurdering henhører jo under de danske domstole. Erhvervsstyrelsen har bekræftet mine undersøgelser med disse ord i uddrag:

Citat: E-mail fra Erhvervsstyrelsen til advokat Jacob Tøjner, modtaget 13-06-2019

Det er korrekt, at det er muligt at stifte et IVS i Grønland, jf. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), § 5, stk. 1, nr. 14 og §§ 357 a – 357 d.

Det følger af lov nr. 445 af 13. april 2019, om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, § 8, at lovændringen ikke gælder for Færøerne og Grønland, men at §§ 1, 2 og 4-7 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at et selskabs hjemsted skal være en adresse i Grønland, som selskabet kan kontaktes på, jf. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 5, stk. 1, nr. 13. Det skal efter styrelsens fortolkning være muligt at træffe ledelsen eller en repræsentant for ledelsen på selskabets registrerede hjemsted, og det vil f.eks. ikke være tilstrækkeligt at have en postboks som et selskabs hjemsted.

Et grønlandsk selskab, som ønsker at drive virksomhed i Danmark, kan drive virksomhed gennem en afdeling i Danmark, på samme måde som et dansk selskab med hjemsted i en dansk by kan drive virksomhed igennem en afdeling i en anden dansk by. En sådan afdeling vil ikke være omfattet af filialreglerne i selskabslovens kapitel 19.

Konklusioner

Om få uger vil vi tilbyde følgende løsninger:

Dig, der ønsker at drive virksomhed i IVS tilbydes mulighed herfor via en pakkeløsning, der inkluderer

 • registrering & etablering
 • lokal repræsentation
 • mulig bistand med selvangivelse & årsrapport

Dig, der ser for dig, at du ikke ‘når kapitalkravet’ inden 15 april 2021, kan (formentlig) tilbydes følgende løsning:

 • du etablerer et grønlandsk IVS
 • du sælger dit gl. IVS til det nye grønlandske IVS
 • de to selskaber fusioneres / sammenlægges – og kun det grønlandske fortsætter – dermed er dit selskab nu ude af udfasningen.
 • [Vi er ikke færdig med den juridiske behandling af denne løsning; men forventer en færdig løsning om kort tid.]

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *