**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Bestyrelsen

Lad os tage en drøftelse om dine overvejelser. Ræk ud til Jacob Tøjner, og opnå saglig bistand - hurtigt.

Få en indledende samtale - gratis Kontakt Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat indenfor selskabsret og selskabsskatteret
 • Hurtige analytiske evner
 • Rettidig omhu
 • Klar tale
 • Ræk ud til Jacob Tøjner

Bestyrelsen

Har du behov for bistand i bestyrelsen

Der kan være en række situationer, hvor bestyrelsen i selskabet kan have behov for advokatbistand. Bestyrelsen kan arbejde på en række opgaver, der kræver en juridisk vurdering og vinkel. Leder bestyrelsen efter kvalificeret i bistand indenfor det juridiske område, så ræk ud til advokat Jacob Tøjner, og få en indledende samtale om behov m.v.

Bestyrelsens opgaver

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

 • bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
 • der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 • bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
 • direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
 • kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Rådgivning til bestyrelsen

I forbindelse med implementeringen og eksekveringen af disse opgaver opstår løbende behov for juridiske vurdering. Ræk ud til specialistadvokat Jacob Tøjner for en kvalificeret indledende samtale om jeres behov.

Fastlæggelses af forretningsorden for bestyrelsen

Står bestyrelsen enten som ny overfor udformningen af en kvalificeret konkret forretningsorden, eller skal den eksisterende opdateres, så læs mere her. Jacob Tøjner bistår gerne med konciperingen af en fornuftig forretningsorden, der passer til jeres forhold.

Få advokat Jacob Tøjner i bestyrelsen.

Advokat Jacob Tøjner kan deltage efter aftale

Lad os tage en drøftelse om dine overvejelser herom. Det siger sig selv, at det for alle parter handler om at man kan se sig i projektet, og at klaveret spiller med samme tonering. Ræk ud til mig, og lad os tage en sank.

Vi fastlægger – hvor behov opstår  – altid en fælles strategi og en procesbeskrivelse. Vi indgår i et samarbejde med dine eventuelle øvrige rådgivere. Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her.

Advokat Jacob Tøjner

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83