**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Om indbetaling af selskabskapital.

I “gamle dage” skulle man altid indbetale hele kapitalen i et selskab i forbindelse med stiftelsen af selskabet. Det skal man ikke længere. Nu lyder det således i lovens § 33: Der skal til enhver tid være indbetalt 25 pct. af selskabskapitalen, dog mindst 80.000 kr.Man kan altså godt undlade at indbetale hele kapitalen, men i ApS er man fortsat tvunget til mindst at indskyde kr. 80.000. Problemstillingen i det følgende vedrører således anpartsselskaber, der har større kapital end 80.000 (og hvor denne “overskydende” kapital ikke er fuldt indbetalt) eller aktieselskaber stiftet med kontant indskud på f.x. 125.000, men hvor man vælger at “skylde resten”. (Du vidste godt, at du kan etablere et aktieselskab med en kapital på 500.000 ved blot at indskyde 125.000 og skylde resten?).

Hvad så med de aktier, der ikke er indbetalt?

Der følger af § 33 i Selskabsloven, at aktionæren (eller anpartshaveren) så hæfter overfor selskabet for det beløb, “der mangler”.

Det følger endvidere, at ledelsen i selskabet har visse beføjelser: ikke indbetalt selskabskapital kan af kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt “på anfordring”. (“På anfordring” betyder på almindelig dansk, når de beder om det..).

Fristen for betaling er mindst 2 uger.

Der kan i vedtægterne fastsættes et længere varsel, der dog ikke kan overstige 4 uger. Med andre ord, kan man når som helst blive mødt med et krav om indbetaling, hvis ledelsen finder, at nu er behovet til stede. (Hvis du selv er “ledelsen” skal du naturligvis være opmærksom på det til enhver tid gældende krav om, at selskabets skal være kapitalmæssigt velfunderet. Du kan således ikke sidde og “undlade at kalde” din egen manglende indbetaling..)

I § 34 slås fast, at en kapitalejer har pligt til at foretage indbetaling på en kapitalandel, når det centrale ledelsesorgan anmoder herom, jf. § 33, stk. 2. En kapitalejer har dog til enhver tid ret til at betale det udestående beløb på en kapitalandel, uanset at det centrale ledelsesorgan ikke har fremsat anmodning herom. Kapitalejeren skal da indbetale det fulde udestående beløb på den pågældende kapitalandel, medmindre vedtægterne bestemmer andet.

Hvad så hvis man ignorerer dette krav fra ledelsen?

Har en kapitalejer undladt rettidigt at efterkomme det centrale ledelsesorgans krav om indbetaling af udestående beløb på en kapitalandel, kan kapitalejeren ikke udøve sin stemmeret på generalforsamlingen for nogen del af sin kapitalpost i selskabet, og den pågældendes kapitalpost anses ikke for repræsenteret på generalforsamlingen, før beløbet er indbetalt og registreret i kapitalselskabet.

Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye kapitalandele ved kapitalforhøjelse.

Men det centrale ledelsesorgan kan modregne kapitalselskabets krav på indbetaling af kapitalen i udlodninger fra selskabet, som den pågældende kapitalejer er berettiget til som kapitalejer.

I øvrigt kan man herom oplyse, at en kapitalejer ikke uden samtykke fra kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kan bringe fordringer på kapitalselskabet i modregning mod sin forpligtelse til at indbetale udestående beløb.

Samtykke må ikke gives, hvis modregningen kan skade kapitalselskabet eller dets kreditorer.

En kapitalejer kan heller ikke uden samtykke fra kapitalselskabets centrale ledelsesorgan indskyde andre værdier end kontanter til opfyldelse af sin forpligtelse til at indbetale udestående beløb. Samtykke må ikke gives, hvis indskuddet kan skade kapitalselskabet eller dets kreditorer. Der skal desuden ofte udarbejdes en vurderingsberetning efter bestemmelserne i selskabslovens §§ 36 og 37.

Hvad så hvis man sælger de aktier, hvor man skylder noget til selskabet?

Meget interessant, Selskabslovens § 34, stk. 6:

Overdrager en kapitalejer ikke fuldt indbetalte aktier (kapitalandel), hæfter vedkommende solidarisk med erhververen og senere erhververe for den resterende indbetaling af kapitalandelen.

Nu skriver jeg godt nok “sælger” i overskriften, men lovteksten anvender udtrykket “overdrager”.

Har det betydning? Ja i høj grad.

Overdragelse af en genstand kan ske både til eje (altså hermed køber du min cykel) eller til sikkerhed, (rige onkel, her er aktierne i Iværk A/S til sikkerhed for lånet til sommerhuset).

Og hvad giver denne lille detalje så anledning til af overvejelse?

Jo, øh, onklen i eksemplet kan faktisk komme til at hæfte sammen med overdrageren af aktien for ledelsens krav på indbetaling!!

Principielt kunne onklen jo også være en bank eller et finansieringsinstitut.

Med andre ord, det er ganske enkelt farligt, at få overdraget aktier, hvorpå der er restindskud til selskabet.

Lad det dog være sagt med det samme, at nu er enhver pantsætning af en aktie næppe det samme som en “overdragelse” i bestemmelsens forstand, der skal nok meget til.

Imidlertid kan man nok godt forestille sig, at såfremt panthaver som led i pantsætningserklæringen både overdrages økonomiske (retten til udbytte f.x.) og forvaltningsmæssige (stemmeretten) rettigheder til aktien, så er det at betragte som en “overdragelse” i bestemmelsens forstand.

Med andre ord: til panthavere derude, varsomhed med formuleringerne.

Interesseret i en drøftelse? Jacob Tøjner, 3338 7076

Juni 2012

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *