>>> VI HOLDER FERIELUKKET TIL MEDIO JULI 2024 <<<
Menu

Ændringer i bestyrelsen

Ændringer i bestyrelsen Hvis selskabet har en bestyrelse, kan der ske ændringer i sammensætningen af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan meddele, at vedkommende ikke ønsker at fortsætte. Eller det kan være beslutningen træffes ‘for vedkommende’. Uanset hvad: beslutningen kan træffes når som helst – som hovedregel. Hvad siger juraen: Vi kigger i selskabslovens § 120: Valg […]

Få en indledende samtale gratis Kontakt Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner sikrer kvaliteten
 • Vi beskæftiger os intensivt med selskabsret & selskabsskatteret
 • Erfaring siden midten af 90'erne
 • Effektiv eksekvering
 • 99% opnår fast pris

Ændringer i bestyrelsen

Hvis selskabet har en bestyrelse, kan der ske ændringer i sammensætningen af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan meddele, at vedkommende ikke ønsker at fortsætte. Eller det kan være beslutningen træffes ‘for vedkommende’.

Uanset hvad: beslutningen kan træffes når som helst – som hovedregel.

Hvad siger juraen:

Vi kigger i selskabslovens § 120:

Valg til bestyrelse

§ 120
I aktieselskaber skal flertallet af medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Vedtægterne kan tillægge offentlige myndigheder eller andre ret til at udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet.

Stk. 3. Forud for valg af medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet på generalforsamlingen skal der i aktieselskaber gives oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra aktieselskabets egne 100 pct. ejede datterselskaber. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem. Aktionærerne kan i enighed beslutte at fravige bestemmelsen.

Stk. 4. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsens eller tilsynsrådets hverv gælder for den tid, der er fastsat i vedtægterne. Valgperioden skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling senest 4 år efter valget

Hvordan ændres bestyrelsen

I aktieselskaber skal flertallet af medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet vælges af generalforsamlingen. Ofte vælges medlemmerne af bestyrelsen også på generalforsamling i anpartsselskaberm men pointen med bestemmelsen er at slå fast, at der ikke er noget i vejen for, at vedtægterne for selskabet kan fastlægge regler herom. Der er således ikke fastsat regler om, hvem der herefter vælger eller udpeger medlemmer af bestyrelse og direktion i anpartsselskaber, hvilket betyder, at der er frihed for anpartshaverne til i vedtægterne at træffe bestemmelse om, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller direktionen skal vælges af andre end anpartshaverne.

Er der specielt indhold i selskabets vedtægter

Da vedtægterne i et anpartsselskab meget vel kan indeholde relevante oplysninger, skal man selvsagt tjekke vedtægterne før vi påtager os en opgave med afholdelse af generalforsamling og valg af bestyrelsesmedlem. Find vedtægterne – de seneste og gældende.

Er der indgået en ejeraftale

Uanset en ejeraftale ikke er bindende for selskabet, så er den bindende for parterne i ejeraftalen. Og en tilsidesættelse af en ejeraftales bestemmelser om udpegning og valg af bestyrelsesmedlemmer, kan udløse misligholdelsesbeføjelser. Derfor er det afgørende at vi får tjekket ejeraftalen på dette område. Start med at gøre det selv.

Er der indgået en bestyrelsesaftale

Det ses ganske ofte, at der er indgået en bestyrelsesaftale med et bestyrelsesmedlem. En sådan aftale kan sagten opstille vilkår, der skal respekteres i forbindelse med en udskiftningen af et eksisterende medlem. Undgå derfor misligholdelsesbeføjelser i relation til en bestyrelsesaftale / udskiftning af et medlem, og tag fat i Jacob Tøjner. Vi kan vurdere forholdet.

Har nogen ret til at udpege medlemmer af bestyrelsen

I et anpartsselskab er definitionen af en ejeraftale ganske bred, og en sælger af en virksomhed kan således aftalemæssigt være tillagt ret til at udpege et bestyrelsesmedlem. Du bør derfor undersøge og overveje grundigt, hvordan forholdene er hos dig, så du kan redegøre for forholdet under en samtale.

Hvad kan advokat Jacob Tøjner bistå med?

Jacob Tøjner kan bistå med alt ovenstående.

Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her.

Advokat Jacob Tøjner

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83