>>> VI HOLDER FERIELUKKET TIL MEDIO JULI 2024 <<<
Menu

Kapitalafgang

Kapitalafgang Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, som ekstraordinært udbytte, som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, eller som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning. Selskabets centrale ledelsesorgan er ansvarligt for, at uddeling ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen […]

Efter medgået tid. timepris kr. 2.500 + moms Bestil

Kapitalafgang

Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted

  1. som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab,
  2. som ekstraordinært udbytte,
  3. som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, eller
  4. som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning.

Selskabets centrale ledelsesorgan er ansvarligt for, at uddeling ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer.

Det centrale ledelsesorgan er desuden ansvarligt for, at der efter uddelingen er dækning for de reserver, der er bundne i henhold til lov eller vedtægt.

Vi hjælper med alle nødvendige dokumenter, anmeldelse heraf til Erhvervsstyrelsen og vi leverer et nyt gældende sammenskrevet resumé.

Ring direkte til advokat Jacob Tøjner på 3338 7076 og drøft sagen.

Advokatprisen:

Lad os dog drøfte din sag, så vi kan være mere specifikke. Advokat Jacob Tøjner, direkte: 3338 7076

↑ gå til toppen af siden