||||| Få en fortrolig snak med advokat Jacob Tøjner på 21 60 49 83 |||||
Menu
Nyhed-> -> -> -> Er det i orden, eller? -> -> -> -> Prøv at læs: ''SLIP FOR SKAT AF DIN LØN'' -> -> -> ->Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Konsulentaftale – Samarbejdsaftale. Hvordan? Sådan.

Mange spørger ofte, hvordan man udformer en samarbejdsaftale eller en konsulentaftale, og hvad det koster. Jeg kan selvfølgelig sagtens give overslag, men oftest har spørgeren ikke altid gjort sig klart, hvad indholdet skal være. Og hvad aftalen egentlig skal omfattet. Her er så dispositionen til, hvordan man bygger aftalen. Det er ikke hensigten med det følgende, at du selv skal bygge aftalen. Det kan du måske gøre, men det er mere hensigten, at du skal gøre dig overvejelser ud for hvert enkelt punkt, hvorefter du så kan drøfte disse overvejelser med en rådgiver – for eksempel mig.

Der kan selvfølgelig være mange holdninger til dette spørgsmål, men jeg har den opfattelse, at du skal operere med den praktiske løsning, at du laver 2 aftaler: dels en ramme for samarbejdet, dels konkrete aftaler, der så udgør den konkrete bestilling af vedkommende du vil anvende som konsulent.

Rammeaftalen – disposition

Vores rammeaftale for samarbejdet eller for konsulentsamarbejdet bygges op ved at man først definere omfanget af selve samarbejdet. Herefter bør man tage stilling til, hvordan arbejdet organiseres. Detaljer om tids- og materialeforbrug bør reguleres; ligesom vilkår for økonomi og betalinger. Hvad med rettigheder til det, der er udkommet af samarbejdet. Og hvad med tredjemandsrettigheder? Skal vi fastlægge vilkår omkring erstatning. Må du som konsulent anvende underleverandører. Et generelt afsnit om fortrolighed bør indgå, ligesom spørgsmålet om overdragelse af aftalen bør behandles. Husk endelig forhold, der medfører force majeure, og endelig ikrafttrædelses- og ophørsbestemmelser. Afslutningen ud over underskrifter bør desværre være en stillingtagen til lovvalg & tvister.

Lad os behandle emnerne en af gangen:

1. Omfanget af samarbejdet

Når man opbygger aftalen som jeg foreslår, definerer man i rammeaftalen, at en aftale om opgaver indgås i en Opgaveaftale. (Det er den anden aftale jeg omtalte i indledningen.) Opgaveaftalen er altså en særskilt aftale, der indgås på de vilkår som vi fastlægger i rammeaftalen. Princippet er, at du og jeg opbygger en ramme for vort samarbejde som indeholde de generelle vilkår, der skal være gældende mellem os hele tiden. Denne ramme fastlægger ikke nogen konkrete arbejdsopgaver for dig som konsulent, men den fastlægger det juridiske fundament mellem os. Og det er dette fundament, der danner grundlag for overbygningen i form af, at jeg bestiller konkrete opgaver hos dig.

2. Organisering af samarbejdet

For det første definerer man ofte, at konsulenten ikke fungerer som medarbejder hos kunden, men at vedkommende er en såkaldt selvstændig virkende tredjemand. Det er temmelig afgørende i den forbindelse også at sikre sig, at vedkommende konsulent ikke er så “lille” at han slet ikke er konsulent, men for eksempel af SKAT regnes som ansat hos dig. Det kan få helt flippede konsekvenser for dig. (Nøgleordet er: han har flewre kunder end dig, men som altid – han behøver ikke nødvendigvis have flere kunder end dig – forvirret? Naturligvis. Sådan er jura. Læs mere her senere.)

Hvis konsulenten er leverandør af flere konsulenter, er det væsentligt – i hvert fald som kunde – at sikre sig, hvordan der skal forholdes med overførsel af viden, fra den konsulent, der tidligere blev leveret sammenholdt med den nye konsulent, der nu leveres. Pointen for kunden er jo ret enkel: hvem skal betale for, at der skal gennemføres overførsel af viden fra den ene konsulent til den anden, og kan man fastlægge en eller anden objektiv regel i konsulentaftalen, vil det jo være en fordel. Kunden synspunkt vil jo altid være, at det ikke er ham, der skal betale.

 

 

3. Tids- og materialeforbrug

Som generelt vilkår skal man få fastlagt, hvorvidt en leverance sker efter en på forhånd fast pris, eller hvorvidt udgangspunktet er “time and material” – dvs. efter medgået tid. I udgangspunktet vil det normalt altid være efter medgået tid. Kundens synspunkt vil ofte være, at materialer skal godkendes inden indkøb, således at Kunden sikrer, at han/hun ikke har udskrevet en blanco check. – i øvrigt hvad med rejseomkostninger, kilometerpenge etc. Hvad indregnes og hvad indregnes ikke.

4. Økonomi og betaling

Hvad er timeprisen. Hvornår afregnes timerne. Er der godkendelsesprocedurer som forudsætning for betaling af anvendte timer. Hvad er forfaldsdatoer, og hvad aftales om renter i tilfælde af forsinket betaling. Igen hvad har du af forventninger generelt her. Husk systematikken: Jeg arbejder på rammerne, senere kommer den konkrete opgavebestilling, og den kan sagtens fastlægge det helt konkrete timetal.

5. Rettigheder

Grundlæggende bør der tages stilling til, hvem der ejer de rettigheder, der måtte blive tilvejebragt i forbindelse med konsulentens arbejde. I dag er det vel nærmest kutyme, at de tilhører hvervgiveren, altså kunden. Væsentligt for konsulenten er dog at få fastlagt at han kan “medtage” det han får ud af samarbejdet. På den anden side må man jo overveje, hvilken aftale man arbejder på. Er der tale om en samarbejdsaftale, et joint venture af en art, så kan det sagtens være at rettigheder skal ejes af fællesskabet.

6. Tredjemandsrettigheder

Det ses at Kunder ønsker garantier for, at det konsulenten leverer ikke krænker andres rettigheder. Basalt set et absolut rimeligt synspunkt. Afhængig af konsulentforholdet skal man gøre sig store overvejelser her. Er konsulenten bidragyder til at forbedre et websites, for eksempel ved innovative ydelser omkring søgemaskineoptimering, skal man så overveje om det kan kommer med er originalt, og skal man overveje om det han frembringer siden kan genbruges af ham andetsteds? Efter min opfattelse ja. Bibringer en SEO konsulent noget lækkert til dig som aftager, kan vedkommendes senere genbrug af metoder m.v. påvirker effekten af leverancen til dig uanset aftaleforholdet for længst er afsluttet. Med andre ord skal det håndteres.

7. Erstatningspligter

For det første bør man så absolut overveje det erstatningsansvar konsulenten skal bære i tilfælde af ansvar, og konsulenten bør selvfølgelig overveje, hvorvidt erstatningsansvaret skal begrænses i et eller andet omfang.

Ansvarsbegrænsning: Man kan overveje enten en begrænsning svarende til det vederlag. man modtager på opgaven, eventuelt multipliceret med en give faktor, eventuelt begrænset til omfanget af den forsikring, man som konsulent selvfølgelig har tegnet.

8. Underleverandører

Konsulenten har en interesse i at bevare denne mulighed åben, så han kan lade opgaver udføre af andre. Kunden har formentlig den modsatte interesse henset til at Kunden som bekendt har indgået aftale med konsulenten af en årsag. Under alle omstændigheder bør det reguleres og overvejes.

9. Fortrolighed

Det er helt standard i en rammeaftale, en konsulentaftale, at man indlæser en fortrolighedsaftale (en Non Disclosure Agreement). I den aftale fastlægger man omfanget af fortrolighed og ikke mindst rækkevidden af fortroligheden. Konsekvenser af en tilsidesættelse bør selvfølgelig behandles, herunder spørgsmål omkring fogedforbud, bod m.v.

10. Overdragelse

Når man har indgået en aftale har man påtaget sig en række forpligtelser og man har opnået en række rettigheder. Efter almindelig dansk ret, kan man ikke uden videre overdrage sine forpligtelser, f.x. forpligtelsen til at levere, hvorimod man kan overdrage sine rettigheder, f.x. retten til at modtage betaling, uden videre.

Hvis man vil fravige dette udgangspunkt, skal det reguleres i aftale.

11. Force Majeure

Begrebet står for ansvarsfrihed. Begrebet omfatter for eksempel at man ikke kan levere på grund af krig, naturkatastrofer eller ligningen. Men også mere jordnære forhold kan indgå, som for eksempel strejke m.v.

Man bør med andre ord definere, hvornår ansvarsfriheden indtræffer, varigheden heraf, at man nok skal oplyse hinanden om tilstedeværelsen samt konsekvensen af, at ansvarsfriheden fortsætter ud over den bagkant man har fastlagt.

12. Ikrafttrædelse, ophør, lovvalg og tvister

Hvornår gælder aftalen fra. Kan den opsiges, og i givet fald hvordan? Hvilke begrundelser skal til for at ophæve aftalen.

Hvad angår tvister skal der tages stilling til, om tvisten skal løses ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

Herefter er du klar til at underskrive rammeaftalen.

Relaterede indlæg

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *