Husk - det koster ikke noget at rette henvendelse!! - det koster først noget, når vi har indgået en aftale..
NyhedSe vores MEST POPULÆRE ETABLERINGSMODEL - tjek HER >>>Læs mere
×
Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
Ring mig op

Denne artikel handler om mulighederne for at anvende iværksætterselskabet som holdingselskab. Og de er ret gode særligt i relation til senere samtidig stiftelse af anpartsselskab. Få kapitalindskuddet på 50.000 retur i forbindelse med stiftelse af anpartsselskab. Læs hvordan.

Kan et iværksætterselskab fungere som holdingselskab?

Ja. Et iværksætterselskab (IVS) kan selskabsretligt præcis det samme som et anpartsselskab.

Ergo kan iværksætterselskabet selvfølgelig stifte et anpartsselskab. Ergo kan iværksætterselskabet eje anparter i et anpartsselskab. Forudsætningen er selvsagt, at det har “penge til det”. Hvis man således stiller tilstrækkelig kapital til rådighed for iværksætterselskabet, kan man altså etablere et datter ApS driftsselskab omgående.

Hvorfor skulle man stifte et anpartsselskab via et iværksætterselskab?

iværksætterselskab som holdingselskab

Hidtil – ved etablering af holdingselskab og datterselskab – har man blot anvendt reglerne om “rullende kapital“, forstået på den måde, at den samme indskudskapital blev anvendt to gange. Man indskød (50.000 kr.) kapitalen i holdingselskabet, som herefter stiftede datterselskabet med præcis samme kapitalindskud.

Men med kombinationen med et iværksætterselskab (IVS) får man dog lidt flere muligheder. Der er jo ikke noget i vejen for, at man efter stiftelsen af iværksætterselskabet til 1 kr. indlåner 50.000 til iværksætterselskabet, hvorefter iværksætterselskabet etablerer et datter anpartsselskab.

Pointe?

I den gamle model med rullende kapital anvendte man som bekendt “topbeskattede” midler som indskud i holding/dattermodellen.

Kombinationen med iværksætterselskabet muliggør, at man kan konverterer indskuddet fra 50.000 til kun 1 krone i alt.

Når datterselskabet således efter betalt selskabsskat sender skattefri udbytter til iværksætterselskabet (holding), kan iværksætterselskabet afdrage på den gæld iværksætterselskabet har til dig som stifter.

Med andre ord får du alle pengene retur over driften.

Ved hjælp af datterselskabets resultater slipper du altså for at binde topbeskattet opsparing i selskabet, og får alle pengene retur.

Hvad så hvis det ikke går efter planen. Ja hvis “koncernen” lukker f.x. ved konkurs, så har du ikke tabsfradrag på lånet. Havde du bundet de oprindelige 50.000 ved tegning af anparter i holding, så var der  tabsfradrag for tabet på anparterne. Det er en ulempe. Men måske kan man ….

Man skal endvidere være opmærksom på, at Holding IVS jo skal opspare 50.000 i alt førend det kan udlodde udbytte til dig som ejer.

 

Kan et iværksætterselskab fungere som holdingselskab for et andet iværksætterselskab?

Ja, og det kan være en fordel.

Imidlertid viser mine undersøgelser af reglerne, at man jo er bundet af to gange opsparing på 50.000.

Først skal man spare 50.000 op i Datter IVS. Herefter har Holding IVS en værdi på 50.000 (fordi det ejer Datter IVS), men uanset denne “værdi” kan holdingselskabet IKKE udbetale udbytte – efter Erhvervsstyrelsens aktuelle (03012014) opfattelse.

Også holdingselskabet skal spare yderligere 50.000 op. Det betyder, en samlet opsparing på i alt 100.000 inde i systemet før iværksætteren kan opnå udbytte af sin virksomhed.

Politisk set tosset efter min opfattelse.

Overfor iværksætteren opstilles således et dobbelt så “tungt” krav som overfor den erhvervsdrivende, der blot etablerer et ApS Holding for 50.000 og lader dette selskab anvende de samme 50.000 til at etablere et Datter ApS.

Ka’ det passe. Ja, det kan passe.

Hvad skal man så gøre? Man skal gennemføre en senere kapitalforhøjelse i Holding IVS, når værdien af datteren muliggør dette, via fondsanparter. kan vi hjælpe – ja det kan vi.

Hele pointen ved holdingselskaber, forklares her:

Læs her.

 

Se video:

 

Læs mere om fordele og ulemper her.

udfyld formularen

Del artiklen

Aktiv indholdsfortegnelse

Klik for at gå til punktet

Advokat
Jacob Tøjner

Jacob er specialistadvokat og arbejder udelukkende for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og fungerer som sparringspartner til talrige erhvervsdrivende.

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommenter på indlægget