>>> VI HOLDER FERIELUKKET TIL MEDIO JULI 2024 <<<
Menu

Advokat Jacob Tøjner

Jacob Tøjner er iværksætteradvokat med stort I.

– Det her handler om iværksætteri.

Del meget gerne temaet med dit netværk, så de får glæde af det - Tak

TEMA:

Startup

Til lykke - du læser det her, fordi du overvejer at starte din egen virksomhed.

Startup handler om innovative ideer, skabende processer og overvejelser om at etablere sin egen virksomhed.

Intet kan være mere spændende for dig. Men der er meget at sætte sig ind i, og der er meget at bruge sin tid på. Husk at prioritere din tid med fokus på din forretning..

Siden 2004 har vi hjulpet langt mere end 10.000 iværksættere i gang, og vi har hjulpet en meget stor del af disse med juridiske forhold ud over "bare" at sikre at deres etablering blev gennemført til punkt og prikke med kryds og slange.

Vi har hjulpet dem med andre juridiske forhold, aftaler, kontrakter - osv. osv.

Straks man gør sig tanker, om at starte en virksomhed, bør man inddrage jura. Fundamentet for en kommende velfungerende virksomhed er ikke kun en god ide og en plan. Fundamentet er også, at man har gjort sig en række fundamentale overvejelser - og disse overvejelser inkluderer jura - uanset om du kan lide det eller ej.

Velkommen til temaet om startup

(Justeret 2023)

3 fundamentale overvejelser

Som overskriften antyder: Du skal gennem 3 fundamentale overvejelser set fra en juridisk synsvinkel, og det er:

- 1) Det rigtige valg af virksomhedsform.

- 2) Den rette struktur i denne forbindelse &

- 3) Ordentlige spilleregler, hvis I er flere om et startup projekt.

Det er dispositionen i dette tema.

Klik på artiklerne, og de åbner i nye faner. Du har hele tiden temaet i din browser til venstre og kan vende tilbage.

Få fundamental viden og få et bedre beslutningsgrundlag.

Virksomhedsform?

Når du skal etablere din egen virksomhed, skal du først finde ud af, hvilken ”kasse” den skal placeres i. Du må ikke være traditionsbundet, og bare vælge blindt. Du skal tænke dig om, og overveje for og i mod.

For at kunne træffe det rigtige valg får du med skemaet hjælp til et overblik over, hvilke forskellige virksomhedsformer man typisk vælger i mellem.

Øverst i skemaet finder du en række forskellige virksomhedsformer eller selskabsformer. I kolonnerne har jeg så angivet, hvilke karakteristika, der er knyttet til de enkelte former. Der er alene fokus på de selskabsretlige karakteristika. SKAT bør imidlertid også være vigtigt moment for dig i dit valg. Du lærer mere om skat, når du fortsætter ned til vores ”must read” sektion under skemaet.

Eksempel:
Du har en idé. Du har ingen penge. Din idé er en APP. Du kan skabe denne APP ved Din egen indsats. Hvilke muligheder har Du? Tja.. - med udgangspunkt i skemaet kan du selvfølgelig ikke etablere et aktieselskab for det kræver et indskud på 400.000 kr. Du kan vælge mellem personlig virksomhed eller anpartsselskab.

# Personlig virksomhed Interessentselskab I/S Iværksætterselskab IVS Anpartsselskab ApS Aktieselskab A/S
Antal ejere Kun dig selv 2 eller flere UDGÅET Fra en ejer Fra en ejer
Hvem kan eje Fysisk person Fysiske personer eller selskaber (ApS eller A/S) UDGÅET Fysiske personer eller selskaber (ApS eller A/S) Fysiske personer eller selskaber (ApS eller A/S)
Startkapital Intet krav Intet krav UDGÅET
(Minimum kr. 1,00)
Mindst kr. 40.000 Minimum kr. 400.000
(Kan begrænses til 100.000. Du hæfter op til 400.000)
Årsrapport Jo, til brug for SKAT, men ikke Erhvervsstyrelsen Som Personlig virksomhed (medmindre deltagere
er selskaber)
UDGÅET Ja & den er offentlig Ja & den er offentlig
Ledelse Du udgør ledelsen Ingen lovkrav UDGÅET
UDGÅET
Mindst en direktion.
Evt. bestyrelse/tilsynsråd
Både en direktion og en bestyrelse
Hæftelse Du hæfter personligt, ubegrænset og direkte Deltagerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk
(En for alle, alle for en)
UDGÅET
UDGÅET
Selskabet hæfter.
Din hæftelse er begrænset til indskudet
Selskabet hæfter.
Din hæftelse er begrænset til indskudet
Ejerskab Offentligt via CVR.dk Ikke offentligt UDGÅET Offentligt via CVR.dk Offentligt via CVR.dk

Must read

GUIDE: Virksomhedsform

Med denne guide får du viden om de virksomhedstyper, der er angivet i skemaet ovenfor.

Lær mere om de virksomhedstyper, der baserer deres virke på dig som person. Det er enkeltmandsvirksomheden og interessentskabet. Derfor kalder vi dem ”Personlig virksomhed”.

Du får også mere viden om de virksomhedstyper, der baserer deres virke på et kapitalindskud. Det er iværksætterselskabet (som er helt nyt), anpartsselskabet og aktieselskabet. Derfor kalder vi dem ”Kapitalselskaber”.

For at kunne vælge helt rigtigt, bør du sætte dig ind i en række detaljer. Husk: det er fundamentalt vigtigt for dit valg.

GUIDE: Iværksætterselskab

Formålet med artiklen er at give dig en komplet guide om iværksætterselskaber.

Det handler om, hvad et iværksætterselskab er. Hvad kan du bruge det til. Hvilke begrænsninger har det. Hvordan det behandles skattemæssigt.

Hvordan adskiller det sig fra et almindeligt anpartsselskab?

Hvordan stifter jeg et iværksætterselskab? Hvad med holdingselskaber?

Must see

IVS: Basisviden

IVS: Hvad med holding?

IVS: Hvad med Skat?

Struktur?

Når du har valgt virksomhedsformen Kapitalselskab, skal du nøje overveje, hvilken struktur, der skal opbygges omkring din virksomhed. Med struktur mener jeg i virkeligheden antallet af selskaber.

Når man stifter et kapitalselskab, f.eks. et ApS, er det lovligt at anvende kapitalen 2 gange og derved - med det samme indskud - skabe en konstruktion, hvor du ejer A Aps, der så ejer B ApS. B ApS er det selskab, hvori du placerer din drift, og A ApS ejer B ApS. A ApS er derfor et moderselskab, også kaldet et holdingselskab.

I det følgende skal du have mere viden om, hvorfor det er vigtigt fra starten af nøje at overveje, om dit driftsselskab skal krydres med et holdingselskab.

Holdingselskab

Mange tror holdingselskabet er en særlig selskabsform. Det er det ikke.

Holdingselskabet er en karakteristik af et kapitalselskab, der har det formål at eje et eller flere andre selskaber. Selskabet kaldes også et moderselskab. Med en holdingselskab i kombination med et driftsselskab skaber man det, der kaldes en koncern.

Man kan måske umiddelbart få det indtryk, at det må være overkill at etablere en ”koncern”. Sådan må du ikke tænke.

En optimeret struktur kan være et fantastisk gode for dig fremadrettet. Det er derfor vigtigt, at du opnår en viden på dette område. Når du så har et oplyst grundlag, kan du bagefter træffe den rette beslutning.

En artikel du skal læse

GUIDE: Holdingselskab

Et holdingselskab er et anpartsselskab eller aktieselskab, der har det primære formål, at det ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Holdingselskabet er således normalt ikke momsregistreret, og driver normalt ikke aktiv drift. Du ejer holdingselskabet, og holdingselskabet ejer din driftsvirksomhed, enten alene eller sammen med andre partnere.

Spilleregler?

Når I er flere, der starter virksomhed sammen - uanset om det er i et interessentskab eller via et anpartsselskab - bør I få spilleregler for samarbejdet ned på papir. I et interessentskab kaldes det en interessentskabskontrakt. I et kapitalselskab kaldes det en ejeraftale (tidligere anpartshaveroverenskomst eller aktionæroverenskomst).

I sin essens handler det om magt, økonomi og exit. Herudover krydres aftalerne med masser af andre emner. Det kunne være klausuler om konkurrence og kunder, vilkår om rettigheder til ideer, finansieringsforhold m.v.

Inden I selv prøver at udforme en aftale, eller blot henter et eksempel på nettet, så overvej meget nøje, om I er i stand til selv at skabe de rigtige præcise spilleregler. Måske er det uklogt at spare omkostninger her.

Ejeraftalen

For jer, der er flere om et projekt, er det meget vigtigt at få fastlagt spilleregler for jeres samarbejde. Det handler ikke nødvendigvis om, hvem der gør hvad, men mere om overordnede spilleregler for samarbejdet som sådan. Regler man kan falde tilbage på, i tilfælde af en uenighed. Regler, der er præcise og gennemarbejde og dækker en række uforudsete situationer.

I det daglige finder man jo ofte løsningen i samarbejde. Men hvad gør man egentlig, hvis det samarbejde ikke længere fungerer. Hvad gør man, hvis en kollega bliver alvorligt syg i flere måneder, eller dør i en bilulykke. Det skal håndteres. En ejeraftale skal håndtere disse forhold.

Vigtig info for jer der flere

GUIDE: Alt om ejeraftale

Er I flere ejere af for eksempel et anpartsselskab, aktieselskab, partnerselskab eller det kommende IVS (Iværksætterselskab), er det meget væsentligt for jer, at I overvejer grundigt og får reguleret jeres indbyrdes forhold – i en såkaldt ejeraftale.

Vedligehold din viden!

Del temaet med dit netværk