**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Kapitalselskabers Opløsning

Kapitalselskabers opløsning kan foregå på 4 måder | Ræk ud og få en fortrolig snak til en start.

Få en fortrolig samtale Kontakt Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat - med erfaring tilbage fra 1990'erne
 • Engageret, populær og dygtig
 • Nemt, fortroligt, hurtigt og trygt
 • Hurtig eksekvering
 • Få en konkret samtale nu

Kapitalselskabers opløsning

Hvordan kan et selskab lukkes.

Et kapitalselskab kan lukkes på 4 måder:

Kapitalselskabers opløsning ved: Likvidation

Selskabets ejere kan frivilligt træffe afgørelse om likvidation. Det betyder at selskabets aktiver sælges, og selskabets gæld betales med indkomne midler. Der skal være overskud. Du kan læse om vores bistand ved likvidation her.

Kapitalselskabers opløsning ved: Betalingserklæring

Selskabets ejere kan træffe beslutning om at lukke selskabet ved såkaldt betalingserklæring. En betalingserklæring er en erklæring fra alle ejerne om, at alle kreditorer er betalt, hvorefter Erhvervsstyrelsen lukke selskabet umiddelbart. Metoden er farlig for ejerne og anbefales aldrig, da den medfører at ejerne overtager enhver hæftelse for enhver forpligtelse – kendt som ukendt – opstået i selskabets liv. Den risiko kører så i 10 år efter lukning. Metoden kræver en kvittering fra Skat for at man ikke skylder dem noget som helst. Kun selvskaber uden risiko for noget som helst, bør anvende metoden.

Kapitalselskabers opløsning ved: Tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, hvis:

 • Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i henhold til årsregnskabsloven,
 • kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i selskabets vedtægter,
 • kapitalselskabet intet har registreret i henhold til § 58,
 • kapitalselskabet ikke har registreret oplysninger om reelle ejere eller selskabet har foretaget mangelfuld registrering i henhold til § 58 a,
 • kapitalselskabet ikke har opbevaret dokumentation for oplysningerne om selskabets reelle ejere eller selskabet har opbevaret mangelfuld dokumentation i henhold til § 58 a,
 • kapitalselskabet ikke har opbevaret selskabsdokumenter i henhold til § 17 eller opbevaringen er mangelfuld eller dokumenterne er mangelfulde,
 • kapitalselskabet ikke indsender oplysninger eller selskabet indsender mangelfulde oplysninger i henhold til § 23 h, stk. 1,
 • kapitalselskabet ikke har indhentet en erklæring i henhold til § 23 b, stk. 2,
 • kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om det er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning,
 • kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har besluttet, at selskabets årsregnskab m.v. skal revideres, eller
 • selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig ikke at kunne opfyldes

Skifteretten udmelder en likvidator, hvis opgave herefter er at likvidere selskabet, se ovenfor. Tvangsopløsning bør undgås. Hvis et selskab er kommet i tvangsopløsning, kan vi som regel bistå med genoptagelse hurtigt.

Kapitalselskabers opløsning ved:Konkurs

Ved en Konkurs overgå selskabet til et konkursbo efter konkurslovens regler, hvorefter en kurator overtager selskabet, afstår alle aktiver og fordeler indkommende midler til kreditorer i selskabet efter en prioriteret orden og forholdsmæssigt. Du ønsker ikke at dit selskab går konkurs, og har du været i ledelsen af selskabet kan du risikere konkurskarantæne og erstatningsansvar.

Kan man få en generel snak og strategi

Naturligvis. Ræk ud til advokat Jacob Tøjner og opnå en fortroligt samtale.

Jacob Tøjner kan bistå med alt ovenstående.

Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her. Se også Erhvervstyrelsens vejledning.

Advokat Jacob Tøjner

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83