**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Det Offentlige Ejerregister

Mandag den 15. december 2014 åbner det længe ventede offentlige ejeregister.

Længe ventet fordi de regler, der omhandler registeret, blev indført i Selskabsloven i 2009.

Det Offentlige Ejerregister kommer til at omfatte oplysninger på ejere af kapitalandele i danske selskaber, såfremt de pågældende ejer mere end 5% af selskabet, herunder oplysninger om personer (fysiske og juridiske personer), der besidder mere end 5% af stemmerettighederne i et selskab, enten via ejerskab af andele, via pantsætning eller via en aftale om stemmeret tillagt de pågældende.

Er Det Offentlige Ejerregister offentligt?

Ja, Det Offentlige Ejerregister er offentligt tilgængelig information. Kan andre så “se” og tjekke, hvor meget du ejer af et givet selskab? Ja, man kommer til at kunne se, hvem, der ejer mere end 5% af et danske selskab.

Hvad går “Det Offentlige Ejerregister” ud på?

Det Offentlige Ejerregister har til formål at skabe transparens om bl.a. ejerforhold i danske selskaber. Det er ikke indført fordi EU har fundet på det – der er simpelthen tale om selvstændig tankevirksomhed fra danske jurister og politikere.

Det Offentlige Ejerregister har lovhjemmel i Selskabslovens § 58, der lyder således:

§ 58. Selskabet skal, hurtigst muligt efter at selskabet har modtaget meddelelse efter § 55, stk. 1, registrere oplysningerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Stk. 2. Selskabet skal endvidere hurtigst muligt indberette enhver ændring til de oplysninger, som er indberettet efter stk. 1, såfremt ændringen bevirker, at en af grænserne i § 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 3. Oplysninger modtaget i henhold til stk. 1 og 2 offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Reglerne i kapitel 2 om registrering finder tilsvarende anvendelse.

Hvordan udmøntes det i praksis?

For eksisterende selskaber stiftet den 14. december 2014 eller tidligere:

Sådanne selskaber har ½ år fra 15. december 2014 til at registrere ejerforhold i selskabet pr. 14. december 2014. (Ændres ejerforhold den 15. december 2014 eller derefter, skal ejerforholdene registreres i Det Offentlige Ejerregister med det samme.

For selskaber, der stiftes den 15. december 2014 eller senere:

Ejerforholdene skal registreres i Det Offentlige Ejerregister med det samme.

Hvilken frist er der så for at registrere i Det Offentlige Ejerregister?

Der gælder en generel frist på 14 dage til at registrere ejerforholdet eller ændringer i ejerforholdet i selskabet.

Hvornår skal jeg registrere i Det offentlige ejerregister

Hvad er konsekvensen, hvis man ikke sørger for registrering efter disse nye regler?

Selskabet får en både. Erhvervsstyrelsen kan – for eksisterende selskaber – nemt konstatere, om Selskabet har registreret sine “ejere”. Efter udløbet af overgangsperioden må det derfor forventes, at Erhvervsstyrelsen udskriver bøder ganske automatisk til selskaber, der ikke er kommet i gang. Evt. efter forudgående påkrav.

Kan du/I få hjælp til registreringen?

Selvfølgelig. Vi har sat os ind i de nye regler, og kan nemt forestå registreringen i dit/jeres selskab. Vi har opstillet en række “normalpriser” herfor, som du kan læse mere om her. (Det bemærkes, at registreringen kan være temmelig kompleks, læs nedenfor mere om “aftaler mellem ejerne (Ejeraftaler / anpartshaver overenskomster / aktionæroverenskomster), så derfor bør du selvfølgelig overveje professionel bistand. Fejlagtig registrering i registret kan ikke udelukkes at få betydning senere i selskabets liv, for eksempel i forbindelse med en exit, hvor selskabet sælges, eller for den enkelte ejeres skattemæssige forhold. – Dette er ikke sagt for at opstille en skræmmekampagne, det er blot en tanke til eftertanke hos dig. Når du således konstatere den temmelig lave omkostning, bør du med andre ord tænke dig om.)

Få hjælp klik her

Hvem er omfattet af de nye regler om Det Offentlige Ejerregister?

Alle eksisterende & nye aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og P/S’er er omfattet af de nye regler.

 

Vil du gerne modtage denne og lignende information løbende – måske 4 gange om året?

Udfyld følgende og bliv løbende opdateret

Hvad skal man registrere?

Man skal registrere “§ 55 – information” om dem, der ejer andele eller besidder stemmerettigheder i selskabet.

Og det er:

§ 55. Enhver, der besidder kapitalandele i et kapitalselskab, skal give meddelelse herom til selskabet, når

1) kapitalandelenes stemmeret udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder eller udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller

2) ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.

Stk. 2. Til besiddelse efter stk. 1 medregnes

1) kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer ved at have den forbindelse, som er nævnt i § 7, og

2) kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om besiddelse og om meddelelse om besiddelse af kapitalandele efter stk. 1 og 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler, som fraviger stk. 1, for så vidt angår aktier i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, herunder regler om kortere meddelelsesfrist.

 

Er man omfattet af § 55 er man “betydelig ejer”.

Hvornår er man omfattet af § 55?

Hvis man ejer mere end 5% af kapitalen i et selskab, eller hvis man besidder stemmeret i selskabet og denne besiddelse udgør mere end 5%. Det samme gælder hver gang man opad eller nedad passerer et 5%-interval. (Altså går fra 5% til 10% etc. eller fra 50% til 45%.) Det samme gælder hvis man passerer 1/3 eller 2/3 dels grænser opad eller nedad.

Hvem skal registrere?

Det er Selskabet, der har pligt til at registrere ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister. I mindre selskaber er dette ganske uproblematisk: Vi to ved godt at du ejer 40% og jeg ejer 60% for eksempel. men i andre selskaber med en flerhed af ejere, kan det være problematisk at vide, om A + B har indgået en stemmeretsaftale, hvorefter A mod vederlag til B går fra 16% til 25% af stemmerne. Hvordan skal jeg – som selskab – vide dette, såfremt A + B ikke indvier mig i denne information? Det kan jeg – som selskab – ikke vide.

Mere om stemmeretsaftaler eller stemmeoverførselsaftaler?

Efter Selskabslovens § 80 kan jeg som ejer i et selskab møde på en generalforsamling ved “en fuldmægtig”. En fuldmægtig betyder: en i mit sted. Det kunne (konkret) være en advokat. Det kunne dog også være dig, der måske i forvejen er ejer af selskabet, eller dig, der ikke er ejer af selskabet i forvejen. Under alle ojmstændiger kan vi have aftalt, at jeg tidsubegrænset – uden at være ejer af selskabet – har fuldmagt til at stemme på dine andele i selskabet. Dermed “besidder” jeg stemmerettigheder i selskabet, hvorefter jeg er omfattet af § 55. Omfatter min besiddelse mere end 5% skal jeg herefter lade denne “besiddelse” registrere i Det Offentlige Ejerregister.

Praktiske eksempler:

Skal jeg registre mit ejerskab af mit holdingselskab?

Ja. Du skal registrere, at du ejer dit holdingselskab.

Mit holdingselskab ejer f.x. 50% af datterselskabet – skal dette registreres?

Ja, holdingselskabet skal registreres som ejer af 50% af datterselskabet.

Min kollega og jeg har en aftale om, at jeg har fuldmagt til 1% af hans stemmer, så jeg sikrer mig magten i datterselskabet. Skal dette registreres?

Nej, du skal (i det konkrete eksempel) kun registrere, at holdingselskabet (i eksemplet) ejer 50% af datterselskabet, og du skal registrere, at holdingselskabet besidder 1% af stemmer

Det offentlige ejerregister et tænkt eksempelHvordan bestiller du vores hjælp?

Tjek her, hvor billigt & nemt vi kan hjælpe dig med at slippe for besværet. Det eneste du skal gøre er at følge dette link, skrive en mail og beskrive ejerforholdene, så modtager du et tilbud fra os, du kan overveje.

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommentarer på "Det Offentlige Ejerregister"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *