**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

lov om hvidvask

Guide: Bekæmpelse og forebyggelse af hvidvaskning

Flere og flere personer og erhvervsvirksomheder er pligtige at holde virkelige øje med Kunderne. For eksempel skal pågældende underrette myndighederne, hvis der opstår en mistanke om hvidvask eller mistanke om finansiering af terrorisme. I denne anledning er Hvidvaskloven oprindeligt indført.

Hvidvaskloven har det formål at forebygge og bekæmpe hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Af denne grund pålægger loven en lang række virksomheder og personer nogle væsentlige pligter, bl.a. en pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet, såfremt de pågældende får en mistanke om, at kunderne hvidvasker udbytte eller finansierer terrorisme.

Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som:

 • 1) uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,
 • 2) uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller
 • 3) forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. For eksempel penge, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, sort arbejde eller insiderhandel eller lignende.

For at kunne bruge dette udbytte skal de personer, som har begået handlingen, sørge for at få udbyttet til at se ud, som om at det er oppebåret på ganske lovlig vis. Derfor skal udbyttets ulovlige oprindelse skjules. Det sorte skal gøres hvidt, heraf udtrykket hvidvaskning.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven

Hvidvaskloven omfatter privatpersoner, finansielle virksomheder og ikke-finansielle virksom-heder, fx revisorer eller vekselkontorer. De omfattede har alle som følge af deres hverv oftere mulighed for at opdage hvidvask eller finansiering af terrorisme. Læs meget mere her.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med den del af hvidvaskloven, som vedrører de ikke-finansielle virksomheder:

(Det er…)

 • Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder – bl.a. selskabsfabrikanter og kontorhoteller for virksomheder eller personer og derudover tilbyder supplerende ydelser. Fx hvis du stiller postadresse til rådighed og derudover tilbyder fx telefonservice, mod-tager og videresender post for personer eller virksomheder, som ikke er fysisk tilstede på adressen.
 • Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt leverer ydelser, som ligger tæt op af den virksomhed, der udøves af advokater, revisorer og ejendomsmæglere, herunder
 • skatterådgivere og eksterne bogholdere
 • Vekselkontorer og virksomheder, som veksler valuta i forbindelse med anden virksomhed
 • Ejendomsmæglere
 • Statsautoriserede og registrerede revisorer.

Andre virksomhedstyper, som er omfattet af loven, hører under Finanstilsynets område, dog med undtagelse af advokater, som hører under Advokatrådet

 

Krav til disse virksomheder og personer

Hvidvaskloven stiller skrappe krav, som du har pligt til at kende, hvis du er omfattet af loven. Hvis du eller din virksomhed er omfattet af Hvidvaskloven, har du eller virksomheden følgende forpligtelser:

 • opmærksomhedspligt
 • undersøgelses- og underretnings- og noteringspligt
 • legitimation af kunder samt løbende overvågning af kundeforhold
 • opbevaringspligt
 • krav om skriftlige, interne regler.

 

Hvordan holder du øje med hvidvask og terrorfinansiering

Det kan være svært at vide, hvad man skal holde øje med i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) udarbejdet en oversigt over en række indikatorer, som du skal være opmærksom på. Indikatorerne er inddelt, så hver enkelt branche kan se, hvad de specifikt skal være opmærk-somme på. Du kan læse denne vejledning her.

Hvordan lever du op til loven

Hvis du er omfattet af hvidvaskloven skal du medvirke til at forhindre og forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Du skal derfor sætte dig grundigt ind i reglerne på området.

Derfor skal du bl.a. gøre følgende:

 • Du skal sikre, at dine medarbejdere er bekendte med reglerne og deres forpligtelser
 • Du skal kende dine kunder (KYC” – ”Know Your Client”, bl.a. ved at kræve legitimation, når du opretter en fast forretningsforbindelse eller udfører en transaktion på et beløb svarende til 1.000 kr. eller derover
 • Du skal opbevare legitimationsoplysningerne i mindst 5 år
 • Du skal underrette Hvidvasksekretariatet, hvis du får mistanke om forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Hvidvask og særlige brancher

Hvis du udfører eller har tænkt dig at udføre opgaver inden for en af følgende brancher, skal du være særligt opmærksom på, om du skal registreres i Registret til bekæmpelse af hvidvask:
• Branchekode: 661200: Værdipapir- og varemægling
• Branchekode: 682040: Udlejning af erhvervsejendomme
• Branchekode: 691000: Juridisk bistand
• Branchekode: 692000: Bogføring og revision inkl. skatterådgivning
• Branchekode: 702200: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
• Branchekode: 783000: Anden personaleformidling
• Branchekode: 821100: Kombinerede administrationsserviceydelser

Læs meget mere om spørgsmålet om, hvordan du momsregistrerer virksomheden indenfor disse brancher, her.

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *