**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Hvad er et aktionærlån eller et kapitalejerlån?

Det er børnelærdom for de fleste selskabsejere (altså ejere af IVS, APS eller A/S), at man ikke må låne ud, men kun må låne ind. De fleste kender begrebet ‘ulovlige aktionærlån’ også kaldet kapitalejerlån, og efterhånden ved de fleste, at sådanne lån er fy fy, og endda medfører den dummebøde, at man skal betale skat af lånet (som var det løn eller udbytte) uanset om betalte det tilbage eller ej; og at betalte man det tilbage,  jo så kom dobbeltbeskatningen i nakken, fordi det tilbagebetalte lån jo på et senere tidspunkt blev hævet som udbytte, hvorefter man en gang til skulle betale skat.

For visse aktionærlån er det stadigt sådan – skattemæssigt (i et vist omfang) – men som guideoverskriften antyder, så er der faktisk nu indført en justering i Selskabsloven, der gør, at ikke alle lån er ulovlige, dvs. nogle lån er lovlige, og i sammenhæng med lovhjemlen for beskatningen af aktionærlån, er der faktisk visse lån, der både er lovlige selskabsretlig og også er skattefrie skatteretligt.

Disse lån er lovlige og skattefrie aktionærlån. Denne artikel handler om disse lån.

kapitalejerlån

Hvornår er aktionærlån ulovlige eller lovlige?

Historik:

Selskabslovens § 210 lød sådan her indtil 2017: “.. Et …selskab må ikke direkte eller indirekte … yde lån (til) kapitalejere..”. Med andre ord – sætningen fra børnelærdommen. Lånte kapitalselskab penge ud til aktionæren eller anpartshaveren, så var fanden løs i Laksegade, og revisor brokkede sig og skrev det i regnskabet. Og endnu værre: for en ca. 5 år siden indførtes skatteregler, der beskattede lånene.

Det nye:

Det nye og ganske banebrydende er, at man i 2017 har indført andre regler på dette punkt selskabsretligt: § 210 er ganske enkelt ‘vendt om’, så den nu lyder således: ” .. Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed  for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt. ..”. Så udgangspunktet er altså lige pludseligt blevet, at et kapitalselskab, gerne må udlåne til sin ejer (både person og selskab, dvs ALLE ejere), hvis bare betingelserne er opfyldt.

Så er det selvsagt lidt interessant at dvæle ved betingelserne:

Hvornår må man selskabsretligt udlåne til anpartshaveren eller aktionæren?

Hvis betingelserne er opfyldt: Betingelserne finder vi her i § 210, stk. 2 – der lyder således (fed skrift er indsat af mig):

 

Stk. 2. For at et kapitalselskab kan yde økonomisk bistand, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2,  og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
 2. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
 3. Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Altså:

 • kun udlån af ‘frie reserver’
 • kun lån på sædvanlige markedsvilkår
 • skal besluttes på særlig måde
 • og først når 1. årsrapport er aflagt

Men opfyldes disse betingelser, så er udlånet lovligt.

Hvad er ‘frie reserver’?

De frie reserver. Betingelsen henviser til Selskabslovens § 180, der lyder således (fed skrift er indsat af mig):

§ 180

Generalforsamlingen  træffer beslutning om fordeling  af det beløb, der er til rådighed efter årsregnskabet, ved udlodning af udbytte. Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
Stk. 2. Som udbytte  kan kun anvendes frie reserver, hvorved forstås beløb, som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud, og reserver, som ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægter, med fradrag af overført underskud.

Med andre ord: Det der kunne udbetales i henhold til seneste årsrapport; dog bortset fra at der må skulle tages højde for en negativ mellemperiode siden afgivelsen af årsrapporten ud fra betragtningen ‘forsvarligt kapitalberedskab’.

Hvad er lån på sædvanlige markedsvilkår?

Tja. I følge de såkaldte forarbejder, betyder dette, at at vilkårene, herunder rentefod, aftalt låneafvikling, sikkerhedsstillelse og kreditvurdering, skal svare til de vilkår, som kapitalejeren m.v. vil kunne opnå i en bank. Med andre ord drøfte dette med banken. Bankers opsigelsesvilkår af lån er meget skrappe og interessante, så det er interessant her om man mon kan aftale anfordringsvilkår, eller om der overhovedet skal aftales afdragsvilkår. Hvis vi er 2 ejere, der ejer 50 50 af vort selskab, kan vi så aftale, at skal mit lån indfries, så skal dit også… Tankevækkende.

Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen.

Ja, beslutningen kan ikke træffes i direktionen. Der skal simpelthen ligge en protokol. Bemyndigelsen kræves ikke optaget i vedtægterne for selskabet, men der ses ikke at være hindringer for at den indplaceres i vedtægterne, hvis man ønsker denne offentliggørelse. Der ses ingen krav til kreditvurdering.

Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport

Ja, hvordan skulle vi ellers kunne anvende § 180 (som der henvises til i den første betingelse) som jo omhandler de frie reserver, der afsættes i årsrapporten. Så i 2. regnskabsår. Det er der man tidligst kan låne ud; lovligt.

NB: Lovliggørelse af gamle ulovlige lån:

Økonomisk bistand, der er ydet forud for den 1. januar 2017, og som var ulovlig efter de dagældende regler, kan lovliggøres, ved at selskabet senest på den førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016 træffer beslutning om at opretholde den økonomiske bistand som lovlig økonomisk bistand ved opfyldelse af betingelserne ovenfor. Selskabet skal senest på tidspunktet for fristen for indsendelse af den første årsrapport, der indsendes efter den 31. december 2016, over for Erhvervsstyrelsen kunne dokumentere, at den økonomiske bistand opfylder betingelserne.

Konklusion: opfyldes betingelserne er lån ud af selskabet lovlige.

—oOo—

Hvornår er aktionærlån skattepligtige og hvornår er de skattefri?

Aktionærlån (der tidligere altid var ulovlige… men nu nogle gange kan være lovlige) er nogle gange skattepligtige; og nogle gange er de ikke.

Lovgrundlag:

Ligningslovens § 16E lyder således (fed skrift er indsat af mig):

§ 16 E

 Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.
Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

 

Altså på dansk: Hvis en fysisk person har bestemmende indflydelse over et selskab, så er et lån fra selskabet til pågældende skattepligtig hos vedkommende som enten løn eller udbytte. Bum.

Det er først nu, det bliver interessant:

Det er altså fuldstændig ligegyldigt for skattepligten, om lånet er lovligt eller ulovligt – selskabsretligt. Altså SELVOM MAN GODT MÅ UDLÅNE OPPE I SELSKABSRETTEN fordi alle betingelserne er opfyldte, så kan det godt være at lånet bliver skattepligtigt. ja. Sådan er det. Og dermed også omvendt:

Hvis lånet er lovligt selskabsretligt, og lånet er til en fysisk person, der netop ikke har bestemmende indflydelse over et selskab, så er et lån fra selskabet til pågældende ikke skattepligtig hos vedkommende som enten løn eller udbytte. Bum BUM.

Nu kan vi producere lovlige & skattefrie lån fra kapitalselskabet? – ja

Lad os figurativt illustrere følgende:

lovlige skattefrie lån

Hvad så med dette tænkte eksempel:

Hans og Jens og deres lån

 

Og dette eksempelStorebror til lillebror

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *