Menu

Flere Holding ApS & Datter ApS

Den klassiske etableringsmodel, når vi 'er flere, der starter en virksomhed sammen'. I opnår frihed & fleksibilitet med hver sit holdingselskab; individuel opsparingsmulighed og meget mere.

99% opnår fast pris på deres 'projekt' Beskriv projekt og få et tilbud
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner har betydelig erfaring - siden 1995
 • Jacob Tøjner er 'fadder' til utallige koncernmodeller
 • 99% opnår fast pris på hele møllen
 • nem, sikker og tryg etablering af jeres 'nye fællesskab'

Flere Holding ApS om 1 Datter ApS

Den “klassiske & eneste rigtige” etableringspakke:

Hvem er I?

I er flere iværksættere, der ønsker at etablere en virksomhed sammen. Virksomheden skal etableres i et anpartsselskab med en (samlet) kapital på f.eks. kr. 40.000, og den skal ejes af individuelle holdingselskaber. Derfor ønsker I at etablere hvert sit holdingselskab ApS, og I ønsker at disse anpartsselskaber skal stifte det fælles ejede Datter ApS. I ønsker at benytte jer af såkaldt rullende kapital, det vil sige, at I genbruger en andel af den kapital I indskyder I jeres holdingselskaber, i forbindelse med etableringen af datter ApS.

I har forstået og konkluderet at holdingselskaber er en fordel, ellers læs mere her.

Hvad er ‘rullende kapital’?

Rullende kapital betyder, at I genanvender en del af det indskud I hver især indskyder i jeres respektive holdingselskaber. Hvert holdingselskab kræver jo et indskud på kr. 40.000, og er I 3 parter, skal I genanvende kr. 13.500 af disse kr. 40.000, ved indskud i anpartsselskabet, der herefter får en kapital på 3 x 13.500 eller i alt kr. 40.500.  En sådan model leveres oftest under konceptet ‘ALL-INCLUSIVE’, hvilket betyder, at alt er inkluderet.

Hvad er ALL INCLUSIVE?

Med ALL-INCLUSIVE modtager I ‘X’ antal komplette nøglefærdige holdingselskaber ApS og et (1) af disse holdingselskaber fællesejet datterselskab (ApS) .

Flere Holding ApS & Datter ApS:
‘All-Inklusive’ vil derfor normalt bestå af følgende:

 • X-antal nøglefærdige og komplette nye jomfrueligt nye holding anpartsselskaber (baseret på individuelle indskud af 50.000) der alle ejer et fælles driftsanpartsselskab.
 • Direktørkontrakter, som I kan anvende til at ansætte jer selv eller andre (lovkrav, hvis løn)
 • Særlige vedtægter 10-15 sider, med klasseopdelt kapital, så alle bl.a. sikres adgang til ledelsen, hvis I ønsker dette på blanketten.
 • Enhver nødvendig registrering af alle anpartsselskaberne med jer som legal ejer og med registrering af reel ejer
 • Gennemførelse af en ejeraftaleproces med henblik på at sikre jeres individuelle rettigheder og forpligtelser
 • 50% rabat på 3 eventuelle inkassosager i 12 måneder fra stiftelsen af anpartsselskabet (driften) via vort koncept på NemInkasso.dk
 • Gratis timelønskontrakt til jeres inspiration & eventuelle senere brug
 • Gratis ½ times telefonkonsultation med advokat Jacob Tøjner efter 6 måneders drift, for ‘at drøfte, hvordan det går’.
 • 10% rabat på de første 3 købte erhvervsrådgivertimer indenfor 12 måneder efter stiftelsen.

Gør det, du er god til: din forretning.

Det mest fornuftige I kan gøre, er at koncentrere Jer om at udvikle jeres forretningsidé og lade os stifte jeres nye koncern, bestående af individuelle holdingselskaber (ApS) og fælles driftsanpartsselskab samt en ejeraftale.

Eksempel på leverance:

Fase 1: X antal Holdingselskaber ApS

 • Levering af X antal holdingselskaber (baseret for selskabsformen APS) inklusive standardvedtægter og stiftelsesdokument – alt med et af jer ønsket indhold, og med en kapital hver på 40.000 kr.
 • Direktørkontrakter til inspiration.
 • Komplet registreringsproces: registrering, ejerregistrering og levering af kvitteringer og cvr-nummer på holdingselskaber.
 • I bliver ejere og direktører i hver sit Holdingselskab, hvis I vælger dette og registreres som sådan i Erhvervsstyrelsens registre.
 • Levering af korrekt lovpligtig ejerbog

Fase 2: Det fællesejede Datterselskab ApS

 • Levering af det fællesejede Datterselskab APS inklusive lovlige vedtægter integreret i stiftelsesdokument  – alt med det af jer ønskede indhold. Modellen baserer sig på såkaldt ‘rullende kapital’, hvorfor der genanvendes dele af de allerede indskudte 40.000 kr., der ligger i hvert holdingselskab.
 • Fuld support på formulering af formålsbestemmelse
 • Mulighed for enhver vedtægtsudfordring, klasseopdeling, a + b-anparter, etc. etc.
 • Fuld support på valg af branchekode, herunder valg af branchekode for jer baseret på vores vurdering af forventet drift
 • Holdingselskaberne er alle stifter og ejere af Datterselskabet og registreres som sådan.
 • Levering af direktørkontrakt.
 • Levering af komplet registreringsproces og opnåelse af CVR-nummer på Datterselskabet
 • Levering af komplet ejerregistrering, herunder registrering af legal ejere.
 • Levering af anmeldelse til SKAT med anmodning om momsregistrering, hvis I ønsker dette på bestillingen
 • Levering af A-skatteregistrering, så selskabet kan udbetale løn, hvis du ønsker dette på bestillingen
 • Levering af anmeldelse til import fra andre lande end EU lande, hvis I ønsker dette på bestillingen
 • Levering af anmeldelse til eksport til andre lande end EU lande, hvis I ønsker dette på bestillingen.
 • Levering af korrekt lovpligtig ejerbog

Fase 3: Aflevering

 • Levering af bestilt tast selv kode til SKAT
 • Levering af link til egen bestilling af Nem-ID
 • Levering af link til aktivering af virksomhedens digitale postkasse
 • Levering af link til registrering af Nemkonto
 • Levering af registreringskvitteringer på Holdingselskaber og Datterselskabet
 • Levering af samlet ‘pakket’ e-mail til jeres videreformidling til jeres erhvervsrådgiver i banken, således at banken dermed nemt får alle normalt efterspurgte dokumenter til brug for oprettelse af bankkonto.

Fase 4: Ejeraftalen

 • Levering af komplet ejeraftaleproces (læs mere her)
 • Regulering af jeres sameje om Datterselskabet ApS
 • Regulering af aftalevilkår, uvenner, sygdom, død, ikke gider mere, siger op fra samarbejdet, sætter til salg, skal træffe væsentlige beslutninger, oplever at I ikke kan blive enige, etc etc

Fase 5: Endelig afslutning

 • Levering af opgørelse for bistand i sagen i form af faktura udstedt på basis af aftalte leverancer
 • Returnering af indestående i Datterselskabets navn til Datterselskabets nye bankkonto, ved Bankens levering af bankkonto direkte til os.
 • 50% rabat på 3 eventuelle inkassosager i 12 måneder fra etableringen af koncernen (driften) via vort koncept på NemInkasso.dk
 • Gratis timelønskontrakt til jeres inspiration & eventuelle senere brug
 • Gratis ½ times telefonkonsultation med advokat Jacob Tøjner efter 6 måneders drift, for ‘at drøfte, hvordan det går’.
 • 10% rabat på de første 3 købte erhvervsrådgivertimer indenfor 12 måneder efter stiftelsen.
↑ gå til toppen af siden
 • Koncernopbygning
 • Få hjælp til opbygning af rette koncern. Betydelig erfaring siden 1995.

  Alt inkluderet - Få samlet pakkeløsning

  • Få komplet pakkeløsning alt inklusive
  • Etablering af selskaber, styring af pengestrømme, styring af indlån
  • Alle nødvendige selskabsdokumenter (vedtægter etc.)
  • Låneaftaler & direktør/ansættelsesaftaler
  • Fuldstændig grundig ejeraftaleproces m. møder, drøftelser, råd & vejledning