HUSK, DET KOSTER IKKE NOGET AT RINGE TIL OS !
NyhedSe vores MEST POPULÆRE ETABLERINGSMODEL - tjek HER >>>Læs mere
×
Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
Ring mig op

Hensigten er at give dig svar på følgende spørgsmål: Hvad er et holdingselskab? Hvorfor få et holdingselskab? Hvordan etablerer man et holdingselskab? Hvad koster det at etablere et holdingselskab? Tjek også den store fordel med Iværkssætterselskab som holdingselskab, i slutningen.

Stifte et holdigselskab? –  Måske!

Et holdingselskab er et (kapitalselskab) iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab, der har det primære formål, at det ejer aktier eller anparter i andre selskaber, dvs. andre anpartsselskaber, iværksætterselskaber eller aktieselskaber. Holdingselskabet er ikke momsregistreret, og driver ikke aktiv drift. Du ejer holdingselskabet, og holdingselskabet ejer din driftsvirksomhed. Enten alene eller sammen med andre partnere i driftsvirksomheden. (Og så er det i øvrigt ligegyldigt, om driften er murervirksomhed, IT konsulentvirksomhed, Rådgivervirksomhed eller hvad ved jeg. Betragtningerne nedenfor gør sig gældende i alle situationer.)

Mange tror et holdingselskab er en særlig selskabsform. Det er det ikke. Et holdingselskab er bare en særlig betegnelse for et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab, der har det primære formål, at eje et eller flere andre iværksætterselskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber.

Formålet med denne artikel:

At besvare spørgsmålet:
Skal du etablere et holdingselskab?
Denne artikel skulle gerne hjælper dig, der skal i gang med at etablere dig, men den vejleder også dig, der allerede er i gang.

PS: Deltag i debatten under artiklen, stil dine spørgsmål, alle svar kan bruges af andre.

(Justeret april 2017)

 

 

Du står overfor følgende 2 overvejelser:

Hvis du er alene:

Holding for dig der er alene

Hvis I er flere:

Holding for jer, der er flere

TIP: Start eventuelt med at se denne video – læs herefter videre nedenfor

Det skal nævnes, at videoen er fra februar 2013, men de essentielle betragtninger videoen indeholder, ‘holder stadig’, så derfor er den fortsat relevant, selv om den nævner, at ‘holdingselskabet er ‘kun’ anpartsselskaber eller aktieselskaber’ – det er jo ikke tilfældet længere, hvor også iværksætterselskaber i høj grad anvendes som holdingselskaber. I øvrigt nævner jeg også at udbytteskatten er 28% – det var den, i dag er den 27% (april 2017) – og jeg nævner at man skal betale 43% af resten. I dag (2017) er det 42%.

 

Valg ml pers virk og aps

Etableres holdingselskabet samtidig med stiftelsen af driftsselskabet?

Der er to grundlæggende veje til at stifte eller etablere et holdingselskab enten som aktieselskab, som anpartsselskab eller som iværksætterselskab. Dem beskriver jeg nærmere nedenfor.

I forbindelse med at du vil etablere et anpartsselskab eller aktieselskab, eller iværksætterselskab, er det oplagt, at du (nøje) overvejer, om du ikke samtidig skulle etablere et af dig ejet holdingselskab. Før du træffer denne beslutning siger det sig selv, at du kan have behov for svar på spørgsmålet: hvorfor dog det?

Ja – Holdingselskabet etableres enten samtidig med stiftelsen af driftsselskabet (det klogeste)

Enten etablerer du holdingselskabet samtidig med, at du stifter dit driftsselskab via online stiftelse eller via onlinebestilling hos os, dvs. samtidig med, at du stifter dit nye anpartsselskab eller samtidig med, at du stifter dit nye aktieselskab eller dit iværksætterselskab.

Overvejer du blot at stifte et anpartsselskab (uden holdingselskab) så overvej det alligevel en gang til!! Hvis du først vælger at stifte et simpelt iværksætterselskab, kan du via dette selskab senere modtage selskabsindskuddet på de 50.000 kr. til anpartsselskabet retur  – skattefrit og 100% lovligt.Se figuren og følg linket.

Læs mere og tjek “fordel 4”.

Hvorfor mon IVS som holdingselskab

Eller holdingselskabet stiftes senere

det dyreste

Eller du etablerer dit holdingselskab senere, altså efter at du har drevet dit iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab i en periode.

Du kommer ind i denne overvejelse, når du efter en periode opdager, at du nu faktisk har behov for et holdingselskab. Det kan være du vil etablere endnu en webshop, og placere denne i et separat iværksætterselskab – hovedrystende tåbeligt ikke at gøre det via et holdingselskab, der ejer begge selskaber. (Mere herom nedenfor.)

Du finder altså ud af, at du burde egentlig have stiftet holdingselskabet fra starten af “din virksomheds liv”.

Forskellige årsager holdt dig den gang tilbage – måske fik du ikke rådgivning om emnet – eller du læste ikke denne artikel!? – eller du valgte at nedprioritere de få tusind det koster ekstra at få rette struktur fra starten.

(Den senere metode er normalt ikke relevant, hvor du driver virksomhed via et iværksætterselskab.)

Hvis du ikke stifter dit holdingselskab med det samme, opdager du normalt behovet for holdingselskabet efter ca. ½ – 1½ år eller senere, når du skal starte supplerende driftsselskab, når du skal til at udlodde udbytte fra dit eksisterende anpartsselskab eller aktieselskab (driftsselskabet), eller hvis du skal sælge selskabet. I sidstnævnte tilfælde er det så for sent.

Hvis du skal starte ny drift i et nyt selskab (du har nu 2 selskaber), vil et sammenhængende holdingselskab være et fantastisk gode. På grund af reglerne om sambeskatning bliver dit holdingselskab et krydsfelt for dine aktiviteter, og du kan uden skattekonsekvenser flytte midler fra en drift til en anden drift. Holdingselskabet er afgørende.

Her (senere i tid) realiserer du måske omsider, at holdingselskabet kunne være en ganske favorabel model til “opbevaring” af måske en del af overskuddet i dit driftsselskab. Når jeg anvender ordet “opbevaring” er det med fuldt overlæg. Hvis du alligevel hæver hele overskud i dit driftsselskab til privat forbrug som supplement til din løn i anpartsselskabet, så har du efter denne betragtning ikke rigtig behov for holdingselskabet – i hvert fald ikke efter en umiddelbar betragtning. Og dog. Læs endelig mere om fordelene nedenfor.

Du kan selvfølge sagtens “spare op” i dit driftsselskab. Du behøver således ikke holdingselskabet for at få denne mulighed, men …. Driftsselskabet (iværksætterselskabet, anpartsselskabet eller aktieselskabet) betaler som bekendt 22% i selskabsskat af sit overskud, og det, der herefter er tilbage i dit driftsselskab, kan du selvfølgelig blot lade stå i selskabet som opsparing. Dit driftsselskab får herved en større egenkapital og bliver mere konsolideret & rigt. Det kan der være god fornuft i. Vær blot opmærksom på, at dit opsparede overskud i driftsselskabet herefter forbliver i “driftssfæren”, dvs. det er ikke ude af det vi rådgivere kalder driftsrisikoen eller farezonen. Sker det noget grimt i dit driftsselskab, så kan du ikke længere “bare” flytte opsparingen. Så er det for sent.

Når du oplever behovet for et holdingselskab, er det meget vigtigt, at du kontakter os. Du skal nemlig være opmærksom på, at etableringen af et holdingselskab er en i særdeleshed såkaldt skatterelevant handling. Det betyder, at holdingselskabet ganske givet skal etableres på en særlig måde senere i livet – hvis man altså glemmer at etablere det straks.

Vi kan hjælpe dig med denne senere etablering (skattefrit), læs mere her om selve advokatydelsen og her om den skattefrie aktieombytning. Ofte når du ringer drøfter vi værdierne i dit selskab, det vil derfor være supergodt, hvis du har forberedt lidt nøgletal til samtalen. (Sådan 10 – 20 minutter koster altså ikke noget.)

Sådan illustreres, at der kommer et holdingselskab ind mellem dig og dit driftsselskab:

Hvad er en skattefri aktieombytning skattefri anpartsombytning

(Illustrationen er behæftet med en mindre fejl: Holdingselskabet er benævnt IVS. Det er forkert. Der burde stå ApS – beklager. Ikke fordi et IVS ikke kan være holdingselskab, men fordi IVS ikke kan etableres som holdingselskab på den anviste måde.)

Det kaldes en skattefri anpartsombytning
– her er en dedikeret video:

Videoen er skudt i 2013, emn den ‘holder stadig’ (2017):

 

Du kan læse mere om skattefri ombytning senere ved at følge dette link.

Pas på med bare at bestille et holding – hvis du er i gang.

Du risikere en masse skat !!

Du må endelig ikke blot etablere/bestille et nyt anpartsselskab eller aktieselskab, og så selv flytte ejerskabet til dit driftsselskab over i dit nye holdingselskab uden videre.

Du kan virkelig risikere et skattesmæk her.

En god case, der beskriver anvendelsen af holdingselskaber, og beskriver hvordan man senere i selskabets liv har etableret holdingselskaber finder du her. Havde de pågældende etableret sig med holdingselskaber fra start af, er det mit GÆT at de pågældende ville have sparet rigtig rigtig mange penge. Casen omhandler spiludviklerfirmaet Kiloo ApS, der fra Århus bl.a. står bag spillet Subway Surfers, der – i hvert fald efter hvad min yngste søn i de mindre klasser oplyser – er særdeles populært. Måske derfor mener eksperter at firmaet er 1 mia. kr. værd… Læs artiklen efter du har læst færdig her, når du klikker åbner din browser en ny fane.

Det der holdingselskab, hvad går det så ud på?

Står du overfor at skulle stifte et aktieselskab, et anpartsselskab eller et iværksætterselskab, kan det være rigtig fornuftigt i forbindelse med stiftelsen af iværksætterselskabet, anpartsselskabet eller aktieselskabet at få gode råd og ordentlig vejledning om en optimeret selskabsstruktur – dette uanset om man er alene om at stifte iværksætterselskabet, anpartsselskabet eller aktieselskabet (driftsselskabet), eller om man er flere om at stifte anpartsselskabet eller aktieselskabet eller iværksætterselskabet.

I den forbindelse kan det være klogt at overveje, hvorvidt etableringen af et holdingselskab kunne være relevant. Et holdingselskab – der ofte også kaldes moderselskab – er “bare” et ordinært anpartsselskab/iværksætterselskab (og næsten aldrig et aktieselskab), der ejer et andet iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab helt eller delvist. Det kan sagtens være et iværksætterselskab, uanset flere advokater/revisorer fortsat tror det modsatte. Læs mere herom her.

Tjek denne video om hvorfor et IVS er ret fordelagtigt som holdingselskab ovenpå et anpartsselskab – du får de 50.000 retur skattefrit!!


Se etableringsmodellerne her:

Holdingselskabet er “moderselskab”, fordi det selskab holdingselskabet ejer, kaldes et datterselskab. Datterselskabet driver virksomheden og er selv momsregistreret.

Holder du dig opdateret? – tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Er det så relevant med et holdingselskab?

Fordele og ulemper ved et holdingselskab?

Først fordelene:

1. ‘Oldschool’-Fordelen: (Hvis ApS & ApS, da: ‘Anvend det samme kapitalindskud – 2 gange’)

Du kan lovligt stifte holdingselskabet ApS ved hjælp af det samme kapitalindskud, som du egentlig havde planlagt at stifte dit driftsselskab ApS med. Du kan altså anvende de samme kr. 50.000 to gange. Hvis du alligevel skal etablere et anpartsselskab, så ved du, at du under alle omstændigheder skal “bruge” 50.000 for at komme i gang. Ved at anvende de samme 50.000 to gange opnår du fordelene ved et holdingselskab.

Processen er ganske banal: Først stifter du holdingselskabet og dernæst anpartsselskabet.

Hvad er rullende kapital

 

Hvis du ønsker vores bistand, så tjek ‘Produkter & Ydelser’ og vælge en af de mange ‘ALL-INCLUSIVE’ modeller vi har.
Metoden kaldes stiftelse med “rullende kapital”.

Ofte stillede spørgsmål:

Må man så anvende kapitalen 3 gange? Altså først holding, så datter 1, så datter 2.

Svar:

Nej. Styrelsen tillader ikke rullende kapital i dette omfang.

 

Må man så

  • A: etablere holdingselskabet, herefter
  • B: etablere datterselskab 1, herefter
  • C: udlåne de 50.000 tilbage til holdingselskabet, hvorefter dette selskab
  • D: stifter datterselskab 2. (Altså: 1 holdingselskab med 2 datterselskaber.)

Svar:

Nej. Principielt må datter godt udlåne kapital til holdingselskabet, men alle dispositioner i et selskab skal være forretningsmæssigt begrundede, begrundelsen for udlånet er her blot at omgå kapitalkravet.

Vi medvirker ikke til denne form for etableringer.

Hvis du ønsker en model med 1 holding og 2 døtre, så bestil holding/datter modellen. Indlån herefter 50.000 til holdingselskabet, holdingselskabet har nu frisk kapital, hvorefter holdingselskabet bestiller endnu et datterselskab. PS: Indlånet bør basere sig på gældsbrev. Det laver vi. Du modtager indlånet retur som skattefri afdrag fra holdingselskabet, efterhånden som holdingselskabet modtager skattefrie udbytter fra datterselskaberne.

Fakta er jo, at selvom de kr. 50.000 ender i driftsselskabet, og kontoen i holdingselskabet er ”tom”, så ejer holdingselskabet jo anpartsselskabet, og da anpartsselskabets værdi er 50.000, så ejer holdingselskabet værdier for 50.000. Ergo er egenkapitalen derfor 50.000.

Hvorfor er rullende kapital lovligt

Det er denne model, der danner grundlag for vores pakkeløsning, hvor du stifter begge selskaber på en gang.

 

Samme model anvendes ved etablering af iværksætterselskab.

TIPS: Særligt om iværksætterselskabet:

Selvom du ønsker at drive virksomhed gennem et iværksætterselskab, kan du sagtens anvende iværksætterselskabet som holdingselskab “ovenpå” et andet iværksætterselskab eller endnu bedre: ovenpå et anpartsselskab.

Inden du vælger dette, skal du studere mere om iværksætterselskabet her.

Når du har læst denne guide om iværksætterselskaber, så er du med på, at iværksætterdatter ikke kan udlodde udbytte til iværksætterholding før der er sparet op til 50.000kr.

Men læs videre i denne artikel og drag dine egne konklusioner om, hvorfor det alligevel kan være en fordel at ejer iværksætterselskabet via et holdingselskab.

Dit fokus skal særligt være på exitmuligheden.

 

Interesseret i modellen? Kontakt mig på mailen eller tlf. eller bestil direkte her.

 

1A. ‘Nutidens fordel‘ Ivs Holding & Datter ApS

Det bedste af alle verdener..

Ikke uden grund at dette model er vores mest populære: Du får anpartsselskabet som driftsselskabet med det samme, du får holdingselskabet som iværksætterselskab, og du får mulighed for at få de indskudte 50.000 kr. retur skattefrit. Læs om hele modellen her, hvor ydelsen er præcist beskrevet og prissat.

 

2. Fordel: For dig, der ønsker at stifte et driftsselskab som aktieselskab… (sådan får du op til DKK 500.000 retur skattefrit)

Du vil gerne etablere et aktieselskab, men du vil gerne over tid have op til hele det indskudte (topbeskattede) kapitalbeløb på 500.000 kr. skattefrit retur. (Dette er normalt en umulighed, for når kapitalen først er skudt ind i kapitalselskabet, så er indskudskapitalen jo netop bundet til selskabet. Du får derfor først kapitalen retur, når du lukker.)

Stift aktieselskab via anpartsselskab (eller IVS)

I min model anvender du selvfølgelig holdingselskabet til at etablere aktieselskabet, der har en kapital på DKK 500.000. Holdingselskabet kan du vælge at etablere som iværksætterselskab ved et indskud på 1 krone. Over tid og over driften i aktieselskabet tjener selskabet nye penge. Du betaler selskabsskat i driftsselskabet med 22% (2016), men overskud herefter, kan du udlodde til holdingselskabet. Via iværksætterselskabet som holdingselskab, kan du således modtage op til DKK 500.000 retur skattefrit direkte til din privatøkonomi. Vel og mærke helt skattefrit og lovligt.

Dette er da en fordel. Det forudsætter selvsagt en succesfuld drift, og noget tid. Og du må ikke anvende modellen til at “tømme” datterselskabet uretmæssigt.

Nærmere om modellen: Modellen går i sin enkelhed ud på, at du selvfølgelig binder mindst DKK 1,00 til etablering af holdingselskabet IVS.  Herefter må du så supplere dit holdingselskab med et lån fra dig personligt på DKK 500.000. Disse midler ville du have anvendt alligevel, da du jo påtænkte at etablere aktieselskab fra starten. Lånet fra dig til holdingselskabet skal forrentes. Du skal anvende markedsrenten. Du køber gældsbrev af os i den anledning. Modellen kan selvfølgelig også anvendes til etablering af ApS. Du kan med andre ord få ALLE 50.000 retur ved stiftelsen af ApS ved hjælp af denne model. Vi kan endvidere hjælpe med etablering af eventuelt konvertibelt gældsbrev, således at du opnår skattefradrag for et eventuelt tab ved aktieselskabets konkurs.

Når Holding IVS modtager lånet, har holdingselskabet likviditet til at stifte aktieselskabet (eller anpartsselskabet).

De DKK 500.000 indskydes herefter i aktieselskabet (eller de DKK 50.000 i anpartsselskabet) af holdingselskabet IVS, der står som stifter og aktietegner. Efterhånden som aktieselskabet (eller anpartsselskabet) tjener overskud efter skat, udloddes dette overskud (skattefrit) til dit holdingselskab.

Holdingselskabet er et IVS, og for så vidt angår udlodning af udbytte fra denne selskabsform, gælder der særlige regler. Læs denne guide. Holdingselskabet tilbagebetaler herefter eller afdrager løbende på lånet på op til de DKK 500.000 til dig. Denne låneudbetaling er selvfølgelig skattefri for dig for så vidt angår afdragene, og kun renterne på lånet er skattepligtige for dig.

Kan du se pointen?

 

3. Fordel: (For dig, der ønsker at stifte et aktieselskab med “kun” DKK 125.000 i kapital..)

Som du måske ved, kan du i dag stifte et aktieselskab baseret på et kontantindskud på DKK 125.000, og på en “retshæftelse” på DKK 375.000.

Du hæfter så personligt for denne resthæftelse, de DKK 375.000… Eller?

Hvis nu du starter med at etablere et holdingselskab, for eksempel et anpartsselskab, med en kapital på DKK 50.000, kan du jo vælge at indskyde dette selskab mellem dig og aktieselskabet (driftsselskabet), og dermed lade holdingselskabet overtage hæftelsen på de resterende DKK 375.000.

Hvis du herefter etablerer endnu et holdingselskab ovenpå dit første holdingselskab (og således ejer 3 selskaber: Holding + Holding + aktieselskab), kan du placere visse aktiver i det øverste jomfruelige holdingselskab, uden at disse aktiver ville være omfattet af den hæftelse “mellemholding” herefter fortsat har, som stifter overfor aktieselskabet.

Dette er en fordel.

Kan du se pointen?

TIP: Det skal nævnes, at modellen selvsagt skal respektere de ansvarsregler, der er opstillet i Selskabsloven. De aktiver, der placeres i øverste holdingselskab, kunne således være ejerskab til eventuelle softwarerettigheder, andre immaterielle rettigheder, m.v. Det samlede setup kræver konkret rådgivning. Teoretisk kan man anvende iværksætterselskabsformen til denne model, men jeg kan ikke anbefale det.

4. Fordel: (Den basale fordel – modtagelsen af skattefrit udbytte fra driften)

Holdingselskabet kan modtage datterselskabets resultat efter skat, skattefrit. Dette er en fordel. Det er jo således, at dit driftsselskab (iværksætterselskabet, anpartsselskabet eller aktieselskabet) optjener et driftsresultat som følge af selskabets omsætning med sine kunder. Fra denne omsætning trækker man så driftsomkostninger, afskrivninger m.v. og så ender man med et driftsresultat før skat.

Det kunne være 100,00. Her skal selskabet så betale selskabsskat med 22% (2017). Der er nu 78 tilbage. Og det er disse 78 du kan flytte til holdingselskabet uden at betale yderligere selskabsskat.

Skattefrit udbytte til holdingselskaber

Dette kan være en meget stor fordel, fordi du derved kan bringe overskuddet op “i sikkerhed” og ud af driftsrisikoen eller farezonen som enhver virksomheds drift er forbundet med.

Driftsrisikoen: for eksempel den forretningsmæssige risiko, der altid er for, at driften slår fejl, eller at driften medfører, at driftsselskabet ifalder et erstatningsansvar eller lignende.

Har man ikke noget holdingselskab, indebærer det, at alt, hvad man har sparet op i selskabet gennem årene “går med i faldet”. Har man derimod et holdingselskab, står de skattefrie overskud i sikkerhed. Kun driftsselskabet hæfter overefor kreditorer og overfor dem, driftsselskabet har indgået aftaler med.

Den eneste urimelige undtagelse til denne regel er fremhævet med gult, nedenfor.

SKAT kan rette krav mod holdingselskabet desværre - ergo betal altid din skat

 5. Fordel: (Fleksibilitetsfordelen i forhold til andre partnere – I er flere om et driftsselskab)

Man opnår – hvis man er eller på sigt måske skal være flere ejere af virksomheden – stor fleksibilitet overfor og sammen med øvrige partnere i driftsselskabet. Dette er en fordel.

Hvis man er flere ejere af et driftsselskab, vil man ofte have forskellige holdninger til spørgsmålet om udlodning af udbytte fra driftsselskabet.

Det kan tillige være, at senere udvikling gør, at enkelte ejere skal eller vil exittes ud af et samarbejde. Her er den optimale løsning, at hver ejer har eget individuelt holdingselskab, og dette selskab kan sagtens være iværksætterselskaber.

Husk i øvrigt altid en ejeraftale ved flere ejere.

FORDEL Fleksibilitet ved udlodning individuelt

Udbytteudlodning:

De, der ejer driftsselskabet gennem egne holdingselskaber, ser meget ofte en interesse i, at kræve udbyttet udbetalt (for de modtager det jo skattefrit), frem for at lade overskuddet “spare op” i driftsselskabet (anpartsselskabet eller aktieselskabet).

Medens de, der ejer driftsselskabet personligt og uden eget holdingselskab, ofte ønsker at lade overskud blive stående i driftsselskabet.

Baggrunden er jo den helt enkle, at de ellers personligt kan se frem en større skattebetaling, hvis man udlodder overskuddet. (27% af de første DKK 50.000 og 42% af resten.) (2017)

Med andre ord, ejer alle ikke via egne holdingselskaber, så har vi sådan set kimen til konflikt – alene på dette punkt.

Exit:

Det er sådan set super enkelt. Hvis vi ikke har individuelle holdingselskaber eller har et fællesejet holdingselskab, så er exit skattemæssigt ofte dyrere end den situation, hvor vi netop har individuelle holdingselskaber. Er vi 2 eller 5, så sørg ALTID for at have dit eget holdingselskab. Da du kan anvende IVS som holdingselskab, er der INGEN seriøs saglig begrundelse for ikke at etablere dig med dit eget holdingselskab:

Eksempel: Du og jeg ejer virksomheden. Vi har samarbejdet i 2 år, og virksomhedens markedsværdi er f.x. 800.000 kr. Det aftales, at du skal købe mig ud.

Situation A: Vi har IKKE individuelle holdingselskaber, men ejer blot driftsselskabet direkte. Du skal skaffe 400.000 kr. for at købe mig ud. Disse penge kan du heldigvis låne i banken, hvorefter du køber mig ud. Driftsselskabet er herefter dit 100%, og det er din primære indtægtskilde. Da selskabet er din primære indtægtskilde, er det jo overskud efter skat fra selskabet, der skal anvendes til at tilbagebetale lånet til banken. Med andre ord må du hæve penge i selskabet hertil. Penge fra selskabet kan du få enten som løn (læs: topskat) eller som udbytte (læs: 42% i skat). Skatten napper altså en del, FØR du kan afdrage i banken. PS: Jeg skal betale 42% i skat af avancen på anparterne i driftsselskabet, som jeg sælger til dig.

Situation B: Vi har heldigvis etableret os med individuelle holdingselskaber fra starten af. Dit holdingselskab skal købe de anparter mit holdingselskab ejer i datterselskabet (læs mere nedenfor). Dette salg er skattefrit for mit holdingselskab. Dit holdingselskab låner nu 400.000 i banken. Herefter køber dit holdingselskab anparterne i vores fælles selskab. Driftsselskabet er herefter dit 100% (via dit holdingselskab), og det er din primære indtægtskilde. Da selskabet er din primære indtægtskilde, er det jo overskud efter skat fra selskabet, der skal anvendes til at holdingselskabet tilbagebetaler lånet til banken. Med andre ord må dit holdingselskab hæve penge i selskabet hertil. Holdingselskabet hæver disse midler skattefrit!!!

I situation A skulle du betale 42% i skat, i situation B skal holdingselskabet altså ikke betale noget som helst i skat.

Mon ikke du er i stand til at drage den rette konklusion.EXIT Afdrag på banklån til exit betales fx med skattefri udbytter

Husk i øvrigt, at er i flere ejere, så skal i få lavet en ejeraftale i mellem jer.

Læs om hvorfor I skal anvende tid på en ejeraftale her.

Læs om hvad ydelsen omfatter og hvad det koster at få ordentlig bistand til en aftale

 

6. Fordel: (Den kendte: Det skattefrie salg af virksomheden..)

Det forholder sig således, at et holdingselskab kan sælge sine anparter eller aktier i driftsselskabet skattefrit (for holdingselskabet). Dette gælder UANSET om holdingselskabet er kategoriseret som iværksætterselskab, som anpartsselskab eller som aktieselskab. Tidligere gjaldt et krav om, at selskabet skulle have ejet anparterne i en årrække & at holdingselskabet skulle eje mindst 10% af driftsselskabet, før denne fordel opstod. Sådan er det ikke mere.

Nu gælder det blot helt objektivt, at et selskabs salg af anparter eller aktier i andre selskaber er skattefrit for holdingselskabet. (Dette gælder ikke for salg af børsnoterede selskaber.)
Læs i øvrigt mere om offentligt udbud af anparter her.

Denne (meget betydningsfulde) fordel indebærer med andre ord, at du via dit holdingselskab, kan sælge hele eller dele af virksomheden (anparterne eller aktierne i driftsselskabet) skattefrit for holdingselskabet.

Dette gælder også, hvor holdingselskabet er et iværksætterselskab. Læs mere her.

Holdingselskabet modtager købesummen, og skal ikke betale selskabsskat eller aktieskat.

Holding kan sælge datter skattefrit

TIP: Hæver du (som person) herefter købesummen fra holdingselskabet, skal du selvfølgelig betale skat heraf (op til 42% (2016)). Holdingselskabet bliver imidlertid en fordelagtig “trædesten” for dig i skattefloden. Disse særlige skatteregler, medfører bl.a., at det er nemmere at gennemføre et generationsskifte eller “købe de andre ud”, såfremt konflikt opstår. er der tale om at holdingselskabet er et iværksætterselskab, gælder særlige regler.

Eksempel: Sælger du for DKK 10 mio, modtager dit holdingselskab DKK 10 mio. Har du ikke et holdingselskab, og sælger for DKK 10 mio, betaler du 42% i skat straks, og står tilbage med DKK 5,8 mio. (Hvis det var din hensigt lige og starte lidt vinimport til pensionsalderen, så kunne holdingselskabet jo gøre dette for dig som aktiv direktør. Og her ville der så være DKK 4,2 mio. mere at gøre godt med. Kan du se pointen?)

Overvejer du at sælge din virksomhed, så lad os hjælpe med at optimere den værdi du har bygget op gennem årene, inden du udbyder til salg. Få et juridisk eftersyn af virksomhedens sundhedstilstand. Vi kalder det et Juridisk StatusTJEK.

Dernæst ulemperne:

For det første:

Du skal stifte to selskaber frem for et selskab…

 

For det andet: …. – øh, der er ikke andre ulemper?

Historisk skrev jeg som ulempe 2, og jeg medtager den for at du lige kan notere dig de nye regler: Tidligere (før 01.01.13) skulle et holdingselskab altid have udført revision af årsrapporten og dermed have en revisor tilknyttet holdingselskabet. Sådan er det ikke længere. Du kan fravælge revisor også i mindre holdingselskaber. Selvfølgelig skal du aflevere 2 regnskaber og 2 selvangivelser, et for hvert selskab.

 

Læs om hvilke betingelser, der så er for at fravælge revisor her.

 

Skatteforhold:

Der er sambeskatning mellem selskaberne. Læs mere her. 

 

Oftest stillet spørgsmål / TIPS:

Kan jeg/vi ikke bare stifte holdingselskabet senere?

Jo. Det kan du/I godt.

Problemet er, at når du senere i livet vil etablere det holdingselskab, du ikke etablerede fra starten, så er dit driftsselskab steget i værdi. Når dit driftsselskab er steget i værdi, kan du ikke uden videre blot stifte et anpartsselskab og placere anparterne i driftsselskabet i dette nye (holding-)selskab. Du risikere i så fald en meget stor skat.

Årsagen er den helt enkle, at overdragelsen af driftsselskabet fra dig til det nye holdingselskab, jo er en såkaldt skatterelevant handling, der udløser avanceskat – sådan set både for dig som hidtidig ejer, og for holdingselskabet som ny ejer.. (Du bliver beskattet, fordi du ikke fik den overdragelsessum, du kunne have fået + holdingselskabet bliver beskattet, fordi det ikke betalte, hvad det burde. Med andre ord, det kan blive rigtig dyrt.)

Imidlertid findes der muligheder for at lave overdragelsen skattefrit. (Læs mere herom ved at klikke her). Hvis du følger linket, kan du læse om, at man kan gennemføre en såkaldt skattefri ombytning af de aktier eller anparter du ejer i driftsselskabet. Denne senere ombytning kan næste altid gennemføres, men den har dog den ulempe, at den er dyrere sammenlignet med at etablere holdingselskabet straks.Herudover har ombytningen den yderligere ulempe, at holdingselskabet ikke kan sælge anparter eller aktier i datterselskabet i 3 år efter ombytningen.

(Dyrere betyder, at det koster mere end 5 – 10 gange så meget at gennemføre ombytningen sammenlignet med straks i forbindelse med stiftelsen. (Justeret januar 2014: Tidligere skrev jeg: Denne omkostning må du så holde op mod omkostningen ved at have revisor på holding i en årrække. Som det fremgår ovenfor, behøver du ikke længere revisor, men vælger du revisor, så gælder denne forudsætning selvfølgelig fortsat.) Du kan læse om priser her.

 

Kan jeg anvende et IVS som holdingselskab?

Ja det kan du sagtens – læs den dedikerede artikel herom – klik her. – og se lige nedenstående dedikerede video

 

Skal mit holdingselskab være mit skilsmissesæreje?

Ja.

Se denne relevante video, og læs denne artikel.

 

Mere info herom, så ring til Jacob Tøjner, 3338 7076

PS: Har du allerede driftsselskab, men ikke noget holdingselskab, ring , for vi har den skattefri omstruktureringsmodel liggende klar til brug til dig.

 

NB NB NB – tjek debatten nedenfor – i april 2017 var der 130 indlæg.

Kom med dit – det er vidensdeling, der batter,

Del artiklen

Aktiv indholdsfortegnelse

Klik for at gå til punktet

Advokat
Jacob Tøjner

Jacob er specialistadvokat og arbejder udelukkende for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og fungerer som sparringspartner til talrige erhvervsdrivende.

Relaterede indlæg

  • Guide: Sambeskatning og hæftelse for andres skat.

    Hvad er sambeskatning? Hvad er et Administrationsselskab? Hvordan opstår sambeskatning? Er sambeskatning en fordel? Er sambeskatning en ulempe? Kan min virksomhed hæfte for andres skattebetaling?

  • Guide: IVS som Holdingselskab

    Kan Iværksætterselskabet fungere som holdingselskab? Hvad er fordele og ulemper? Her får du alt viden om IVS’et som holding!

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommenter på indlægget