HUSK, DET KOSTER IKKE NOGET AT RINGE TIL OS !

Vilkår

PLIGTINFORMATION OM OS

Advokat Jacob Tøjner er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.  Vi er underlagt følgende Faglige Regler: – reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147; – Vedtægten for Advokatsamfundet; – Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti; – De Advokatetiske Regler; – Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside under Regler. Advokat Jacob Tøjner og Sankt Petri Advokater er desuden omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside.

Advokat Jacob Tøjner anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Jacob Tøjner samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokat Jacob Tøjner er ansvarsforsikringsselskabet i CNA Forsikring, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K, der tillige omfatter den lovpligtige garantiordning iht. Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

 


BESTILLING & SAGSBEHANDLING

Ved bestilling via ditselskab™ skal du anvende de bestillingsblanketter, som du finder her på sitet. Du skal sende eller aflevere en blanket til advokat Jacob Tøjner, Cvr 28 16 46 02. Jacob Tøjner er en del af kontorfællesskabet Sankt Petri Advokater, men driver egen personlige virksomhed.

Din sag behandles, når vi har modtaget blanketten, de krævede ID kort, kapitalen på selskabet eller dokumentation fra banken herom. Vores bistand er en standardydelse, hvortil der ikke er knyttet konkret advokatrådgivning, medmindre det aftales. Vi har således ikke analyseret, hvorvidt dit valg af for eksempel selskabsform er det mest optimale, i det du som bekendt ikke betaler for denne analyse.


KRAV TIL STIFTER / BESTILLER:

Vi skal modtage farvekopi af gyldigt sygesikringsbevis, og farvekopi af dit kørekort eller dit pas. Dette krav følger af “Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge”. Er stifter et selskab, skal vi modtage tilsvarende info på selskabet og selskabets ledelse. Se detaljer i forbindelse med bestilling. Denne lov følger vi naturligvis.


KAPITALINDSKUDDET

Ditselskab™ konceptet baseres på, at du indbetaler selskabskapitalen & omkostninger & moms til en af vore klientkonti i en af de banker, hvor vi er repræsenteret. Når kapitalen er bogført modtaget hos os, kan vi registrere selskabet som advokat for dig. Vi modtager herefter CVR nummer, og selskabet er registreret.

Vore ydelser er afhængige af oppetid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens onlinesystemer. Derfor må vi naturligvis tage forbehold for performance på dette punkt. Opstår forsinkelse som følge af nedetid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan vores ydelse til dig blive forsinket. Som følge heraf, kan vi ikke påtage os ansvaret for forsinkelser. Medmindre vi har aftalt det konkret garanterer vi ikke leveringstid.

Den indskudte selskabskapitalen indestår kun på klientkonto hos os, indtil selskabet er registreret og vi har modtaget selskabets kontonummer direkte fra selskabets bank. Herefter overfører vi hurtigst muligt kapitalen til selskabets nye konto i selskabets bank. Der er naturligvis mulighed for at anvende os med kapitalen beroende i Selskabets bank. Kontakt os for konkret aftale herom.