||||| Få en fortrolig snak med advokat Jacob Tøjner på 21 60 49 83 |||||
Menu

Specialistadvokat Jacob Tøjner

Om

Specialistadvokat Jacob Tøjner, født i 1967, har siden karrierestart i 1994 opnået en lang og tung erfaring med erhvervsrådgivning til efterhånden tusinder af mindre og mellemstore danske og internationale erhvervsvirksomheder. Tøjner besidder faglig bredde på meget højt niveau.

Jacob Tøjner hæger om håndværket, den præcise ejeraftale, den velformulerede vedtægt, men bestemt også den skarpe vinderprocedure i landets byretter og to landsretter. Med Jacob Tøjner som din erhvervsadvokat, opnår du en engageret, vidende, flittig og loyal ordholdende rådgiver, der tør stille op for dig og med dig, og som ikke stikker op for bollemælk, om det så er i retten eller i en kontraktforhandling. Dine interesser varetages fortroligt og med indlevelse. Utallige tunge retssager er ført til vejs ende med talrige gode resultater, hvor muligt. Utallige kontrakter og større og mindre transaktioner er forhandlet på plads og konciperet med gode resultater til følge – bestemt også forretningsmæssigt. Den sidste evne er uadskillelig del af at være erhvervsrådgiver; men ikke alle besidder en sådan.

Når du vælger at etablere dig som selvstændig via Ditselskab.dk, så har du dermed også en advokatforbindelse; og Jacob Tøjner står herefter parat til at bistå dig og din virksomhed med rådgivning op gennem din og din virksomheds karriere. Det handler jo ikke kun om etablering. Det handler om blivende relationer. Også selvom der går en længere periode, før dit behov for yderligere rådgivning opstår.

Specialer

Selskabsret:

Herved forstås enhver form for selskabsretlige etablering. Fra det enkleste setup til den tungeste struktur eller omstrukturering. Stiftelse og registrering af iværksætterselskaber,  anpartsselskaber, aktieselskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, selskaber med en tilsvarende retsform, komplementar selskaber, konsortier, samejer, andelsselskaber, foreninger, fonde, familie fonde, erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, m.v. Herved forstås endvidere formulering af vedtægter, særlige vedtægter, klasseopdelinger, a – b – modeller, ejeraftaler, m.v.

Selskabsskatteret:

Fusion af selskaber, kooperative virksomheder, udenlandske selskaber, spaltning, tilførsel af aktiver, kombinationer af samme samt ombytning af aktier/anparter.

Aftaler og kontrakter:

Ansættelsesaftaler, direktørkontrakter, ejeraftaler, samarbejdsaftaler, konsulentaftaler, lejekontrakter, m.v.

Erfaring

Aktuelle bestyrelsesposter:
se www.cvr.dk

Jacob Tøjner sidder i en række ikke-registrerede advisory boards

Historie

Founder & Partner:

SANKT PETRI ADVOKATER
January 2005Present
Nørregade 45, 1165 København K

Sankt Petri Advokater består af flere erfarne og superdygtige motiverede advokater, der alle dækker en lang række individuelle forretningsområder. Vi yder juridisk rådgivning til en betydelig kreds af private klienter og erhvervsvirksomheder, kirker, offentlige myndigheder, selvejende institutioner, udenlandske virksomheder, herunder udenlandske børsnoterede selskaber. Vi ser uafhængighed, høj moral og god etik som væsentlige succeskriterier for et succesfyldt advokatfirma og for en ordentlig og varig klientrelation. Vort mål er at yde dig som klient en seriøs og velkvalificeret rådgivning.

Tidligere tilknyttet følgende advokatfirmaer:
(Før 2005:)

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
Advokatfirmaet Heilesen, Ringgaard & Tvermoes

Uddannelse & Efteruddannelse:

Cand.jur. Aarhus Universitet, årgang 1994
Advokatfuldmægtig 1994 – 1997
Advokat 1997
Efteruddannelse: Fortsat intensiv efteruddannelse hvert kalenderår med mindst 50 – 60 undervisningstimer á 45 minutter: fortrinsvis indenfor selskabsret & selskabsskatteret
Mangeårigt medlem af Danmarks Skatteadvokater

Bankforbindelse

Reg 5501 Kontonummer 8897 219 469

IBAN: DK4320008897219469

SWIFTADRESSE: NDEADKKK

BEMÆRK: Når du deponerer på en advokats klientkonto er dit depot omfattet af advokatens LOVPLIGTIGE ansvarsforsikring. Det er din sikkerhed i forbindelse med deponering – kun hos advokater!