**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Kapitaltab

Få en rolig og fortrolig samtale om kapitaltab | Verden går ikke under, vi løser alle problemer. Hurtigt.

Få fortrolig indledende samtale Kontakt Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat - med erfaring tilbage fra 1990'erne
 • Få en konkret samtale nu
 • Rettidig omhu
 • Hurtig eksekvering
 • Dygtig, grundig og analytisk

Kapitaltab

Hvad er kapitaltab

Kapitaltab er når selskabet har tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. Regler om kapitaltab gælder uanset størrelsen på selskabets kapital, og berører ikke det forhold, at ledelsen i øvrigt er forpligtet til at sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til kapitalselskabets drift, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Hvad siger juraen

Vi kigger i selskabslovens § 119:

Kapitaltab

§ 119
Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning

Generalforsamling

Der skal afholdes generalforsamling.

Og ledelsen skal redegøre overfor ejerne for selskabets økonomiske stilling, og evt. stille forslag om, hvad der skal gøres for at vende skuden. Sådanne foranstaltninger kan f.eks. være tilførsel af nye midler til kapitalselskabet eller opløsning af selskabet

Kapitalforhøjelse | retablering af kapitalen ved kapitaltab

Kapitalforhøjelse betyder at man udvide selskabets anpartskapital eller aktiekapital.

I et anpartsselskab for eksempel ved kapitalforhøjelse fra 40.000 kr. til 60.000 kr. Der kommer således flere anparter i selskabet ved en kapitalforhøjelse. Dem fordeler man til dem, der tegner anparterne ved en kapitalforhøjelse. Anparterne kan tegnes af ejerne eller de kan tegnes af tredjemand ved en kapitalforhøjelse. De penge en tredjemand kommer med i forbindelse med en kapitalforhøjelse ender i selskabets kasse. Selskabet bliver altså rigere ved en kapitalforhøjelse. Ejerne bliver indirekte rigere. Kapitalforhøjelse er en yndet metode til at få investorer ombord i dit selskab på. Læs alt om kapitalforhøjelse her.

kapitalforhøjelse

Kan man få en generel snak og strategi

Naturligvis. Ræk ud til advokat Jacob Tøjner og opnå en fortroligt samtale.

Jacob Tøjner kan bistå med alt ovenstående.

Bistand i sager af denne karakter udtrykker advokatbistand. Du kan læse vilkår for advokatbistand her; og du skal læse vores almindelige gældende vilkår her.

Advokat Jacob Tøjner

↑ gå til toppen af siden
 • Advokat Jacob Tøjner
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner leverer ordentlig, reel, engageret advokatbistand af høj kvalitet

  • Specialistadvokat indenfor selskabsret & selskabsskatteret
  • Advokat siden 5. august 1997 - bred erfaring - bred portefølje
  • Talrige bestyrelses- og advisory board poster
  • Reel, ordholdende og professionel
  • Fair priser, værdiskabende rådgivning
  • Tjek referencer
  • SMS TIL 21 60 49 83