Menu

Advokat Jacob Tøjner

Jacob Tøjner er iværksætteradvokat med stort I.

– Det her handler om iværksætteri.

Del temaet med dit netværk

TEMA:

Iværksætterselskabet

Velkommen til iværksættertemaet: Iværksætterselskabet. (opdateret 2016)

Formålet med dette tema er at gøre dig klog på denne helt specielle og fortsat ret nye selskabsform, som iværksættere (og andre) har kunnet stifte og anvende siden starten af 2014.

Inden du dog kaster dig ud i blot at ”placere” din nye virksomhed i et iværksætterselskab, vil jeg opfordre dig til at lave en kop kaffe og læse en række - og gerne alle – af nedenstående artikler, der alle er skrevet af advokat Jacob Tøjner, i perioden fra efteråret 2013 og frem. Artiklerne læses løbende op og justeres efterhånden – finder du fejl eller lignende, er du velkommen til at smide en mail.

Hvad er bevæggrunden?

At du får mere viden, og bliver en bedre iværksætter. Ganske enkelt.

Det siger sig selv, at det selvfølgelig ikke gør noget, hvis du i forbindelse med din læsning så vælger at blive klient hos os. Du skal vide, vi er erhvervsadvokater og har drevet virksomhed som sådan siden midten af 90’erne. Advokat Jacob Tøjner er født i 1967 og har en stor erfaring.

God læse lyst – og deltag gerne i debatten under artiklerne og del endeligt socialt, det gavner andre at havne her – håber vi.

Hvad er iværksætterselskabet?

Lad os slå det fast med syvtommer søm: et iværksætterselskab er et baby ApS.

Et iværksætterselskab ER et anpartsselskab, men skal kalde sig et IVS eller iværksætterselskab, fordi det SKAL signalere til omverdenen, at det har en mindre kapital end 50.000 kr. (som jo er minimumskravet til et anpartsselskab).

Et iværksætterselskab skal derfor behandles fuldstændig som et anpartsselskab. Iværksætterselskabet er altså mere præcist et anpartsselskab, som man så betegner som et iværksætterselskab og forkorter IVS og ikke ApS.

Et iværksætterselskab kan præcis det samme som et anpartsselskab: Det kan drive forretning. Det kan sælge tjenesteydelser f.x. IT-konsulentydelser; det kan drive murerforretning. Det kan investere. Det kan fungere som et holdingselskab – etc etc. Der er kun enkelte ting, det ikke kan.

Læs Guide: Iværksætterselskab, der mig bekendt er den mest fyldige gratis guide på nettet, der omhandler alt.

Must read

GUIDE: Iværksætterselskab

Formålet med denne artikel er at give dig den komplette guide om iværksætterselskaber.

Det handler om selvfølgelig om, hvad et iværksætterselskab er. Hvordan iværksætterselskabet adskiller det sig fra et almindeligt anpartsselskab? Hvordan stifter jeg et iværksætterselskab? Hvad med holdingselskaber? Hvordan behandles iværksætterselskabet skattemæssigt? Hvad kan jeg bruge iværksætterselskabet til? Hvad skal jeg passe på? Har du spørgsmål, er du velkommen til at stille dem som indlæg nedenfor. Jeg forsøger at besvare spørgsmål hurtigt, fordi svar er i alles interesse.

Artiklen er justeret: januar 2016.

Must see

IVS: Basisviden

IVS: Hvad med holding?

IVS: Hvad med Skat?

Skal jeg vide mere??

Ja.

Du overvejer jo at drive virksomhed i ”kapitalselskabsform” – det er det man betegner det som, når man driver virksomhed i en selskabsform baseret på en kapital (dvs. iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab).

Derfor skal du stifte bekendtskab med dels begrebet ”kapitaltab” og dels spørgsmålet: hvor stort skal mit kapitalindskud være? Måske ved du allerede, at du kan stifte et iværksætterselskab med et indskud fra 1 krone – men er det nok? Og hvilken sammenhæng er der til begrebet kapitaltab?

Hele praktikken omkring stiftelsen, herunder problemstillinger omkring det at få bankkonto, herunder ikke mindst besværet og gebyrer i denne anledning, orienteres du om i nedenstående artikel om at ”stifte / praktik”. Forsvarligt kapitaltab trækker dig mere rundt i de selskabsretlige begreber.

Så, ja – der er mere at sætte sig ind i…

Must read

GUIDE: Iværksætterselskabet – Forsvarligt Kapitalberedskab

Denne artikel har fokus på ledelsens forpligtelse til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab. Artiklen bringer dig nærmere svaret på spørgsmålet: Hvor meget skal jeg indskyde i kapital i mit IVS - er 1 krone virkelig nok?

Guide: Stifte IVS (Iværksætterselskab) – Praktik

Overver du at stifte IVS? Få praktiske vink om, hvordan man lige gør med selve kapitalindskuddet i forbindelse med stiftelse af IVS. Undgå strafansvar ved erklæringer.

Skal et holdingselskab indtænkes, når vi taler IVS?

Ja du skal altid overveje at etablere et holdingselskab straks – jeg siger IKKE at du altid skal etablere et holdingselskab, men du skal overveje det.

Den rette struktur fra starten – uanset det måske fra en start virker voldsomt – vil spare dig for mange omkostninger senere, når du så realiserer at – øv, det skulle jeg have gjort.

Et holdingselskab er et selskab, der har til formål at eje andre selskaber: det kan være andre iværksætterselskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber.

Et holdingselskab har fordele og ganske få ulemper. Læs artiklen om ”holdingselskaber” for at forstå, hvad det generelt går ud på, og læs den dedikerede artikel om IVS som holdingselskab, for at se væsentlige pointer ved at anvende et IVS som holdingselskab – også ved etablering af ApS.

Must read

Guide: IVS som Holdingselskab

Kan Iværksætterselskabet fungere som holdingselskab? Hvad er fordele og ulemper? Her får du alt viden om IVS’et som holding!

GUIDE: Holdingselskab

Hensigten er at give dig svar på følgende spørgsmål: Hvad er et holdingselskab? Hvorfor få et holdingselskab? Hvordan etablerer man et holdingselskab? Hvad koster det at etablere et holdingselskab?

Hvis vi er flere ejere af IVS?

Hvis i er to eller flere ejere, så er det meget vigtigt, at I får drøftet, hvem, der bestemmer hvad (Magt) - i det daglige og på overordnet plan - hvad I skal være enige om, og hvad I bare kan afgøre ved en afstemning..

Det er vigtig, at tage stilling til, hvad der sker, hvis I ikke alle performer i jeres projekt - eksempel: ikke levere de timer, som I andre forudsatte.. Eller værre endnu: forlader skuden.. (Vedkommende ejer jo fortsat sin XX%, og det kan man ikke bare lave om..).

Det er vigtig at tage stilling til, hvordan man skal forholde sig med aflønning og med overskud - er vi 3, så kan 2 forhindre nr. 3 i at få sine andel af overskuddet ud..

Det er endnu mere vigtigt at få talt om, hvordan man gør, hvis man går fra hinanden, hvis der er en der dør etc etc.

Voldsomt mange overvejelser.

Og nej - det er IKKE "..gør det selv.." - heller ikke selv om du på nettet kan finde standarder eller købe eksempler til få hundrede kroner. Værdien ligger i detaljen.

Læs derfor den dedikerede artikel om ejeraftaler, og se videoen - det er meget vigtigt for jer.

Must read

GUIDE: Alt om ejeraftale

Er I flere ejere af for eksempel et anpartsselskab, aktieselskab, partnerselskab eller det kommende IVS (Iværksætterselskab), er det meget væsentligt for jer, at I overvejer grundigt og får reguleret jeres indbyrdes forhold – i en såkaldt ejeraftale.

Hvordan kommer jeg i gang?

Mit bedste råd er: pas på med at gøre det selv.

Jeg ved godt mange gør det selv, og jeg ved godt mange på iværksætterfora udbreder sig vidt og bredt om, at det er så og så nemt..

Men: du er igang med at danne rammen om din kommende virksomhed. Intet skal gå galt, og de valg du foretager - med al respekt meget ofte uden 100% viden om det nu er super smart, rigtig eller forkert - kan have meget stor betydning ude i fremtiden.

Derfor bør du overveje meget nøje, om vi ikke er den - trods alt - lille investering værd.

Hos os behandles du af voksne uddannede personer, der er vant til at vurdere konkrete forhold. Du får support og får ordnet alt du ønsker.

Tænk dig om.

Få meget mere viden om startup + meget mere viden om "..valg af virksomhedsform.."

Startup temaet samler dig om det mere generelle spørgsmål: Jeg skal igang - det skal være nu - men i hvilken virksomhedstype eller virksomhedsform skal jeg placere min drøm om egen virksomhed.

Temaet har til formål at hjælpe dig på vej.

Der, for du får masser af mere viden om virksomhedsform: forskellene mellem for eksempel personlig virksomhed og anpartsselskab og/eller iværksætterselskabet.

Velkommen til temaet og indgangsvinklen: valg af virksomhedsform.

Must read

Tema: Startup

Startup handler selvfølgelig om innovative ideer, skabende processer og overvejelser om egen virksomhed. Straks man gør sig tanker, om at starte en virksomhed, bør man inddrage jura. Fundamentet for en kommende virksomhed er ikke kun en god ide og en plan. Fundamentet er også, at man har gjort sig en række fundamentale overvejelser.

Guide: Virksomhedsform eller valg af selskabsform

Her for du et komplet overblik over forskellige virksomhedsformer, og de overvejelser, man skal gøre sig, når man vælger.

Vedligehold din viden! Tilmeld:

Kære iværksætter - vi bliver glade, hvis du vil dele temaet med dit netværk.. Takker.