>>> VI HOLDER FERIELUKKET TIL MEDIO JULI 2024 <<<
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Forbindelse til Jacob Tøjner?
 • Ræk ud og får en samtale med advokat Jacob Tøjner om dit behov
 • Kontakt Jacob Tøjner
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Pligt til opbevaring af selskabsdokumenter

Pligt til opbevaring af selskabsdokumenter

Pligt til opbevaring af selskabsdokumenter: Selskabslovens §§ 17 – 19 fastlægger en forpligtelse for Selskabets direktion til at sørge for opbevaring af selskabsdokumenter på betryggende vis i 5 år. De 5 år regnes fra fra udgangen af det regnskabsår, som dokumenterne vedrører. 

Selskabslovens § 17

Kapitalselskabets direktion skal sørge for, at selskabsdokumenter opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, dokumenterne vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af de pågældende selskabsdokumenter

Hvad er selskabsdokumenter?

Selskabsdokumenter defineres nu i Selskabslovens § 5 # 30, som de dokumenter og bilag, som et kapitalselskab er forpligtet til at lade udarbejde i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Selskabslovens § 5, nr. 30)

Selskabsdokumenter: De dokumenter og bilag, som et kapitalselskab er forpligtet til at lade udarbejde i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Det handler om alle dokumenter i henhold til Selskabsloven (…i henhold til denne lov…).Det handler ikke om dokumenter i henhold til andre love, for eksempel bogføringslov. Men det handler også om de dokumenter revisor udformer (…at lade udarbejde… ). Det kunne være en vurderingsberetning eller en erklæring som indhentes.

Eksempler på selskabsdokumenter

Selskabsdokumenter kan være stiftelsesdokument, vedtægter, protokoller (generalforsamlingsprotokol / referat fra generalforsamlingen), ejerbogen, årlige redegørelser for tjek af reelle ejere, m.v.

Pligt til opbevaring af selskabsdokumenter – hvem har pligt?

Pligten til opbevaring af selskabsdokumenter påhviler direktionen. Præcis som direktionen har samme pligt til opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringslovens §§ 12 – 17.

Hvordan skal opbevarede selskabsdokumenter opbevares?

Det følger direkte at § 17, at opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af de pågældende selskabsdokumenter. Med andre ord skal dokumenterne opbevares så de beskyttes mod tyveri, brand og anden ødelæggelse. Opbevares selskabsdokumenter digitalt, skal du tage back-up.

Selskabsdokumenterne skal uden vanskelighed kunne gøres tilgændelige for offentlige myndigheder

Det følger af Selskabslovens § 18, at selskabsdokumenterne skal opbevares på en sådan måde, at de uden vanskeligheder kan gøres tilgængelige for offentlige myndigheder, som har ret til at kræve indsigt. Og opbevarer man dokumenterne på papir, så går det ikke, at papirerne ligger i Dubai; de skal opbevares her i landet.

Selskabslovens § 18

Stk. 1. Selskabsdokumenter skal opbevares på en sådan måde, at de uden vanskeligheder kan gøres tilgængelige her i landet for offentlige myndigheder, som har ret til at kræve indsigt i selskabsdokumenterne.
Stk. 2. Opbevares selskabsdokumenterne ikke i elektronisk form, skal de opbevares i papirform her i landet

Hvad sker ved selskabets ophør?

Det følger af Selskabslovens § 19, at ophører selskabet, skal den senest registrerede direktion sørge for, at selskabsdokumenterne fortsat opbevares i overensstemmelse med Selskabsloven.

Opløses et selskab ved skifterettens mellemkomst, kan skifteretten beslutte, at andre end den senest registrerede direktion skal opbevare selskabsdokumenterne. Det kunne være eneejeren af selskabet.

Selskabslovens § 19, stk. 1.:

Ophører selskabet, skal den senest registrerede direktion sørge for, at selskabsdokumenterne fortsat opbevares i overensstemmelse med denne lov. Opløses et selskab ved skifterettens mellemkomst, kan skifteretten beslutte, at andre end den senest registrerede direktion skal opbevare selskabsdokumenterne

Det er nok ret væsentligt at notere sig, at du som direktør i et selskab, der tvangsopløses, har pligt til at opbevare alle selskabsdokumenter i 5 år.

Hvad sker der når direktionen udskiftes?

Det følger direkte af Selskabslovens § 19, stk. 2, at i andre tilfælde (end ophør), hvor direktionen fratræder, skal medlemmerne af den fratrædende direktion sørge for, at selskabsdokumenterne for perioden frem til fratrædelsestidspunktet bliver opbevaret i overensstemmelse med selskabsloven. Når en ny direktion afløser en fratrædende direktion, skal medlemmerne af den fratrædende direktion videregive selskabsdokumenterne til den nye direktion. § 19, stk. 2 har følgende ordlyd:

Selskabslovens § 19, stk. 2.

I andre tilfælde, hvor direktionen fratræder, skal medlemmerne af den fratrædende direktion sørge for, at selskabsdokumenterne for perioden frem til fratrædelsestidspunktet bliver opbevaret i overensstemmelse med denne lov. Når en ny direktion afløser en fratrædende direktion, skal medlemmerne af den fratrædende direktion videregive selskabsdokumenterne til den nye direktion.

Hvem påser om det her overholdes? Erhvervsstyrelsen!

I henhold til Selskabslovens § 23 a fører Erhvervsstyrelsen kontrol med overholdelsen af Selskabsloven og regler fastsat i medfør heraf, herunder registreringspligtige oplysninger og selskabsdokumenter, der kræves i henhold til denne lov. Og gør de så det, ja det gør de faktisk. Mere herom nedenfor.

Selskabslovens § 23 a

Erhvervsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af denne lov og regler fastsat i medfør heraf, herunder registreringspligtige oplysninger og selskabsdokumenter , der kræves i henhold til denne lov.

Konsekvensen – hvis man ikke lever op til pligten til opbevaring

Overholder du ikke pligten til opbevaring af selskabsdokumenter.. Tvangsopløsning

Hvis du ikke overholder pligten til opbevaring af selskabsdokumenter, så kan selskabet ryge i tvangsopløsning.

Det følger direkte af Selskabslovens § 225, nr. 6, at har selskabet ikke har opbevaret selskabsdokumenter i henhold til § 17 eller opbevaringen er mangelfuld eller dokumenterne er mangelfulde, så kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet, om fornødent efter § 226.

Selskabslovens § 225, stk. 1, + nr. 6 + stk. 2.:

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, om fornødent efter § 226, hvis …

6) kapitalselskabet ikke har opbevaret selskabsdokumenter i henhold til § 17 eller opbevaringen er mangelfuld eller dokumenterne er mangelfulde, …

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken kapitalselskabet kan afhjælpe en mangel efter stk. 1. Afhjælpes manglen ikke senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen træffe beslutning om tvangsopløsning

Det er praksis (2023) i Erhvervsstyrelsen af fastsætte en frist på 4 uger.

Konkurskarantæne – måske endnu et søm i kisten?

En direktør kan i falde konkurskarantæne. Konkurskarantæne pålægges med hjemmel i konkurslovens § 157. Denne artikel handler ikke om konkurskarantæne, men konkurskarantæne kan pålægges dig som leder (direktør), hvis det må antages, at du på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

I  de konkurskarantænesager jeg kører for uheldige direktører, kommer det ofte op, at tilsidesættelse i væsentligt omfang af forpligtelser med hensyn til bogføring, regnskabsaflæggelse, momsangivelse og momsafregning og indeholdelse og afregning af A-skat være udtryk groft uforsvarlig forretningsførelse. For eksempel fordi virksomhedens bogføring eller bogføringsmateriale er bortkommet. Og direktøren kan så ikke rigtig fremkomme med en troværdig forklaring på, hvorfor virksomhedens bogføringsmateriale er blevet stjålet. Foreløbig har jeg ikke hørt en kurator påberåbe sig ovenstående, men det kommer nok.

Er du fratrædende direktør?

Jeg ville selv sørge for at få en kvittering fra den tiltrædende direktør for dennes modtagelse af selskabsdokumenter og dennes påtagelse af forpligtelse til opbevaring af selskabsdokumenter. Gad vide, hvor mange der husker det, og hvor mange der husker compliance forpligtelsen i direktørkontrakten?

Spørgsmål?

Brug bare kommentarfeltet – eller ræk ud på 21 60 49 83.

Advokat Jacob Tøjner

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *