**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Apportindskud eller Værdistiftelse?

Opret kapitalselskab med indskud af aktiver - du har allerede revisor (eller vi henviser dig).

 • Specialistadvokat indenfor selskabsret
 • Reel, ordholdende og professionel
 • Erfaring siden medio 1990'erne
 • Fair priser | Værdiskabende rådgivning
 • Tjek referencer

Stifte med Apportindskud / Værdistiftelse? (“aktiver” fremfor “kontanter“)

Kan man stifte et anpartsselskab med værdier?

Hvis du ikke har selskabskapitalen i kontanter – de nødvendige 40.000 kr. – Så kan du stifte selskabet med værdier. Læs mere om kapitalkrav her. 

Hvad fastlægger Selskabsloven?

Selskabsloven fastlægger, at indskud i andre værdier end kontanter, dvs. apportindskud, skal have en økonomisk værdi og at indskuddet ikke kan bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse.

Efter Erhvervsstyrelsens administrative praksis er det afgørende aktivets dagsværdi, dvs. aktivets værdi i handel på indskudstidspunktet. Ethvert overdrageligt aktiv, som har en påviselig økonomisk værdi kan indskydes. Det er ikke noget krav, at aktivet står i forbindelse med selskabets formål. Med andre ord kan indskuddet principielt bestå af en gammel bil, en frimærkesamling eller andet.

Video Overblik

Betingelser:

Selskabsloven opstiller denne betingelse: Hvis selskabet skal overtage andre værdier end kontanter, skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning. Beretningen skal indeholde 1) en beskrivelse af hvert indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen, og 4) en erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs. Dette kaldes en vurderingsberetning. Læs mere om dette begreb her hos Erhvervsstyrelsen.

Vores opgave

Opgaven med at stifte et anpartsselskab ved hjælp af denne metode, forudsætter en indledende drøftelse og kræver involvering af selskabets revisor / din revisor.

Hvis du ikke har en revisor

Ingen problemer. Jeg har beskæftiget mig med emnerne her siden midten af 1990’erne, og jeg har forbindelse med revisorer over hele Danmark. Vi finder en løsning, og jeg sætter dig bare i forbindelse med en af dem. (Der er selvsagt hverken ‘kick-back’ eller returkommission.)

Advokatprisen:
Vores pris afgøres altid efter en konkret vurdering, men vi fastlægger enten en temmelig fast budget eller giver fast pris. Den samlede pris afhænger selvfølgelig også af opgavefordelingen mellem os og din revisor

Kontakt Jacob Tøjner for en snak om sagen.

udbytte

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83