Menu

Kapitaltab

Kapitaltab Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder 1. pkt. dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end 62.500 kr. På generalforsamlingen skal det centrale […]

Efter medgået tid: Timepris 2.000 + moms Bestil

Kapitaltab

Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder 1. pkt. dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end 62.500 kr. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning.

Vi bistår med handlingsplan, udformning af nødvendige dokumenter, drøftelser, råd og vejledning i denne anledning.

Advokatprisen: 

Lad os dog drøfte din sag, så vi kan være mere specifikke.

Klik på ‘bestil’, udfyld og jeg kontakter dig.

↑ gå til toppen af siden