Husk - det koster ikke noget at rette henvendelse!! - det koster først noget, når vi har indgået en aftale..
NyhedSe vores MEST POPULÆRE ETABLERINGSMODEL - tjek HER >>>Læs mere
×
Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
Ring mig op

Det Offentlige Ejerregister er trådt i kraft. Alle eksisterende (og nye) selskaber skal nu huske at registrere alle ejerforhold og ændringer i ejerforhold med virkning fra 15. december 2014. Overholder man ikke reglerne, og sørger for registrering, får man bøder eller selskabet bliver sendt til tvangsopløsning. Derfor er det vigtigt. Vi kan hjælpe.

Opdatering 20-04-2017

MEGET VIGTIGT:

Manglende registrering af virksomhedens legale ejere i ejerregisteret
kan og vil nu medføre tvangsopløsning.

Får det gjort nu.

NYT:

Det Offentlige Ejerregister er trådt i kraft den 15. december 2014. Du kan læse mere her.

PLIGT:

Alle danske selskaber skal registrere deres ejerforhold.Både eksisterende selskaber & nye selskaber.Vær opmærksom på, at indgåede aftaler mellem ”ejerne” påvirker registreringen af den enkelte ejers stemmeretsandel. Dette er komplekst, hvorfor man skal vurdere om f.eks. en ejeraftale eller tilsvarende skal påvirke registreringen i registeret.

BØDE/TVANGSOPLØSNING:

Manglende registrering vil medføre, at selskabet senere modtager en bøde, ELLER med virkning fra 01.01.2017, at Erhvervsstyrelsen sender selskaberne til tvangsopløsningen.

ANBEFALING:

 

Vi anbefaler derfor, at selskabet sørger for at registreringen kommer på plads. Hvis du ønsker det, kan vi hjælpe.

Hvordan kan vi hjælpe
– og hvad koster det mon normalt?

 

Et (1) dansk selskab med en (1) dansk ejer:

DKK 600,00* + moms.

* Se nedenfor

jens og drift

***********************************************************************

Et (1) dansk selskab med to (2+) eller flere danske ejere:

DKK 600,00* + moms for første ejer samt
DKK 200,00* + moms pr. yderligere ejer
(Registrering af 4 ejerforhold koster således DKK 1.200 + moms i alt)

* Se nedenfor

jens og ole drift

***********************************************************************

Et (1) dansk driftsselskab ejet af et (1) dansk holdingselskab ejet af en (1) dansk ejer (fysisk person)


DKK 800,00* + moms

* Se nedenfor

jens holding og drift

***********************************************************************

Et (1) dansk driftsselskab ejet af (2+) flere danske holdingselskaber alle ejet af en (1) dansk ejer (fysisk personer)


DKK 1.200,00* + moms for datter + 2 holdingselskab
DKK 200,00* + moms pr. yderligere holdingselskab

* Se nedenfor

jens og ole to holding og drift

***********************************************************************

* ”Stjernen” ud for alle priser indikerer, at vi forudsætter, at vi kan anvende Selskabernes ejerbøger / ejerbog i forbindelse med registreringen.* En registrering indbefatter, at man skal vurdere, om indgåede aftaler mellem ”ejerne” påvirker den enkelte ejers stemmeretsandel i selskabet.Derfor skal man vurdere om ejeraftaler eller tilsvarende aftaler påvirker registreringen. Dette kan være meget komplekst.De angivne priser omfatter derfor ikke en sådan analyse.Hvis der er indgået en ejeraftale, eller en tilsvarende aftale, skal denne aftale fremsendes.
Hvis selskabets ejerforhold ikke udtrykkes i modellerne ovenfor, så skriv til os alligevel.
Vi kan fortsat hjælpe.

 

Hvordan bestiller du vores hjælp?

NEMT:

  1. Skriv en mail til min medarbejder Merete Ynill, der er projektansvarlig på my@sanktpetri-advokater.dk eller anvende formularen nedenfor.

 

  1. Beskriv hvad du ønsker, for eksempel:

Vi driver ”Drift XX ApS, CVR xxx. Selskabet ejes af Ole’s Holding ApS, CVR xxx, og Jens’ Holding ApS, CVR xxx. Begge holdingselskaber ejes af hhv. Jens & Ole. I har stiftet alle selskaber. Vi ønsker et overslag på omkostninger i forbindelse med registrering af ejerforhold i alle selskaber i Det Offentlige Ejerregister. PS: Vi har indgået en ejeraftale, der vedhæftes i kopi.

 

  1. Herefter sender vi en prisindikation, som I kan acceptere.

Vi ser frem til at hjælpe.

 

Mere om TIN-Numre:

TIN-numre fordelt på land

Landebladene indeholder følgende information (hvis de findes) om TIN-numrene i hvert EU-land:

  • TIN-strukturen
  • Specifikke karakteristika vedrørende særlige forhold for TIN-numre (hvordan det allokeres, om det ændrer sig over tid osv.)
  • Eksempler på officielle dokumenter, der viser TIN-numrene
  • En liste over nationale referencewebsteder
  • Nærmere oplysninger om de nationale kontaktpunkter.

Oversigt over lande

AT Østrig FI Finland NL Nederlandene
BE Belgien FR Frankrig PL Polen
BG Bulgarien HR Kroatien PT Portugal
CY Cypern HU Ungarn RO Rumænien
CZ Tjekkiet IE Irland SE Sverige
DE Tyskland IT Italien SI Slovenien
DK Danmark LT Litauen SK Slovakiet
EE Estland LU Luxembourg UK Det Forenede Kongerige
EL Grækenland LV Letland
ES Spanien MT Malta

 

Del artiklen

Aktiv indholdsfortegnelse

Klik for at gå til punktet

Advokat
Jacob Tøjner

Jacob er specialistadvokat og arbejder udelukkende for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og fungerer som sparringspartner til talrige erhvervsdrivende.

Relaterede indlæg

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommenter på indlægget