Menu

Fusion og spaltning

Fusion er et yndet værktøj, når man sammenlægger selskaber. Spaltning er det modsatte, når man splitter et selskab i flere dele. Opgaven kræver erfaring og overblik. Det har vi.

99% opnår fast pris på ydelsen Lad os tale sammen
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner har intensiv erfaring med fusion & spaltning
 • Behandlet fusion & spaltnings-sager siden 1995
 • Få en gratis drøftelse med henblik på kort at få overblik
 • Forvent en engageret indsats

Fusion af selskaber:

Ved en fusion mellem selskaber, smelter selskaberne sammen. Er der tale om to søsterselskaber, kaldes fusionen en vandret fusion. Er der tale om at datterselskabet fusioneres op i holdingselskabet, kaldes fusionen en lodret fusion. (Dette anvendes ofte, hvis man har et overflødigt IVS Datter under holding.) Er der tale om, at Holdingselskabet fusioneres ned i Datterselskabet kaldes fusionen en omvendt lodret fusion. Dette er for eksempel en yndet lukke metode. 

Når man siger, at to selskaber ‘smelter sammen’ eller fusionerer, så betyder det, at det selskab, der ophører som led i fusionen, ophører uden likvidation. Fusionen kan gennemføres midt i et regnskabsår, og kan få virkning tilbage til dagen efter udløb af sidste regnskabsår. ER vi i første regnskabsår, kan fusionen få virkning tilbage til stiftelsen af det ophørende selskab.

Eksempel: Du har stiftet Holding IVS & Datter IVS. Du har fortrudt og er fortsat i 1. regnskabsår? Vi fusionerer for eksempel Holdingselskabet ned i Datterselskabet med virkning fra stiftelsen af Holdingselskabet, hvorefter du slipper for at skulle aflevere selvangivelse og årsrapport for holdingselskabet.

Fusion kræver overholdes af særlige regler i Selskabsloven, og kræver erfaring. Fusion kan ofte gennemføres skattefrit, og værktøjet anvendes ofte alt for lidt, fordi mange rådgivere ikke har styr på kombinationen af selskabsretten og skatteretten. Jeg har i årevis beskæftiget mig med og anvendt fusionsværktøjet på kryds og tværs.

fusion

Ret henvendelse og lad os få drøftet din situation lidt nøjere, så finder vi ud af hvilken metode, der passer på dig/jer.

Spaltning:

En spaltning er en slags opsplitning af et selskab.

Betragt selskabet som en lagkage, kagen kan skæres over på midten eller et stykke kan skæres af. Ved en spaltning ‘opstår’ som regel et nyt selskab som led i processen. For eksempel som led i en spaltning af et 50% 50% ejet holdingselskab, hvorefter der fremkommer 2 individuelle holdingselskaber til hver part, der før ejede hver 50% – nu ejer de hver sit holdingselskab. Spaltning kræver overholdelse af særlige regler i Selskabsloven og skattelovgivningen. Jeg anvender spaltning i mange henseender.

skattefri spaltning

Ret henvendelse og lad os drøfte dine muligheder.

 

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83