Du er godt igang med at bestille et holdingselskab, der efter stiftelsen, stifter et datterselskab. Den samlede advokatomkostning udgør DKK 2.999,00 + moms og med tillæg af DKK 670,00 i registreringsafgift - medmindre du tilvælger prissatte ydelser nedenfor.

Instruks

1) Udfyld blanketten nedenfor

2) Læs denne blanket grundigt igennem

3) Hvis du er i tvivl ringer du gratis til os

4) Udskriv blanketten, underskriv og send en kopi heraf, sammen med farvekopier af kørekort eller pas OG sygesikringsbevis til os!
Du er velkommen til at sende blanketten med e-post eller med almindelig post.
Sender du per mail, så send til vores Paralegal Merete Ynill på my@sanktpetri-advokater.dk


Vi ekspederer din bestilling, når:

a) Ditselskab™ har modtaget denne blanket i korrekt og komplet udfyldt stand tillige med alle nødvendige bilag

b) Indbetalingen af selskabskapital m.v. er modtaget på klientkonto og bogført hos os.

c) Ditselskab™ har bekræftet sagens modtagelse.

Mere om selskabet

Tjek selv om det ønskede navn er ledigt eller om navnet krænker andres rettigheder. Vi påtager os ikke ansvaret for, om navnet krænker 3. mands ret. Du kan bl.a. tjekke navnet på cvr.dk

Datterselskabet navn
Holdingselskabets navn

Skal datterselskabet have binavne?

Ja, selskabet skal have følgende binavne

Binavn #1
Binavn #2
Binavn #3
Binavn #4
Binavn #5

Vi forudsætter at begge selskaber "bor" på samme adresse.

Selskabernes adresse
Postnummer
By
Hjemstedskommune
Datterselskabets formål er...

Regnskabsår

Selskabets regnskabsår kan løbe i op til 18 måneder, for herefter at fortsætte i 12 nye måneder. Det første år kan også være kortere.

Hvis du stifter selskabet efter 1. januar kan du vælge at første regnskabsår udstrækker sig til 30. juni det følgende år - altså op til 18 måneder.

Hvis du stifter selskabet efter 1. juli kan du vælge at første regnskabsår udstrækker sig til 31. december det følgende år - altså op til 18 måneder

HVIS DU VIL SKATTEOPTIMERE:

Hvis regnskabsåret udløber 30. september kan du opnå følgende fordele: For det første kan revisor nå prævist at beregne selskabets a conto skat til fristen 20. november, for det andet kan du nå at hæve udbytte i det pågældende kalender år med gunstig beskatning.

Angiv først det "normale" regnskabsår f.eks. 01/01 - 31/12, og herefter udstrækningen af selskabets første regnskabsår.

OBS: Overvej nøje, om du ikke skal vælge, at første regnskabsår skal løbe fra nu, hvor du stifter, til 31. december 2017. Så får du et godt langt regnskabsår til at starte med. (Hvis du vælger dette, skriver du 01/01 – 31/12 , nedenfor; og skriver 31.12.2017 som første regnskabsår..)

Selskabets ordinære regnskabsår

Fra (DD / MM)
Til (DD / MM)

Selskabets første regnskabsår

Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsesdatoen...

og indtil følgende dato:

Stifter information

Vigtigt, alle personer nævnt nedenfor skal

- Vedlægge kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis.

- Underskrive blanketten.

Hvis du er udlandsk statsborger skal du vedlægge

- Farvekopi af pas med læsbart pasnummer

- Officiel dokumentation for adresse i udlandet

- Du skal være myndig i henhold til dit lands lov


Stifter

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabet anpartskapital på nominelt DKK 50.000, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Stifter #2

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabet anpartskapital på nominelt DKK 50.000, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskabStifter #3

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabet anpartskapital på nominelt DKK 50.000, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Stifter #4

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabet anpartskapital på nominelt DKK 50.000, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Stifter #5

CPR eller CVR
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Af selskabet anpartskapital på nominelt DKK 50.000, skal jeg eje
Personlig underskrift / eller hvis selskab, da underskrift af tegningsberetiget for stifter

Hermed tiltræder jeg som stifter af det bestilte selskab


Ledelse

Selskabet skal inkluderer

Direktør

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.


Direktør #2

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.


Direktør #3

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.


Direktør #4

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder som direktør i selskabet på stiftelsesdatoen.Bestyrelsesmedlem #1

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder hermed som bestyrelsesmedlem i selskabet på stiftelsesdatoen.


Bestyrelsesmedlem #2

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder hermed som bestyrelsesmedlem i selskabet på stiftelsesdatoen.


Bestyrelsesmedlem #3

CPR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
Underskrift

Jeg tiltræder hermed som bestyrelsesmedlem i selskabet på stiftelsesdatoen.


Ja tak, en standard forretningsorden til bestyrelsen til 1,000.00 DKK + moms

Selskabets tegningsregel:

Selskabets "tegningsregel" fastlægger, hvem i ledelsen, der kan indgå aftaler på vegne selskabet.

Vælg

Anden tegningsregel

Revisor

Her angives om et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma skal indtræde som revisor for selskabet. Stifter har ansvaret for at pågældende revisionsfirma har accepteret hvervet forud for registreringen.

I visse tilfælde kan man fravælge revision. Betingelserne for at fravælge revisor finder her (klik)

ANBEFALING: Vi anbefaler næsten altid, at du fravælger revision. Du kan altid senere tilvælge revision. Fravælger du IKKE ved stiftelsen, kan du FØRST fravælge ved den næste ordinære generalforsamling i selskabet - altså f.x. 5 måneder EFTER udløb af første regnskabsår.

Ønskes revision fravalgt?

Ja, selskabets årsregnskab skal ikke revideres, og revisor skal fravælges.

Pligtinformation om revisor

CVR.
Fulde navn
Adresse
Postnummer
By
Mail adresse til revisor
Mobiltelefon
Tlf

Er din sag en hastesag?

Vores normale leveringstid er 2-3 dage afhængig af travlhed.

Sagen haster meget: Tillæg kr. 1.400 ekskl. moms.

Sagen prioriteres som nr. 1, og sagen ekspederes derfor indenfor få timer efter at:

a) ditselskab™ har modtaget denne blanket i korrekt udfyldt stand

b) indbetalingen af selskabskapital mv er modtaget på klientkonto og bogført hos os.

c) ditselskab™ har bekræftet sagens modtagelse, herunder specifikt bekræftet sagens karakter af hastesag

Der må tages forbehold for nedetid hos Erhvervs- og Selskabstyrelsen. Nedetid hos Styrelsen med deraf følgende forsinkelse for ditselskab™ kan ikke danne grundlag for krav mod ditselskab™ eller annullation af afgiven ordre.

Ja, selskabet skal momsregistreres:

Momsregistrering omfatter også import/eksport registrering, A-skatteregistrering, m.v.

Tilvælger du her, tager vi fat i dig, og sikrer, at alt går rigtig for sig.

Selskabet skal momsregistreres: Tillæg kr. 1.000 ekskl. moms.

Ja, I skal registrere ejerforholdet i Selskabet i Det Offentlige Ejerregister.

Registrering i Det Offentlige Ejerregister er lovpligtigt. Registrering skal ske indenfor 14 dage.

Manglende overholdelse medføre bøde for selskabet. Fravælger du ydelsen, står du selv for denne registrering. (Læs mere her.)

Prisen nedenfor gælder uanset antal ejere af selskabet du bestiller.

Ejerforholdet skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. Tillæg kr. 600 ekskl. moms. (VIGTIGT: Prisen dækker kun registrering af følgende selskabsejere 1) personer med gyldigt dansk CPR nummer og med registreret bopæl i Danmark, eller 2) danske IVS, ApS ell. A/S. For alle andre er tillægget 1.500,00 ekskl. moms, medmindre vi ved modtagelsen af bestillingen meddeler andet.)

Kapitalindskud

For at kunne registrere selskabet i Erhversstyrelsen skal vi kunne 'se' kapitalen på vores klientkonto. Angiv hvilken klientkonto kapitalen indsættes på nedenfor.

Husk at angive selskabsnavnet som reference ved indbetaling.

Indskud

For at stifte Holding- og datterselskab, skal der indbetales DKK 52.045,00 på én af følgende konti


Danske Bank

Kontoindehaver Advokat Jacob Tøjner, CVR 28164602

Reg. 9173 Kontonummer 4783190591


Nordea

Kontoindehaver Advokat Jacob Tøjner, CVR 28164602

Reg. 2191 Kontonummer 8897 219 469


Når du stifter holding- og datterselskab hos os, stiftes først holdingselskabet, hvorefter DKK 50.000 "ruller videre" som indskud i datterselskabet. Datterselskabet modtager - efter modregning - resterende kapital retur. Se følgende eksempel

Eksempel

DKK 52.045,00 indskydes i holdingselskabet
Salær DKK 1.100,00
Moms DKK 275,00
Statsgebyr DKK 670,00

Udgifter i alt DKK 2.045,00


'Rest' indskydes i datterselskabet DKK 50.000,00
Salær DKK 1.899,00
Moms DKK 444,75
Statsgebyr DKK 670,00

Udgifter i alt DKK 3.043,75


Resterende kapital retur til datterselskabet DKK 46.956,25

Tilbageførsel af kapital til Datterselskabet

Når Ditselskab™ har registreret selskaberne. udstedes faktura for vores bistand til selskaberne.

Vi skal tilbageføre kapitalen til Datterselskabets konto i banken

Bankoplysninger

Navnet på selskabets bank
Hvis du har en bankrådgiver, anfør navnet
Evt. E-mail adresse på din bankrådgiver

I de allerfleste tilfælde kan dit selskab ikke få en bankkonto, før vi har etableret selskabet for dig. Derfor kan du i de fleste tilfælde ikke oplyse en kontonummer nedenfor. Du skal ikke bekymre dig. Vi kan altid få kontonummeret senere. kommunikerer derfor med din bank herom efter vi har etableret selskabet.

(VIGTIGT: Du må ikke skrive din egen konto.)

Selskabets evt. reg. nr.
Selskabets evt. kontonummer

Vigtigt

For at sikre at kontonummeret er korrekt, insisterer vi altid på en bekræftelse fra banken, før vi tilbagefører kapitalen. Hvis du ikke udfylder ovenstående kan vi bare modtage informationen senere i processen, når du har valgt den rette bank til selskabet.

Vilkår

Ovenstående personer, fysiske eller juridiske personer, giver hermed advokat Jacob Tøjner fuldmagt til på alle vore vegne at underskrive, tiltræde, udforme og justere nødvendige stiftelsesdokumenter, vedtægter og anmeldelser vedrørende stiftelsen og registreringen af de(t) på denne blanket angivne selskab(er) - alt med det indhold, der er angivet af mig/os ovenfor i dette dokument.

Fuldmagten indebærer, at advokat Jacob Tøjner eller den han bemyndiger hertil, herefter er bemyndiget til at handle på mine/vore vegne i nævnte forbindelse, herunder i forbindelse med stiftelsen og registreringen af de(t) på denne blanket angivne selskab(er) i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fuldmagten bortfalder uden videre, når de(t) på denne blanket angivne selskab(er) foreligger registreret.

Vi afgiver samtidig tro og love erklæring på, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at vi er de personer, vi angiver og med ovenstående og vedlagte dokumentation angiver at være.


Vi tillader at advokat Jacob Tøjner må kommunikere med os også fremadrettet via e-mail. Dette gælder tillige til selskabet/selskaberne.

Vi er interesserede i selskabsretlige og andre juridisk orienterede emner, som advokat Jacob Tøjner vurderer, kan være i vores/selskabets/selskabernes interesse.

Vi kan til enhver tid meddele, at vi ikke længere ønsker dette ved meddelelse til advokat Jacob Tøjner.

Vi giver endvidere samtykke til, at ditselskab anvender ovenstående selskabsnavn på kundereferencelisten på www.ditselskab.dk.

Print formularen (klik)