||||| Få en fortrolig snak med advokat Jacob Tøjner på 21 60 49 83 |||||
Menu
Nyhed-> -> -> -> Er det i orden, eller? -> -> -> -> Prøv at læs: ''SLIP FOR SKAT AF DIN LØN'' -> -> -> ->Læs mere
 • Få etableret rette konstruktion
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner har hjulpet tusinder gennem samme proces. Erfaring siden 1995 borger for god kvalitet.
 • 99% opnår altid 'fast pris'
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

”Vi er to, der vil starte virksomhed sammen”:
Virksomhed i selskabsform (ApS eller A/S)
eller i Interessentskab.

Denne artikel, er den første i en række af fem.

Tjek alle her.

Der er meget stor forskel på at placere sin virksomhed i selskabsform eller i interessentskab.

Jeg henviser nedenfor til visse uddybende artikler, for dig, der gerne vil i dybden. Men basalt set er forskellen følgende:

Valget står mellem:

*************************************************************

To der vil starte: Interessentskabet

Mere om virksomhed i Interessentskab (også kaldet I/S)

Vælger man interessentskabet (forkortes I/S) skaber man en selskabsform, hvor personerne bag I/S’et hæfter solidarisk for alle selskabets forpligtelser.

Hvad betyder ‘Hæftelse’?

Hæftelse betyder, at privatøkonomien står på mål, hvis projektet slår fejl, eller selskabet påfører sig et ansvar.

Til gengæld kan hver deltager anvende virksomhedsordningen, og da I/S’et ikke eksisterer skattemæssigt får regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger effekt for den enkelte deltager skattebetaling.

I/S’ betaler ikke skat, det gør den enkelte deltager

I/S’et betaler ikke skat (?) Men ethvert overskud og/eller udbytte, man modtager fra I/S’et beskattes hos den enkelte deltager – individuelt – sådan som indkomst nu beskattes hos den enkelte.

Eksempel:

Vi er to, der køber en erhvervsmæssig udlejningsejendom.

Ejendommen kan afskrives, og afskrivningerne kan vi anvende til fradrag i vores øvrige privatøkonomi.

Tjener vi penge ”ved siden af” og betaler vi topskat, medfører det, at afskrivningerne frigør likviditet i vores privatøkonomi.

(Dette forhold gør sig også gældende ved anvendelsen af K/S, eller P/S, hvilket er årsagen til at ”skatteprojekter”, vindmøller, solcelleprojekter og ”udlejning af f.x. engelske ejendomme” altid placeres i disse selskabsformer. Med disse projekter får man altså store likviditetsmæssige fordele, og bliver rigere i ”nuet”. Regningen skal dog betales senere.)

 

Eksempel II:

Vi er to, der etablerer en tømrervirksomhed.

Vore ydelser og leverancer er belagt med den risiko, at der kan være fejl og mangler ved vore leverancer.

Opstår fejl og mangler senere, hæfter vi begge som deltagere for sådanne fejl og mangler.

Virksomhedsformen I/S kan med andre ord være en risikabel affære.

 

Hvad er fordelen ved et I/S?

Der er intet indskud. Vi kan dele overskud fleksibelt. I vores I/S aftale kan vi aftalt præcist, hvad vi lyster grundet dansk basal aftalefrihed. Vi kan aftale at du skal have 60% af overskuddet selv om vi ejer virksomheden 50% 50%.

 

Hvad er ulempen?

Hæftelse – altså man løber en risiko. Der er træls skat ved udtræden af I/S. Og der er træls skat ved salg af virksomheden.

 

To der vil starte: Selskabsform (ApS eller A/S)

Personerne bag selskabet netop IKKE hæfter

Vælger man Selskabsform (ApS eller A/S) anvender man en virksomhedsform, hvor personerne bag selskabet netop IKKE hæfter for selskabets forpligtelser – overhovedet. Det beløb, der indskydes af kapital, står på mål for selskabets forpligtelser.

Personerne bag kan ikke anvende virksomhedsordningen.

Personerne ansættes i deres eget selskab, som var de ansat et hvilket som helst andet sted. Man skal udbetale ordinær løn, selskabet skal betale A-skat, og overskud beskattes hos selskabet (selskabsskat), mens løn og overskud man trækker ud til ejerne, beskattes hos ejerne selv.

Eksempel:

Vi køber en erhvervsmæssig udlejningsejendom i selskabsform. Ejendommen kan afskrives i selskabet, og afskrivningerne kan derfor ikke anvende hos os som deltagere. Der er ingen mulighed for at anvende selskabets underskud i vores privatøkonomi.

Eksempel II:

Vi to etablerer en tømrervirksomhed i selskabsform.

Vore ydelser er belagt med den risiko, at der kan være fejl og mangler ved vore leverancer. Opstår fejl og mangler senere, hæfter vi ikke som deltagere. Det er selskabet, der hæfter med hvad det ejer og har, og ejer det ikke tilstrækkelige midler til at betale hver sit i denne anledning, må selskabet lukke.

 

Læs næste Case her.

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *