||||| Få en fortrolig snak med advokat Jacob Tøjner på 21 60 49 83 |||||
Menu
Nyhed-> -> -> -> Er det i orden, eller? -> -> -> -> Prøv at læs: ''SLIP FOR SKAT AF DIN LØN'' -> -> -> ->Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Nordic Waste: Begrænset hæftelse for kapitalejeren

Nordic Waste er et aktieselskab. I et aktieselskab hæfter kapitalejerne ikke personligt for aktieselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud! Det slås fast allerede i paragraf 1 i Selskabsloven. Den begrænsede hæftelse er således det afgørende kendetegn for et aktieselskab eller et anpartsselskab. Driften baseres på den indskudte kapital. Det er den kapital, som kapitalejeren har indskudt i selskabet.

Det beskrevne gælder også, såfremt kapitalejeren selv er et selskab og ikke en person.

Kan kapitalejeren hæfte på andet grundlag?

Spørgsmålet er, om kapitalejeren kan hæfte på andet grundlag end indskuddet af kapital.

På grund af et løfte

Aktionæren kan have afgivet et løfte om at hæfte for eksempel sammen med selskabet, hvilket jo ofte ses overfor Banken i form af en kaution. Men i den situation er det jo ‘løftet‘, der danner grundlag for at aktionæren hæfter. Det er altså ikke det forhold, at han/hun er aktionær.

På grund af et ledelsesansvar

Aktionæren kan sidde i ledelsen af selskabet og kan derfor som enhver anden i ledelsen i falde et erstatningsansvar, hvis han/hun har handlet uagtsomt. Men også i den situation, er det ledelsesansvaret, der er den udløsende faktor for ansvar, og altså ikke det forhold, at han/hun er aktionær.

På grund af sammenblandet økonomi

Aktionæren kan i helt særlige tilfælde hæfte, som følge af sammenblandet økonomi med selskabet eller tilsvarende, altså situationer, hvor man kan kan sige at forholdet mellem aktionæren og virksomheden er som een; det er meget sjældent set, for eksempel i dommen overfor Midtfyns Festivalen i 1997, hvor et andet selskab kom til at hæfte overfor Midtfyns Festivalens skattegæld. Dommen tages til indtægt for såkaldt hæftelsesgennembrud, hvilket jeg ikke skal gøre mig til herre over at vurdere, men under alle omstændigheder ses jo at argumentet også blot kan være at det er ansvarspådragende at sammenblande to selskabers økonomier så meget at ingen – ej heller Skat – kan finde ud af hvem, der ‘ejer hvad’ m.v. Læs mere om særlige hæftelser indenfor Skat her.

Netop indenfor miljøretten har der været fortalere for at statuere at forureneren bag forureneren skal kunne tilpligtes at betale. Denne drøftelse er pågået i mere end 20 år, uden at lovgiver på noget tidspunkt har gjort tiltag til at skabe en hjemmel for forholdet i loven. Også indenfor dette felt ender man i semidiskussioner, der går på at der er et andet grundlag for at rette krav end blot det forhold at man er kapitalejer.

Hvorfor er det sådan her?

Helt tilbage fra Romerriget genkender vi selskabsformer. I 1200 tallet defineres selskaber som noget selvstændigt i forhold til fysiske personer. I 1600-tallet fremkommer de første kompagnier ‘Ostindiske kompagnier’ og omsider i 1917 opstår den første ‘Aktieselskabslov’. Denne justeres grundlægger i 1930’erne og i 1973. 1973 loven fortsætter (med justeringer) indtil den nuværende  Selskabslov træder i kraft i 2010.

Begrænset hæftelse i alle disse ‘love’ og regulativer er en grundlæggende egenskab ved kapitalselskaberne. Og man kan med rette spørge hvorfor? Læs mere om kapitalselskaber her.

Tiltrækning af investorer

Princippet om begrænset hæftelse er helt afgørende for at tiltrække investorer og skabe et mere stabilt og risikofrit miljø for aktionærer. Uden den begrænsede hæftelse ville ingen investere i danske selskaber. Og dermed ville dansk erhvervsliv være slut, ligesom en mængde arbejdspladser ville forsvinde.

Fem grunde til, hvorfor kapitalejeren ikke hæfter

Separation mellem virksomhedens og ejernes formue: Aktieselskabet er en juridisk enhed, der anses for at have en selvstændig juridisk eksistens adskilt fra ejerne. Dette betyder, at selskabet og dets formue er adskilt fra aktionærernes personlige formue. Aktionærer hæfter kun for deres investering i selskabet og har ikke personligt ansvar for selskabets gæld ud over det beløb, de har investeret.

Tiltrækning af kapital:

Begrænset hæftelse er afgørende for at tiltrække investorer. Potentielle aktionærer er mere tilbøjelige til at investere, når de ved, at deres risiko er begrænset til det beløb, de har investeret i selskabet. Dette skaber en mere attraktiv investeringsmulighed og tilskynder til kapitaltilførsel, hvilket er afgørende for selskabets vækst og udvikling, og samfundets udvikling.

Stimulering af iværksætteri:

Begrænset hæftelse tilskynder iværksættere til at tage risici og starte nye virksomheder. Når personlig formue ikke er direkte truet af selskabets forpligtelser, er det mere sandsynligt, at iværksættere og investorer tager chancer og deltager i nye ventures. Dette bidrager til at skabe et dynamisk erhvervsmiljø og bidrager til samfundsudviklingen.

Lettelse af handel med aktier:

Begrænset hæftelse gør det lettere at handle med selskabets aktier på børser og markedet generelt. Investorer er mere villige til at købe og sælge aktier, når de ved, at deres risiko er klart defineret og begrænset til det investerede beløb.

Klarhed og gennemsigtighed:

Begrænset hæftelse bidrager til klarhed og gennemsigtighed i forholdet mellem selskabet og dets aktionærer. Aktionærer ved præcis, hvor meget de potentielt kan miste, og dette skaber tillid og stabilitet i forholdet mellem selskabet og dets investorer.

Samlet set tjener princippet om begrænset hæftelse som et grundlag for moderne virksomhedsstrukturering og spiller en central rolle i at styrke kapitalmarkedet og fremme økonomisk vækst.

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *