Menu

Skattefri aktieombytning eller anpartsombytning

Skattefri anpartsombytning eller skattefri aktieombytning er et effektivt skattefrit instrument, der muliggør etablering af det holdingselskab du ikke fik etableret samtidig med stiftelsen af dit driftsselskab. Læs om processen her.

98% opnår fast pris på denne opgave! Klik og udfyld kontaktformular
 • Erfaring med skattefri omstrukturering siden 1995
 • Bistand leveres i samarbejde med DIN revisor.
 • Har du ingen revisor, har vi stort netværk
 • Kontakt os for en effektiv løsning nu

Skattefri aktieombytning eller anpartsombytning

(Opdateret 26.09.2018)

Målgruppe:

Skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning:

Du har et eksisterende driftsselskab, eller I er flere om et eksisterende driftsselskab, og der ønskes et holdingselskab mellem dig som ultimativ ejer og som ejer af det eksisterende driftsselskab.

skattefri aktieombytningProblem:

Hvorfor skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning:

Selskabet kan ikke ”bare” sælges ind i nyt holdingselskab, fordi denne transaktion udløser skat for eksisterende ejer/ejere.

Pointe med et holdingselskab kort:

Med Holdingselskabet opnår du:

 1. Få opsparet overskud “i sikkerhed” ved skattefri udbytte til holdingselskabet,
 2. Få skabt mulighed for skattefrit salg af driftsselskabet senere via salg af anparterne i det underliggende driftsselskab. (Fordi et Holdingselskab kan sælge anparterne i et datterselskab (efter en tidsfrist på 3 år fra ombytningen).
 3. Tænk i generationsskifte. Læs mere om skattefri ombytning her.

Vi har løsningen: skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning

En ombytning af anparter i et selskab består i alt sin enkelhed i, at man tager ”anparterne i driften ApS” og anvender som grundlag for stiftelsen af et holdingselskab ApS.

Man kan stifte et kapitalselskab enten ved indskud af ”værdier” eller af kontanter. Her anvender vi basalt set reglerne om ”indskud af værdier” også kaldet reglerne om apportindskud. Når man stifter et selskab ved indskud af værdier, kræver loven, at man får vurderet værdierne, således at man sikrer, at ”værdien nu også er, hvad man angiver den er”. Altså en værn mod snyd og humbug.

For at gennemføre denne vurdering, skal du bruge en revisor. Det skal være en rigtig revisor, og ikke blot en person, der ”kalder sig” revisor. (Revisortitlen er ikke beskyttet på samme måde som ”advokat”, ”ingeniør”, etc.)

Vi er vant til dette samarbejde fra talrige af denne type sager, og er vant til at stå som tovholdere i processen.

Holdingselskabet etableres således ved at modtage anparterne i Driftsselskabet ApS. Holdingselskabet betaler dig herefter ved at udstede anparter ‘i sig selv’ som ‘tak’. Denne gestus eller dette bytte af anparter i Driften med anparter i Holding – kaldes en ombytning. Transaktionen kan være skattefri, hvis vi følger særlige spilleregler, heraf navnet ‘skattefri ombytning’.

Reglerne om skattefri ombytning er KUN relevant for fysiske personer, der vil etablere et holdingselskab mellem sig, og deres eksisterende drift. Reglerne er IKKE RELEVANTE hvor man vil indskyde et supplerende holdingselskab mellem ”holdingselskaber” og et Drift ApS. Begrundelsen herfor er, at transaktionen i denne situation i forvejen er skattefri, hvorfor der jo ikke er begrundelse for at gennemføre en skattefri ombytning.

Opgaven forudsætter en indledende drøftelse og kræver involvering af selskabets revisor – der er ikke tale om “gør det selv”.

Proces & sagsbehandling:  

 1. Først vurderer vi efter samtale med dig, hvad netop din proces indebærer;
 2. Dernæst vurderer vi det materiale / den info vi modtager fra revisor.
 3. Holdingselskabet udformes i udkast, i form af stiftelsesdokument med vedtægter, og vi foretager eventuelt kontrolberegninger på revisors overkurs.
 4. Vi koordinerer indsatser med revisor,
 5. Herefter sikrer vi tiltræden af rette dokumenter med NemID, og
 6. Vi anmelder selskabet til Erhvervsstyrelsen og
 7. Sikrer at revisor inviteres til at tiltræde anmeldelsen med sine dele af processen (vurderingsberetning & åbningsbalance)
 8. Vi afslutter sagen, bestiller tast selv kode til selskabet, leverer de nødvendige NemID tilmeldings/oprettelseslink og
 9. Vi sikrer, at opgaver omkring anmeldelse af den gennemførte skattefri ombytning håndteres (selvangives) og sikrer at opgaver omkring anmeldelse af sambeskatning sikres indenfor den lovfæstede 30 dages frist. Læs herom her. NYT: Per 1. januar 2019: Selvangivelsespligten afløses pr. 1. januar 2019 af en pligt til at afgive oplysninger til Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 2.
 10. Tid: Fra samarbejdet er lagt fast, og fra revisor har udformet de nødvendige bilag, så er holdingselskabet på plads i løbet af 1½ døgn.

Vigtige skatteregler (værnsregler) du skal forstå

Skattefriheden har en pris

Du får lov til at opnå en skattefrihed med denne omstrukturering (af lovgiver). Overgangen af anparterne i Driftsselskabet ApS fra dig som person til Holdingselskabet ApS udløser ikke avanceskat. Du kan overføre den helt uden skat. Men

Betingelser:

HOVEDREGEL: Holdingselskabet ApS må IKKE afstå anparterne i Driftselskabet i 3 år fra omstruktureringstidspunktet

UNDTAGELSE: Jo, gerne inden, hvis der i den nævnte periode gennemføres en ”anden” (efterfølgende) skattefri omstrukturering. (Eksempelvis en spaltning af Holdingselskabet ApS.) Forudsætningen for anvendelsen af undtagelsesreglen er dog, at der i den forbindelse ikke gennemføres en såkaldt betaling med ”andet en anparter”. Jeg kan forklare dette nærmere, hvis du ønsker det. Læs denne artikel.

 

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83