>>> VI HOLDER FERIELUKKET TIL MEDIO JULI 2024 <<<
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Hvem skal momsregistreres?

Momsregistrering; Hovedreglen er, at alle afgiftspligtige personer (Erhvervsdrivende), der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skat. Afgiftspligtige personer er alle juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Her beskæftiger vi os med selskaber.

Hvornår skal man anmelde momsregistrering?

Man skal anmelde til momsregistrering senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed. Vi beskæftiger os ikke med omsætninger under 50.000 kr.

Hvad nu med gæld? Skattegæld? Momsgæld? Tidligere konkurs? Hvad så?

Udgangspunktet er, at Told- og Skat kan nægte momsregistrering eller pålægge en virksomhed at stille sikkerhed.

1. Dig, der skal i gang med ny virksomhed

– og kan genkende problemstillingen

Told- og skat kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til momsregistrering m.v. at stille sikkerhed.

Hvornår kan Told & Skat kræve sikkerhedsstillelse?

Det afhænger af personen (personen bag) og at vedkommende tidligere har påført staten et tab. Hvis personen bag den anmeldte virksomhed tidligere har drevet virksomhed, der er gået konkurs & staten derved er påført et tab. Så kan Told & Skat kræve sikkerhedsstillelse som  forudsætning for momsregistrering.

Hvad er de præcise betingelser?

Hvilken person?: Hvis en fysisk eller juridisk person (herefter bare ”du”), som ejer af virksomheden, [den virksomhed, der anmeldes til momsregistrering er din virksomhed], som reelt driver virksomheden, [den virksomhed, der anmeldes til momsregistrering er ikke din virksomhed, men du er den, der reelt driver denne virksomhed], som er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion, [du er medlem af ledelsen i den virksomhed, der anmeldes] eller som er filialbestyrer i virksomheden, og har følgende dårlige historik:

Du er eller inden for de seneste 5 år har du været [du har følgende ”dårlige” historik:]

 1. ejer af eller
 2. filialbestyrer i en anden virksomhed eller
 3. medlem af bestyrelsen eller direktionen i en anden virksomhed,

der er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent.

Da vi taler selskaber så lad os lige slå fast, at ”ejer” også er en hovedaktionær, eller en en fysisk eller juridisk person, der udøver bestemmende indflydelse som defineret i ligningslovens § 2, stk. 2, over virksomheden.

Påført staten et tab – hvilket tab?: Den nævnte konkurs eller insolvens skal have ført til, at told- og skat (staten) har

a)     et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller
b)     er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr

der hidrører fra driften af den anden virksomhed, der er gået konkurs.

Med andre ord: Det er altså ikke en forudsætning eller nødvendigt, at den person, der reelt – men ikke formelt – leder virksomheden, skal være nærtstående til ejeren, for at der evt. kan kræves sikkerhedsstillelse.

Blot det forhold, at du med din tidligere tilstedeværelse i en tidligere virksomhed i de seneste 5 år i en eller flere andre konkursramte eller insolvente virksomheder har et medansvar for, at staten har lidt et tab, eller SKAT har fået et usikret tilgodehavende på over 50.000 kr.

Konklusion: Nej, du kan ikke bare få en kammerat, ven, nabo eller onkel til at ”stå for” virksomheden. Gør du dette, så er det et spørgsmål om opdagelsesrisiko, og en given registrering kan inddrages. Se næste afsnit.

2. Allerede registreret virksomhed:

Har du tidligere – dvs. indenfor de seneste 5 år – været involveret i anden erhvervsvirksomhed, og er denne for eksempel gået konkurs, hvorefter staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter, så kan du forvente et pålæg om sikkerhedsstillelse overfor virksomheden.

Hvornår kan du forvente et pålæg om sikkerhedsstillelse overfor virksomheden?

1)     Hvis selskabet (for de seneste 12 afregningsperioder) fire gange ikke rettidigt har indbetalt skatter og afgifter m.v. og

2)     virksomheden er i restance vedrørende skatter og afgifter, for hvilke den er registreret, samt eventuelt selskabsskatter med et beløb, der overstiger 25.000 kr., og

a)     virksomheden ikke indbetaler denne restance senest den 10. hverdag fra modtagelsen af en erindringsskrivelse fra told- og skatteforvaltningen, hvorved virksomheden underrettes om, at den ved fortsat manglende betaling pålægges at stille sikkerhed, eller

b)     virksomheden ikke rettidigt har indsendt selvangivelse, eller

c)      virksomhedens kapitalgrundlag, herunder den lovpligtige kapital i selskaber, er trukket ud af virksomheden, eller

d)     der efter virksomhedens registrering opstår eller konstateres forhold, som kan begrunde pålæg om sikkerhedsstillelse*, eller

e)     virksomheden leverer varer med leveringssted her i landet, som den har erhvervet fra udlandet eller af en virksomhed, som selv har erhvervet varerne fra udlandet, eller af enhver anden virksomhed i senere indenlandske transaktionsled, når den merværdiafgift, der opstår i forbindelse med virksomhedens indenlandske salg, forsætligt eller groft uagtsomt ikke vil blive afregnet til told- og skatteforvaltningen.

*Læs lige pkt. f, ovenfor, igen: Hvis virksomhedens skattecenter konstaterer, at en ”skidt” person, senere – ”..efter virksomhedens registrering..” – indtræder i virksomhedens ledelse, eller efter registrering ”..reelt..” er den, der leder virksomheden, kan der altså kræves sikkerhedsstillelse. Definitionen på ”skidt person” er en person, der kunne have medført et krav om sikkerhedsstillelse, den gang virksomheden blev anmeldt.

Formålet med pkt. f er at lukke et hul, fordi det tidligere var muligt, at omgå reglerne ved anvendelsen af stråmænd eller ved først efter registreringen for moms m.v. at indtræde som ejer, direktions- eller bestyrelsesmedlem.

Det skal dog lige understreges, at det som nævnt nedenfor i pkt. 4 trods alt er en betingelse, at SKAT efter et konkret skøn kan vurdere, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten. Hvis tilstedeværelsen af den såkaldte ”skifte” person konstateres efter registreringen, og personen i øvrigt har været i virksomheden i længere tid, hvor virksomheden har angivet moms og afregnet moms til tiden, så vil dette forhold selvfølgelig skulle indgå som et positivt parameter i vurderingen. Konklusionen kan derfor blive at, sikkerhedsstillelse slet ikke er påkrævet.

PRAKTISKE FORHOLD:

Er reglerne bare objektive – tager Skat slet ikke hensyn til de konkrete forhold?

Jo, der skal kun stilles sikkerhed, når det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten. Skønnet skal altså være et konkret skøn, en risiko vurdering.

Når en virksomhed pålægges at stille sikkerhed, kan virksomheden ikke momsregistreres, før dette pålæg er opfyldt.

Hvor stor er sikkerhedsstillelsen?

Sikkerhed skal stilles for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer med skatter eller afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, og det forventede gennemsnitlige tilsvar i en 3-måneders-periode.

For enkeltmandsvirksomheder gælder dette tillige indehaverens personskatter og bidrag, der vedrører virksomhedens drift.

Det gennemsnitlige tilsvar beregnes for igangværende virksomheder på baggrund af det senest afleverede årsregnskab.

Sikkerhedsstillelsen for selskabsskatter beregnes med udgangspunkt i beregnet acontoskat for indeværende regnskabsår reduceret med eventuelle acontobetalinger.

Sikkerhedsstillelsen for personskatter og bidrag beregnes ud fra skattebilletten.

Hvornår skal sikkerhed stilles?

Sikkerhed skal stilles senest 8 dage efter, at virksomheden har modtaget meddelelse herom,idet fristen dog i særlige tilfælde kan forlænges efter anmodning herom.

Gælder der en frist for myndighederne til at meddele pålæg om sikkerhedsstillelse?

Pålæg om sikkerhedsstillelse skal meddeles virksomheden, senest 14 hverdage efter at virksomheden anmeldes til momsregistrering.

Meddelelse om pålæg om sikkerhedsstillelse skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomheden ikke kan registreres, og at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar, og kan medføre pålæg af daglige bøder og hæftelse for virksomhedens skatter og afgifter m.v.

Hvad sker der, hvis man ikke efterkommer pålægget om sikkerhedsstillelse?

Stilles sikkerheden ikke rettidigt, inddrages virksomhedens registrering, hvis virksomheden allerede er registreret. Er virksomheden under anmeldelse, nægtes virksomheden momsregistrering.

Hvad med ejeren bag virksomheden?

Ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed må ikke fortsætte eller indlede driften af virksomheden, hvis virksomhedens registrering er ophørt, inddraget eller nægtet.

Told- og skatteforvaltningen kan give ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af virksomheden påbud om at efterleve dette.

Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af virksomheden daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Hvad med virksomhedens ledelse?

Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet hæfter for de af loven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed.

Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.

Dette er med andre ord et hæftelsesgennembrud.

Bliver kravet om sikkerhedsstillelse ”hængende”??

Sikkerhed frigives, når tidligere restancer er betalt og virksomheden i de seneste 12 måneder rettidigt har indbetalt skatter og afgifter m.v..

—o0o—

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommentarer på "GUIDE: Momsregistrering & sikkerhedsstillelse??"

 1. Mikkel siger:

  Hej Jacob,

  Rigtig fint indlæg, dog ligger jeg mærke til du flere gange skriver indenfor de sidste 5 år, vil det sige at hvis det er 10 år siden man har haft et firma, hvor skat har haft tab, så kan man godt slippe for sikkerhedsstillelse?
  Jeg går med tanker om at overtage en virksomhed, men det afskrækker mig lidt, da jeg for over 10 år siden havde et hvor det ikke gik så godt, og tilbage i 14 ville jeg stifte ny virksomhed, hvor jeg blev mødt af sådan et krav.

  1. Advokat Jacob Tøjner siger:

   Ja. 5 år. Jeg har dog ikke ‘lige’ slået efter i opkrævningsloven, men du kan jo lige Google den…
   (PS: Der er sådan set heller ikke noget i vejen for at ringe til Skattestyrelsen og spørge..)

 2. Chris von Würtzen siger:

  Er samme krav gældende for en filial af et udenlandsk kapitalselskab (fx et UK Ltd.)?

  hvis fx. filialbestyreren tidligere har været fallent i DK?

  1. Advokat Jacob Tøjner siger:

   Det vil jeg umiddelbart mene; men tjek med et opkald til Skattestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *