||||| Få en fortrolig snak med advokat Jacob Tøjner på 21 60 49 83 |||||
Menu

Ejerbogen

Ejerbog Ejerbogen – Den lovpligtige fortegnelse Mere end nogensinde er det væsentligt at have styr på ejerforholdene i selskabet. Det skal du have i ejerbogen. Lov om hvidvaskning samt krav til øget transparens, herunder krav til at kunne identificere ‘reelle ejere’ og ikke kun de umiddelbare ejere, gør opgaven med at føre ejerbogen i selskabet […]

Få indledende samtale gratis

Kontakt Jacob Tøjner
  • Specialistadvokat Jacob Tøjner sikrer kvaliteten
  • Rettidig omhu & hurtig eksekvering
  • Få en samtale straks
  • Rettidig omhu og effektiv eksekvering
  • Få indledende samtale gratis - ring.

Ejerbog

Ejerbogen – Den lovpligtige fortegnelse

Mere end nogensinde er det væsentligt at have styr på ejerforholdene i selskabet. Det skal du have i ejerbogen. Lov om hvidvaskning samt krav til øget transparens, herunder krav til at kunne identificere ‘reelle ejere’ og ikke kun de umiddelbare ejere, gør opgaven med at føre ejerbogen i selskabet mere og mere kompleks. Læs mere om reelle ejere her. (Væsentligt)

Hvem har ansvaret?

Det centrale ledelsesorgan, dvs. ofte direktionen, hvor der kun er en direktion, eller bestyrelsen, hvor der er en bestyrelse, har ansvaret efter loven for ejerbogen. Det centrale ledelsesorgan skal hurtigst muligt efter selskabets stiftelse oprette en fortegnelse over samtlige kapitalejere – det er ejerbogen. Hvis du etablerer selskab via os, er denne ejerbog en selvskrevet bestanddel af ‘All Inclusive’ konceptet som vi anvender. Læs om selskabsetablering her.

Det følger selskabslovens § 58 a, at kapitalselskabet mindst en gang årligt skal undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten. Med andre ord er det et compliancekrav at dette dokumenteres.

Kapitalselskabet skal endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Kapitalselskabet skal endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Kapitalselskabet skal efter anmodning udlevere oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder om selskabets forsøg på at identificere selskabets reelle ejere, til Hvidvasksekretariatet. Kapitalselskabet skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Hvem fører ejerbogen

Det centrale ledelsesorgan fører ejerbogen, men selskabets vedtægter kan bestemme, at ejerbogen føres af en person, som er valgt af selskabet, på selskabets vegne. Dette kunne være selskabets advokat. Vedtægterne skal indeholde oplysning om navn og adresse på den person, der fører ejerbogen. Vi er ejerbogsførere i en perlerække af selskaber.

Øh, vi har ingen ejerbog, eller – øh – vi aner ikke hvor den er?

Har Selskabet ikke en ejerbog, eller er den ikke ajourført, kan vi hjælpe med rekonstruktionen og ajourførelsen.

Ejerbogen er ekstremt vigtig for selskabet og bestemt også for ejerne. Det er faktisk denne bogs indhold, der er eneste dokumentation for, hvem der ejer hvad i Selskabet. Derfor kan det kræve en meget grundig sagsbehandling af rekonstruere ejerbogen. Mange tror fejlagtigt, at ejerbogen er ligegyldig, fordi der nu er et ejerregister. Det er ganske forkert. Ejerbogen er vigtigere end nogensinde. Kontakt mig med ‘bestil’ nedenfor med henblik på en nærmere drøftelse.

Hvad kan advokat Jacob Tøjner bistå med?

Vi fastlægger sammen – i en sag af denne karakter – en strategi og en procesbeskrivelse. Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her.

Advokat Jacob Tøjner

↑ gå til toppen af siden