**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Nordic Waste Sagen – hvorfor er det korrekt at smide ”konkurskortet”

Nordic Waste Waiver:

Lad mig starte med at understrege at jeg ikke har relationer til Nordic Waste sagen, personkredsen bag Nordic Waste, og at jeg ikke forsvarer nogen for noget. Jeg søger blot at beskrive juraen bag Nordic Waste sagen, og det vi dagligt ser om Nordic Waste, således at man måske opnår lidt mere indsigt om Nordic Waste sagen, de juridiske aspekter i Nordic Waste sagen, hvorfor der måske er truffet de og de beslutninger i Nordic Waste A/S. Nedenstående baseres på antagelser. Læs også denne artikel.

Har ledelsen i et kapitalselskab (Nordic Waste) en reaktionspligt overfor tab?

Ja, ledelsen i et kapitalselskab (for eksempel i Nordic Waste A/S) har en reaktionspligt over for tab, hvis tab påvirker Nordic Waste A/S evne til at opfylde sine forpligtelser. Denne reaktionspligt udspringer af ledelsens pligter og forpligtelser over for Nordic Waste A/S interessenter, herunder aktionærer, kreditorer og andre interessenter, og pligten følger klokkeklart af Selskabslovens regler (§ 119).

Nogle af de centrale elementer af ledelsens reaktionspligt omfatter:

1. Indberetning og Kommunikation:

Ledelsen har pligt til at informere bestyrelsen og andre relevante interessenter, herunder aktionærer og kreditorer, hvis der opstår omstændigheder, der kan medføre økonomisk tab for Nordic Waste A/S eller påvirke Nordic Waste A/S evne til at opfylde forpligtelser.

2. Risikohåndtering:

Ledelsen bør aktivt identificere og håndtere risici, der kan true Nordic Waste A/S økonomiske stabilitet. Dette indebærer at udvikle og implementere passende risikostyringsstrategier for at minimere potentielle tab.

3. Insolvens og Konkurs:

Hvis ledelsen bliver opmærksom på, at Nordic Waste A/S står over for insolvens eller konkurs, skal de handle omgående og træffe foranstaltninger for at beskytte Nordic Waste A/S interesser og minimere tab for kreditorer.

4. Aktionærinformering:

Ledelsen har også pligt til at informere aktionærerne om væsentlige begivenheder, der kan påvirke værdien af deres aktier. Dette omfatter oplysninger om økonomiske tab eller andre forhold, der kan påvirke Nordic Waste A/S finansielle position.

5. Generalforsamling og Beslutningstagning:

I tilfælde af væsentlige tab eller udfordringer bør ledelsen overveje at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at informere aktionærerne og drøfte eventuelle foranstaltninger eller beslutninger, der skal træffes.

Reaktionspligten for ledelsen varierer afhængigt af de specifikke omstændigheder og gældende lovgivning. Det er vigtigt for ledelsen at være opmærksom på og overholde alle relevante regler og forpligtelser i forbindelse med håndtering af tab og risici i Nordic Waste A/S.

Hvad sker der, hvis ledelsen ikke lever op til sin reaktionspligt

Hvis ledelsen ikke lever op til sin reaktionspligt over for et tab eller en kritisk situation i Nordic Waste A/S, kan det have alvorlige konsekvenser, både juridisk og for Nordic Waste A/S interessenter. De potentielle konsekvenser kan variere afhængigt af omfanget af forsømmelsen og de specifikke omstændigheder, men nogle typiske konsekvenser kan omfatte:

1. Erstatningsansvar:

Ledelsen kan blive holdt erstatningsansvarlig over for Nordic Waste A/S interessenter, herunder aktionærer, kreditorer eller andre berørte parter, hvis de lider økonomiske tab som følge af ledelsens forsømmelse eller manglende handling. Erstatningsansvar kan omfatte betaling af erstatning for tab, der direkte skyldes ledelsens fejl eller forsømmelser.

2. Personligt Ansvar:

I visse tilfælde, især når der er tale om grov forsømmelse eller alvorlige overtrædelser, kan medlemmer af ledelsen blive pålagt personligt ansvar og hæftes for selskabets forpligtelser. Dette kan inkludere personlig hæftelse for gæld eller andre forpligtelser.

3. Retlige Konsekvenser:

Ledelsen kan blive konfronteret med retssager fra aktionærer, kreditorer eller andre berørte parter, der søger erstatning eller retlige skridt som følge af manglende opfyldelse af reaktionspligten. Dette kan involvere civile retssager eller endda strafferetlige forfølgelser afhængigt af omstændighederne.

4. Reputationelle Skader:

Ledelsens omdømme kan lide betydelige skader, hvilket kan påvirke deres evne til at lede andre virksomheder eller sikre støtte fra investorer og interessenter i fremtidige projekter. Reputationelle skader kan være langvarige og vanskelige at rette op på.

5. Regulatoriske Sanktioner:

Hvis forsømmelsen indebærer overtrædelse af love eller regler, kan selskabet og dets ledelse blive underlagt regulatoriske sanktioner fra myndighederne. Dette kan omfatte bøder, suspendering af licenser eller andre administrative foranstaltninger.

For at undgå disse konsekvenser er det afgørende, at ledelsen i kapitalselskaber er opmærksom på deres fiduciære pligter, herunder reaktionspligten, og handler proaktivt for at håndtere og løse potentielle problemer. Professionel rådgivning og overholdelse af gældende lovgivning kan hjælpe ledelsen med at undgå juridiske komplikationer og beskytte selskabets interesser samt interessenterne.

Konklusion

På denne baggrund må det synes helt oplagt at ledelsen i Nordic Waste A/S har ageret ganske korrekt ved at indlevere en egen begæring om konkurs. Konkursbegæringen var således ikke et kort man smed i pokerspillet med myndighederne, det var eneste farbare vej for ledelsen i Nordic Waste A/S, hvis de skulle overholde lovgivningen, og det skal de, og undgå selv at blive erstatningsansvarlige.

fortroligt

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *