**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Omdan IVS
 • Allerede nu kan vi give tilbud på omregistrering efter de nye regler, når de kommer.
 • Få fast pris nu
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Omregistrering: Regeringen har fremsat Lovforslag L 82

Omregistrering: [Nye regler for omregistrering af IVS]

[Historisk / 22-01-2022]

To grundlæggende ændringer:

Tidsfristen [Skæringstidspunktet]

Regeringen foreslår, at fristen for omregistrering af iværksætterselskab udsættes fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021.

Metoden til Omregistrering

Lovforslaget omhandler blandet andet de foreslåede nye regler om om-registrering af iværksætterselskaber. Det skal være nemmere, og det bliver det. Hvis lovforslaget vedtages.

I følge lovforslagets § 2 kan iværksætterselskaber (såfremt forslaget vedtages) omregistreres således:

Generalforsamlingen i et iværksætterselskab, som ikke er under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning, skal senest den 15. oktober 2021 med det stemmeflertal, der kræves til vedtægtsændring, beslutte, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

Det er en betingelse for omregistreringen, at der foretages indbetaling af restkapitalen, der er differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital. Indbetaling af restkapitalen skal ske efter reglerne om kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10.

Indbetaling af ‘restkapital’?

Ja. har du registreret IVS-kapitalen til 500 kr. så mangler der 39.500 kr. i anpartskapital – og dette begreb kaldes så rest-kapital. Med nu foreslåede regler, skal man altså i dette eksempel kapitalforhøje med ”39.500”.(Læs mere om kapitalforhøjelse her.)

Skal man så bare indbetale 39.500 til selskabets konto?

Både ja og nej. Det fremgår af lovforslaget, at der skal ske ”indbetaling” efter regler i selskabslovens kapitel 10. Kapitel 10 handler om kapitalforhøjelse.

‘Kapitalforhøjelse’ handler dog om ‘mere’ end bare indbetaling af nye kontanter…

Hvad er så ‘en indbetaling’?

En indbetaling er for eksempel en indbetaling af kontanter, i eksemplet 39.500 kr.

Men en indbetaling kan også være en ‘overførsel’ (et indskud) af værktøj, maskiner, en bil, hvad ved jeg, af en værdi på 39.500 (eller kontanter med 20.000 og 19.500 i værktøj. Du forstår…).

En indbetaling kan også være, at jeg omdanner et lån som jeg har mod mit selskab til selskabskapital (jeg kan have lånt 50.000 ind i IVS’et og nu omdanner jeg så 39.500 heraf til anparter [kaldes gældskonvertering]).

En indbetaling kan også være at mit selskab for eksempel har tjent nogle gode penge i løbet af regnskabsåret, et overskud ”der ikke er uddelt forbrugt eller bundet”. I så fald kan en sådan reserve overføres til selskabets rygrad og danne grundlag for udstedelse af anparter med for eksempel 39.500.  Sådanne nogle anparter kaldes fondsanparter. De reserver, der kan overføres, er de samme reserver, der udloddes som udbytte.

Alle disse metoder behandles forskelligt, og det er klart jeg anbefaler dig at anvende en advokat, fordi du nødigt skulle klokke i det, hvorefter omdannelsesbeslutningen er ugyldig.

Så nej, man skal ikke bare indbetale 39.500 kr. til selskabets bankkonto. Der kræves en del formalia før det er lig et grundlag for om-registrering.

Kræver omregistrering en revisorerklæring?

Efter nugældende regler (13.11.20) kræver enhver omregistrering også en revisorerklæring.

De nye regler foreslår, at den nugældende betingelse om involvering af en godkendt revisor udgår. Dvs. følgende gældende regel (13.11.20) fjernes:

Betingelse for omregistreringen i dag (13.11.20), om at der skal udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om, at kapitalen er til stede, fjernes med de nye regler. 

[Hertil bør det bemærkes, at der hvor Selskabsloven fastlægger, at der skal anvendes en vurderingsberetning i forbindelse med en kapitalforhøjelse; der skal man selvfølgelig stadig anvende en vurderingsberetning, for eksempel ved kapitalforhøjelse ved hjælp af indskud af værdier.]

Hvornår kommer det her til at gælde fra?

Lovforslaget har følgende ikrafttrædelsesforslag:

§ 4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 2.

Henset til stykke 2, kunne det klæde Erhvervsministeren at lade loven træde i kraft i god tid inden 1. januar 2021

Vi skal nok vende retur med yderligere oplysninger herom.

Har du spørgsmål?

Brug meget gerne discuss nedenfor, så skal vi svare på dine spørgsmål. Husk, der kan altså godt gå lidt tid.

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommentarer på "Omregistrering af iværksætterselskab – Lovforslag fremsat:"

 1. Advokat Jacob Tøjner siger:

  Dit spørgsmål kan ikke besvares entydigt, da der er flere ubekendte: Hvis man antager at du har faktureret kunder og dermed opnået de 50.000 på kontoen, skal du jo være OBS på at dele af pengene ikke kan medregnes: selskabsskat og moms.

  Reglen styrelsen henviser til er formentlig Selskabslovens § 165, hvorefter man kan anvende optjent overskud som reserver og tilknytte denne til selskabskapitalen.

  Du kan læse mere om metoden i infoboxen 1. # – her:

  https://www.ditselskab.dk/advokatydelser/omdanne-ivs

  Ellers send mig en mail, adressen er nederst til højre på sitet…

  Gode hilsner Jacob Tøjner

 2. Anders siger:

  Hej Jacob

  Jeg har læst ovenstående og har et spørgsmål.
  Af Erhvervsstyrelsen, har jeg fået oplyst, at det er nok at have kapitalen stående på min virksomhedskonto. Så hvis jeg har stiftet mit IVS for 1 kr. og har 50.000 kr. stående på min konto – altså mere end 39.999 kr., vil det være nok til at omdanne mit IVS til ApS ved brug af metoden kontant pengeinstitut. Erhvervsstyrelsen kan ikke oplyse, hvorhenne jeg finder denne regel og jeg har ikke selv kunne finde den. Ved du hvor jeg kan finde denne regel henne?

  På forhånd tak.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *