**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Overvejer du at stifte selskab?
 • Alt handler om tillid. Dit selskab danner grundlag for din virksomhed i mange år. Få en fortrolig samtale nu.
 • Få en gratis samtale omgående
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument? Svaret finder du her: Stifteren eller Stifterne (grundlæggerne) af et selskab, opretter et såkaldt stiftelsesdokument i forbindelse med etableringen (stiftelsen) af et selskab. Klik her og læs: Hvad er en stifter.

Et stiftelsesdokument er en aftale

Stiftelsesdokumentet udtrykker reelt en aftale mellem stifterne, hvis de er flere om at stifte selskabet. I stiftelsesdokumentet kan medtages et utal af bestemmelser om alt muligt aftalt mellem stifterne. Der gælder ingen maksimale grænser for, hvad der kan nedfældes i stiftelsesdokumentet. Men der gælder visse minimumsbetingelser, som skal medtages.

Hvad siger selskabsloven?

Selskabsloven indeholder to afgørende bestemmelser om indholdet af stiftelsesdokumentet. Det er § 26 og § 27. Fokus her er § 26.

Selskabslovens § 26

Stiftelsesdokumentet skal indeholde oplysning om

 • navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere,
 • tegningskursen for kapitalandelene,
 • fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene,
 • fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5,
 • fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende, jf. § 40, stk. 6, og
 • hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende fald de anslåede omkostninger

§ 26 udtrykker minimumskravene til et stiftelsesdokument.

Navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere

Er der tale om fysisk personer, skal stiftelsesdokumentet som angivet indeholde navn og pågældendes bopæl. Og de data, der angives skal være korrekte og være dokumenterede. Det kan udledes af den såkaldte anmelderbekendtgørelse, som du finder her. Læs § 9, der lyder således: ”…§ 9. Anmelder indestår for, at anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen vedlagt anmeldelsen er gyldig…”’. Der er intet nationalitetskrav.

Tegningskursen for kapitalandelene

Når man stifter et kapitalselskab, baseres kapitalen i selskabet på et såkaldt indskud af penge; som udtrykkes ved summen af kapitalandelene = selskabskapitalen

Selskabslovens § 4

Kapitalselskaber omfattet af denne lov skal have en selskabskapital, der skal opgøres i danske kroner eller euro

I Selskabslovens § 5, stk. 1, nr. 31, defineres selskabskapitalen som ”… 31) Selskabskapital: Det indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til i medfør af denne lov, jf. § 4.. ”

Tegningskursen som vi faktisk taler om, handler om, hvad selskabskapitalen ‘koster’. Man opererer med begrebet ‘kurs‘ som du kender fra ordet ‘aktiekurs’.  Kursen udtrykker stykprisen for en aktie eller en anpart i selskabet. Da stykprisen på en aktie er dynamisk og afhænger af selskabets performance, kan prisen komme ‘ud af kurs’. Den kan kursere. Det betyder at den kan stige eller falde.

Når kursen på en 100 kroners aktie (pålydende værdi) er 100 kroner, så er der altså lighedstegn mellem den ‘værdi’, der er trykt på værdipapiret (de 100 kroner) og prisen. Prisen er lige. På latin hedder ‘lige’ par og på italiensk ‘pari’ – derfor siger man, når man stifter et anpartsselskab på 40.000 kr. nominelt med et indskud på 40.000 kroner, at man stifter til kurs 100 eller til kurs pari.

Tegningskursen udtrykker med andre ord prisen. Stifter man selskabet til kurs 200 betyder det at man betaler det dobbelt end pålydende værdi. Et anpartsselskab med en selskabskapital på 40.000 kr. stiftet til kurs 200 betyder at kapitalejeren har indskudt 80.000 kr.

Fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene

Når man stifter et selskab baserer Stifterne reelt stiftelsen på stiftelsesdokumentet og de tilhørende vedtægter. I essens betyder det, at vi, der er stiftere og for eksempel stifter selskabet ‘skotøjsbutikken ApS’, hermed tilbyder at du og andre deltagere kan tegne dig og jer for et antal aktier (ejerandele) i selskabet.

I den forbindelse skal stiftelsesdokumentet fastlægge en frist for, at du ‘tegner dig for’ dine andele og en frist for at du indbetaler i henhold til din tegning. Den første frist kaldes ‘tegningsfristen’ og den anden frist kaldes ‘indbetalingsfristen’.

Der skal med andre ord indgås en aftale med dig om, at du forpligter dig til at tegne dig for et antal andele, og at du som følge heraf forpligter dig til at indbetale din andel af selskabskapitalen – din del, der svarer til dine andele.

Da selskabet skal anmeldes til registrering seneste indenfor 14 dage fra underskriften af stiftelsesdokumentet efter Selskabslovens § 40, og da selskabet ikke kan registreres, medmindre der er indbetalt (i denne bestemmelses omfang), kan der kun fastsættes relativt korte frister indenfor 14 dages fristen.

Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5

Når vi bistår med oprettelse af for eksempel ApS, ønsker klienterne normalt deres cvr-nummer med det samme. Og det får de så – samme dag. Klik her for at se vores modeller.

Imidlertid er det muligt – efter indførelsen af selskabslovens § 40 – at fastlægge, at en selskabsetablering først skal have virkning i fremtiden. Derfor bliver man nødt til i stiftelsesdokumentet at angive, ‘fra hvornår’ stiftelsen har retsvirkning. Vi anfører normalt ‘datoen for stifters digitale underskrift’. Men vi kan også angive en dato i fremtiden, hvor det er relevant.

Hvornår kunne det være relevant med en dato i fremtiden? TIP

I den situation, hvor du er afskediget og under et gældende opsigelsesvarsel, kan det være væsentlig misligholdelse af din loyalitetsforpligtelse overfor din nuværende arbejdesgiver (du er jo fortsat ansat, bare opsagt) at etablere et selskab, fordi du efter opsigelsen vil være selvstændig. Netop i den situation kan du anvende regler om fremtidig retsvirkning, da selskabet først kan bruges til noget efter opsigelsesvarslet er udløbet – uanset du har modtage cvr nummer straks.

Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende, jf. § 40, stk. 6

Det er muligheden for at stifte et kapitalselskab med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid. Derfor er det nødvendigt at angive om regnskabsmæssig virkning er fra stiftelsen eller for eksempel tilbage i tid fra 01.01.20XX som man gør ved en skattefri virksomhedsomdannelse af en enkeltmandsvirksomhed.

Hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende fald de anslåede omkostninger

Der er tale om et basalt oplysningskrav til omverdenen (der køber stiftelsesdokumentet, som er offentligt på cvr.dk) således at man kan se, hvor meget af de indskudte midler, der formentligt er anvendt på etableringen.

Spørgsmål?

Spørg løs i kommentarfeltet, nedenfor

Advokat Jacob Tøjner

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *