**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Holding Aps & Datter ApS

Den bedste pakke for dig, der vil igang og være fremtidssikret. Få fordelene med holdingselskabet straks.

I alt kr. 3.650,00 + moms + (kr. 2 x 670,00 i gebyr per selskab) Bestil
 • Komplet ‘All-Inclusive’ pakkeløsning ''Holding & Datter''
 • Holding- og Datterselskab bygget 100% korrekt - med advokatgaranti
 • Du får alle links til Nem-ID, Skat, Digi. post etc.
 • Rabatter, sparring & gratis kontrakter
 • Ingen skjulte tillæg
 • Levering på 24 timer (norm)
 • Rettidig omhu

1 Holding ApS & 1 Datter ApS (1 stifter) ”ALL INCLUSIVE”

Den “anbefalelsesværdige” pakke:

Læs her om vores pakkeløsning:

 • Hvorfor anbefaler vi denne løsning
 • Hvordan er processen hos os
 • Hvad betyder konceptet ”All Inclusive”

Hvorfor den “anbefalelsesværdige” pakke?

Denne pakke er anbefalelsesværdig sammenlignet med blot at stifte 1 anpartsselskab til din virksomhed.

Rullende kapital – derfor

For det første opnår du 1 holdingselskab og 1 datterselskab med det samme kontantindskud. Den kapital, der anvendes til stiftelsen af holdingselskabet, genbruges til stiftelsen af datterselskabet. Det kaldes rullende kapital. Det er 100% lovligt og accepteret af Erhvervsstyrelsen. Du får således 2 cvr-numre, 2 selskaber, hver sit regnskab (x 2) og skal aflevere 2 selvangivelser. Holdingselskabet skal være et ikke momsregistreret inaktivt selskab, hvis eneste formål er, at eje datterselskabet.

Fordelagtig sambeskatning – derfor

‘For det andet opnår du 1 holdingselskab og 1 datterselskab, der sambeskattes. Det betyder at Skat betragter de 2 selskaber som 1 kasse, og simpelthen beskatter det samlede positive resultat under et. Har du opsparing i holding og tab på opsparing, modregnes tabet i indtjening i datter, hvorved du forbedrer din likviditetsmæssige stilling samlet set. Ejer dit holdingselskab senere endnu et datterselskab (datter 2) og har du bestemmende indflydelse, opstår der også sambeskatning med det selskab. Underskud i sådant senere udviklingsselskab kan omgående modregnes i overskud i Datter 1. Læs mere her.

Overskud i tryg havn – derfor

For det tredje opnår du mulighed for at overskud i Datterselskabet kan opspares i tryg havn i holdingselskabet. Alle aftaler med kunder, klienter, samarbejdspartnere, leverandører, ansatte, etc. indgås jo altid med Datterselskanbet. Derfor har Datterselskabet en løbende driftsrisiko. Med holdingselskabet kan du overføres årets overskud til holdingselskabet, som herefter sikrer din opsparing. Og har du ikke det personlige behov, skal du lade midlerne stå i holdingselskabet. Du får en større forrenting af en opsparing i et 22% skattemiljø end i et ‘topbeskattet’ skattemiljø (dig selv).

Skattefrit salg af Datterselskabet – derfor

For det fjerde kan holdingselskabet noget som du ikke kan ude i fremtiden. Holdingselskabet kan sælge anparterne i Datterselskabet. Og Holdingselskabets salg af anparter i fremtiden vilk være skattefrit for Holdingselskabet. Har du ikke et holdingselskab, og er du sælgeren, så er der afståelsesbeskatning med 42% på stedet. Med denne skattefrihed opnår du mulighed for, hvis du senere i tid kan sælge dit Datterselskab, at hele salgssummen efterfølgende enten kan bruges til opsparing eller kan bruges til at opstarte en ny virksomhed. Hvis du ikke har et holdingselskab, så beskattes du straks af salgssummen, og du mister 42% af likviditeten ved salget omgående og på stedet.

Fordel ved medarbejderaktier – derfor

For det femte stiller du dig bedre i fremtiden, såfremt den drift du skal drive via Datterselskabet kunne kræve, at du udsteder medarbejderaktier for simpelthen at skaffe ressourcer til virksomhedens drift. Med et holdingselskab fra starten har du den perfekte model til – som hovedaktionær – at tildele anparter eller aktier til medarbejdere i driftsselskabet, og fordi aktierne/anparterne tildeles af holdingselskabet, var din incitamentsordning falde udenfor Aktieoptionsloven (som den er formuleret i 2023).

Fordel ved flere Partnere i virksomheden – derfor

For det sjette har du forberedt dig på en situation, hvor du skal have flere partnere i virksomheden, eller selv være ‘med i noget andet’. Det er muligt du er håndværker og ‘bare skal drive’ en tømrerforretning. Men tænk dig lige om. Hvem siger, at du ikke i fremtiden skal være medejer af en solcelleforretning, eller være med i et andet samarbejde. Og hvis du til den tid har tjent penge i driften, så skal du igennem en reparationsproces for at opnå det holdingselskab, du fravalgte her ved din stiftelse. Det er derfor di skal tænke dig om nu.

Hvis du vil have uddybet ovenstående, bør du læse denne artikel inden du bestiller modellen.

1 Holding ApS & 1 Datter ApS – på ALL INCLUSIVE vilkår

Et holdingselskab og et datterselskab

Du ønsker at stifte et holdingselskab og et datterselskab. Begge selskaber skal være anpartsselskaber. Du ønsker at benytte dig af muligheden ‘rullende kapital’ – altså at indskuddet på kr. 40.000 anvendes to gange. Vi leverer denne model under konceptet ‘ALL-INCLUSIVE‘.

Konceptet ‘ALL-INCLUSIVE‘ betyder, at alt er inkluderet, se nedenfor.

Med ‘ALL-INCLUSIVE‘ modtager du 2 stk. komplet nøglefærdige anpartsselskaber – og mere til.

Et holdingselskab og et datterselskab – ‘All-Inklusive’ består af følgende:

 • 2 nøglefærdige og komplette nye jomfrueligt nye anpartsselskaber
 • Direktørkontrakt, som du kan anvende til inspiration til at ansætte dig selv eller andre (lovkrav, hvis løn)
 • Enhver nødvendig registrering af begge anpartsselskaber med dig som legal og reel ejer
 • Alle dokumenter, ejerbøger, registreringer, m.v. (Se alle detaljer nedenfor.)
 • 50% rabat på alle eventuelle inkassosager i 24 måneder fra stiftelsen af anpartsselskabet (driften) via vort koncept på NemInkasso.dk
 • Gratis timelønskontrakt til din inspiration & eventuelle senere brug
 • Gratis ½ times telefonkonsultation med advokat Jacob Tøjner efter 6 måneders drift, for ‘at høre, hvordan det går’ – den ½ time kan dog ikke anvendes til advokatbistand.
 • 10% rabat på de første 3 købte erhvervsrådgivertimer indenfor 12 måneder efter stiftelsen.

‘All-Inklusive’ giver dig tid til at udvikle din forretning.

Der er masser at gøre, når man er iværksætter eller skal være selvstændig. Og så mange penge så muligt skal ende i forretningen. Vi har ganske enkelt strømlinet vores processer helt enormt, således at vi er i stand til meget hurtigt at levere det du ønsker her, og i stand til at levere på en ordentlig og kvalitetsbevidst måde. Derfor kan vi tilbyde ‘ALL INCLUSIVE’, og derfor får du mere tid til forretningen, når du handler med os. Det er det mest fornuftige du kan gøre: at koncentrere dig om at udvikle din forretning.

Vores ALL INCLUSIVE leverance:

Hvad leverer du?

 • Du skal udfylde blanketten ovenfor.
 • Du skal tilknytte dine ID kort til blanketten. (Se mere på blanketten)
 • Du skal overføre kapitalen til klientkonto i Nordea, der tilhører advokat Jacob Tøjner. (Se mere på blanketten)

Herefter går vi i gang med følgende:

Fase 1: Holdingselskabet ApS

 • Produktion af holdingselskab (baseret for selskabsformen APS) efter modtagelse af din bestilling, dine ID kort og den indskudte kapital (mindst 42.045 kr. modtaget fra din private konto.)
 • Produktion af standardvedtægter og stiftelsesdokument – alt med det af dig ønskede indhold, jfr. bestillingsblanketten, og med en kapital på mindst 40.000 kr.
 • Der er tale om rullende kapital, dvs. du indskyder først kapitalen til brug for etableringen af holdingselskabet, hvorefter den samme kapital genbruges og overføres til etablering af driftsselskabet. (Se mere på blanketten)
 • Indhentning af din digitale underskrift.
 • Komplet registreringsproces i Erhvervsstyrelsen: anmeldelse & registrering med henblik på opnåelse af CVR-nummer, ejerregistrering og levering af kvitteringer og cvr-nummer på holdingselskabet til dig.
 • Du bliver ejer og direktør i Holdingselskabet, og registreres som sådan i Erhvervsstyrelsens registre.
 • Levering af korrekt lovpligtig ejerbog til holdingselskabet.
 • Direktørkontrakt til din inspiration.

Straks holdingselskabet er på plads, hvilket det som regel er samme dag vi modtager din bestilling, dine ID kort og den indskudte kapital, fortsætter processen således:

Fase 2: Datterselskabet ApS

 • Produktion af datterselskab baseret på selskabsformen anpartsselskab.
 • Produktion af lovlige korrekte vedtægter og stiftelsesdokument  – alt med det af dig ønskede indhold, jfr. bestillingsblanketten. Modellen baserer sig på såkaldt ‘rullende kapital’, hvorfor de samme mindst 40.000 kr. genanvendes efter etableringen af holdingselskabet som indskud i datterselskabet.
 • Fuld support på formulering af formålsbestemmelse
 • Fuld support på valg af branchekode
 • Holdingselskabet er stifter og ejer af Datterselskabet og registreres som sådan.
 • Indhentning af din digitale underskrift.
 • Komplet registreringsproces i Erhvervsstyrelsen: anmeldelse & registrering med henblik på opnåelse af CVR-nummer.
 • Levering af komplet ejerregistrering, herunder registrering af legal ejere og registrering af reelle ejere i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Levering af anmeldelse til SKAT med anmodning om momsregistrering, hvis du ønsker dette på bestillingen
 • Levering af A-skatteregistrering, så selskabet kan udbetale løn, hvis du ønsker dette på bestillingen
 • Levering af anmeldelse til import fra andre lande end EU lande, hvis du ønsker dette på bestillingen
 • Levering af anmeldelse til eksport til andre lande end EU lande, hvis du ønsker dette på bestillingen.
 • Levering af korrekt lovpligtig ejerbog
 • Levering af direktørkontrakt til din inspiration, således at du ikke skal bekymre dig om kravet til skriftlighed om aftaler mellem dig og driftsselskabet.

Straks datterselskabet er registreret fortsætter processen. Datterselskabet er normalt færdigregistreret samme dag, som holdingselskabet er registreret; eller dagen efter. Det bør dog bemærkes, at Erhvervsstyrelsen ved visse lejligheder udtager anmelder til selskabskontrol, som forsinker processen. Læs mere her. 

Fase 3: Aflevering

 • Levering af ‘tast selv kode’ til SKAT (Vi bestiller den for dig, og den kommer fra Skat med alm. post)
 • Levering af link til din bestilling af Nem-ID (Dette skal du selv.)
 • Levering af link til din aktivering af virksomhedens digitale postkasse  (Dette skal du selv.)
 • Levering af link til registrering af Nemkonto (Dette skal du selv.)
 • Levering af registreringskvitteringer på Holdingselskabet og Datterselskabet
 • Levering af samlet ‘pakket’ e-mail til Din videreformidling til Din erhvervsrådgiver i Din bank, således at banken dermed nemt får alle normalt efterspurgte dokumenter til brug for oprettelse af bankkonto.

Fase 4: Endelig afslutning

 • Levering af opgørelse for bistand i sagen i form af faktura udstedt på basis af disse leverancer – se detaljer på blanketten
 • Levering af modregning overfor Datterselskabet, og returnering af resterende indestående i Datterselskabets navn til Datterselskabets nye bankkonto, ved Bankens levering af bankkonto direkte til os – se detaljer på blanketten.
 • Indeståender på klientkonto forrentes ikke overfor klienten, ligesom indeståender på klientkontoen ikke påvirkes af negative renter. Positive renter tilfalder således advokatfirmaet, ligesom negative renter betales af advokatfirmaet.
 • 50% rabat på alle eventuelle inkassosager i 24 måneder fra stiftelsen af anpartsselskabet (driften) via vort koncept på NemInkasso.dk
 • Gratis timelønskontrakt til din inspiration & eventuelle senere brug
 • Gratis ½ times telefonkonsultation med advokat Jacob Tøjner efter 6 måneders drift, for ‘at høre, hvordan det går’.
 • 10% rabat på de første 3 købte erhvervsrådgivertimer indenfor 12 måneder efter stiftelsen.

Gældende vilkår finder du her.

fortroligt

↑ gå til toppen af siden
 • All inclusive APS
 • Alt er inkluderet. Og mere til. Nøglefærdigt & klar til brug. Enhver registrering, fuld support.

  • Stiftelsesdokument & Vedtægter til NemID
  • Registrering i Erhvervsstyrelsen
  • Ejerbog & Ejerregistrering
  • Moms-, Import- & Eksportregistrering
  • Særlig vedtægt til alkoholbevilling
  • Mulighed for bestyrelse
  • Support til alt
  • Direktør- & timelønskontrakt
  • Rykkerbrev & vejledning "få dine penge hjem"
  • ½ times sparring
  • 10% Rabat på advokattimer
  • 50% rabat på inkasso