Menu

Ejerbog – anpartshaverfortegnelse

Ejerbog – anpartshaverfortegnelse Den lovpligtige fortegnelse Mere end nogensinde er det væsentligt at have styr på ejerforholdene i selskabet. Lov om hvidvaskning samt krav til øget transparens, herunder krav til at kunne identificere ‘reelle ejere’ og ikke kun de umiddelbare ejere, gør opgaven med at føre ejerbogen i selskabet mere og mere kompleks. Læs mere […]

Normalt kr. 2.000 – 4.000

Bestil

Ejerbog – anpartshaverfortegnelse

Den lovpligtige fortegnelse

Mere end nogensinde er det væsentligt at have styr på ejerforholdene i selskabet. Lov om hvidvaskning samt krav til øget transparens, herunder krav til at kunne identificere ‘reelle ejere’ og ikke kun de umiddelbare ejere, gør opgaven med at føre ejerbogen i selskabet mere og mere kompleks. Læs mere om reelle ejere her. (Væsentligt)

Hvem har ansvaret?

Det centrale ledelsesorgan, dvs. direktionen, hvor der kun er en direktion, eller bestyrelsen, hvor der er en bestyrelse, har ansvaret efter loven. Det centrale ledelsesorgan skal hurtigst muligt efter selskabets stiftelse oprette en fortegnelse over samtlige kapitalejere. Hvis du etablerer selskab via os, er denne ejerbog en selvskrevet bestanddel af ‘All Inclusive’ konceptet som vi anvender. Læs om selskabsetablering her.

Hvem fører ejerbogen

Det centrale ledelsesorgan fører ejerbogen, men selskabets vedtægter kan bestemme, at ejerbogen føres af en person, som er valgt af selskabet, på selskabets vegne. Dette kunne være selskabets advokat. Vedtægterne skal indeholde oplysning om navn og adresse på den person, der fører ejerbogen. Vi er ejerbogsførere i en perlerække af selskaber.

Øh, vi har ingen ejerbog, eller – øh – vi aner ikke hvor den er?

Har Selskabet ikke en ejerbog, eller er den ikke ajourført, kan vi hjælpe med rekonstruktionen og ajourførelsen.

Ejerbogen er ekstremt vigtig for selskabet og bestemt også for ejerne. Det er faktisk denne bogs indhold, der er eneste dokumentation for, hvem der ejer hvad i Selskabet. Derfor kan det kræve en meget grundig sagsbehandling af rekonstruere ejerbogen. Mange tror fejlagtigt, at ejerbogen er ligegyldig, fordi der nu er et ejerregister. Det er ganske forkert. Ejerbogen er vigtigere end nogensinde. Kontakt mig med ‘bestil’ nedenfor med henblik på en nærmere drøftelse.

Hvad koster det?

Lad os dog lige drøfte din sag, så vi kan få et overblik over opgaven, hvorefter vi kan blive noget mere specifikke. Du ringer i dagtiden mellem 10- 16. Ring på 3338 7076.

↑ gå til toppen af siden