**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få bistand til besvarelse af breve fra SKAT.
 • Specialistadvokat Jacob Tøjner bistrå dig med rette besvarelse. Undgå fejl og forøget sagsbehandling. 99% opnår fast pris
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Du har modtaget brevet: SKAT har brug for materiale og redegørelse før du kan blive momsregistreret

Du skal ikke bekymre dig for et brev om ‘yderligere info før momsregistrering’. SKAT arbejder med en delvis teknisk og delvis fysisk vurdering af dit selskabs (eller din personlige virksomheds) anmodning om momsregistrering. I denne forbindelse kan SKAT udvælge dig enten tilfældigt som stikprøve eller udvælge dig, fordi der er ‘forhold der ser måske lidt spøjse ud’ før momsregistrering. Brevet udtrykker ikke, at SKAT mener der foreligger mistanke om noget som helst svigagtigt. Du kan i øvrigt læse mere om hvilke brancher, der er særligt interessant i relation til hvidvask her. Hvis du har fået det beskrevne brev, har du ingen problemer i relation til spørgsmål om sikkerhedsstillelse for momsregistrering.

pen

SKAT stiller dig 13 spørgsmål som skal besvares, før du opnår momsregistrering:

Hjemmel herfor er Momsloven:

§ 74

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller på edb-medier.  Told- og skatteforvaltningens adgang til kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig.
Stk. 2.
Virksomhedernes indehavere og ansatte skal være told- og skatteforvaltningen behjælpelige ved eftersyn som nævnt i stk. 1.
Stk. 3.
Told- og skatteforvaltningen er berettiget til efter tilsvarende regler som fastsat i stk. 1 at foretage eftersyn i forbindelse med afgiftspligtige erhvervelser.
Stk. 4.
Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.
Stk. 5.
Told- og skatteforvaltningen kan give en virksomhed påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn samt udlevering eller indsendelse af materiale efter stk. 1-4. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af virksomheden daglige bøder efter § 77, indtil påbuddet efterleves. Et påbud skal henvise til den eller de relevante regler og anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde reglerne. Told- og skatteforvaltningen skal meddele påbuddet skriftligt, og det skal fremgå af den skriftlige meddelelse, at hvis virksomheden ikke efterlever påbuddet inden for en nærmere fastsat frist, kan told- og skatteforvaltningen pålægge ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af virksomheden daglige bøder, indtil påbuddet efterleves. 

 

Første spørgsmål: Uddybende beskrivelse af selskabets aktiviteter, herunder oplysninger om kunder- og leverandører samt kopi af alle indgåede kontrakter og udarbejdede tilbud?

Der er næppe tvivl om at der noget overraskende er hjemmel hertil. Det er klart, har du ingen aktuelle oplysninger om kunder- og leverandører eller nogen indgåede kontrakter eller udarbejdede tilbud – fordi din virksomhed er nystartet, så må du jo meddele dette til SKAT. I det hele taget gælder det jo bare om at spille med åbne kort for det stade din virksomhed er på.

 

Andet spørgsmål: Budget for selskabets 12 måneder?

Det er egentlig udemærket at du som nystartet tvinges til at lægge budget i forbindelse med momsregistrering. Du tvinges dermed til at tænke over, hvorledes din drift og dens naturlige omkostninger skal budgetteres. Søg på google for yderligere information om budgetlægning. Evt. kan du rette henvendelse til din revisor; og har du ingen kan du skrive til os.

Tredje spørgsmål: Kopi af bankontoudtog af samtlige selskabets bankkonti, herunder dokumentation fra banken for prokuraforhold til selskabets bankkonti?

På dette stade af din virksomhed har du som regel først lige modtaget bankkontoinformation. Det er denne information du så sender til SKAT som en af forudsætningerne for momsregistrering. Prokura er en særlig fuldmagtsform du kan Google om, men er du dig selv skal du ikke bekymre dig, så skriv bare ‘vi har ikke givet prokura’ – er du i tvivl så spørg din bankrådgiver.

 

Fjerde spørgsmål: Oplysning om hvem der står bag den daglige drift i selskabet?

For dig der driver almindelig virksomhed ved dig selv, er svaret uproblematisk. For dig, der driver stråmandsvirksomhed, er svaret markant sværere. Du skal jo besvare spørgsmålet sandfærdigt: hvis du lyver overtræder du momslovens § 81, hvorefter straffes med bøde. I visse situationer kan du være så heldig at opnå 1½ års fængsel. Så det er tåbeligt ikke at spille med åbne kort i forbindelse med din ansøgning om momsregistrering.

Femte spørgsmål: Kopi af pas for direktionsmedlemmer og ultimative ejere af selskabet

Husk: du ikke må sende de pågældende oplysninger til SKAT på en almindelig mail i forbindelse med din besvarelse vedrørende momsregistrering. Du skal aldrig sende oplysninger med persondata med almindelig mail. SKAT anvender et særligt firma, hvorigennem du kan sende sikkert. Det er meget vigtigt for dig. (Det er lidt sjovt at SKAT anvender udtrykket ‘ultimative ejere’ uden at definere det. Det er nok enten noget ‘mere’ end reelle ejere, eller også er det faktisk noget mindre. Du kan sagtens være ultimativ ejer af dit selskab og samtidig have en aftale med mig om at jeg bestemmer alt i selskabet. det er ikke ulovligt. Jeg er så ‘reel ejer’ ovre på cvr.dk, men du er faktisk ‘ultimativ ejer’.

Sjette spørgsmål: Redegørelse samt dokumentation for hvordan selskabets opstart finansieres?

Måske har du startet et IVS med 100 kr. i kapital. I denne forbindelse er det lidt svært at udtale til SKAT, at man forventer at selskabets opstart ‘finansieres med indskudte midler’. Du må nok finde på en anden begrundelse som for eksempel ‘min egen ulønnede arbejdsindsats i selskabet’.

Syvende spørgsmål: Oplysning om hvilke driftsmidler og køretøjer, der skal anvendes i Selskabet?

SKAT ønsker at ramme et selskabs anvendelse af udenlandsk indregistrerede køretøjer i Danmark i forbindelse med selskabets drift. Det kunne for eksempel være en polsk indregistreret kassevogn. Du må objektivt redegøre for forholdene, og er der er ingen bil, skriver du ‘ingen og eventuelt min egen private bil’ i forbindelse med din ansøgning om momsregistrering.

 

Ottende spørgsmål: Oplysning om selskabets faktiske driftssted i Danmark, herunder kopi af lejekontrakt, hvis virksomheden drives fra lejede lokaler – da den anmeldte adresse ifølge SKAT’ oplysninger er en privatadresse

Det er klart, opretter du et flyselskab med branchekoden 51.10.20 så virker det mystisk hvis det er på 7. sal i en boligblok. Du må objektivt redegøre for årsagen, det kunne jo være at selskabets koncept først skal udformes inde i selskabet, hvorefter selskabet senere  finder rette placering af driften på en mere relevant adresse.

 

Niende spørgsmål: oplysning om hvor selskabets regnskabs materiale befinder sig.

Her kommer du ikke langt hvis du næsvist svarer, at da selskabet er nystartet er der ikke noget endnu. Du kunne svarer, at materialet forefindes hos selskabets daglige ledelse på selskabets adresse, indtil selskabet senere i selskabets liv finder en revisor til at bistå med sådanne forhold, hvorefter materialet antageligvis vil befinde sig hos vedkommende – naturligvis såfremt dette udtrykker en sandhed.

 

Tiende spørgsmål: Oplysning om hjemmeside, hvis en sådan findes.

Her har jeg ingen supplerende bemærkninger. Hvis dette skaber problemer, skal du ikke være iværksætter.

Elvte spørgsmål: Hvor og hvordan reklamerer selskabet

Enten er svaret lige til om de faktiske forhold, eller også kan du svare, at selskabet er i en opstartsfase, hvor selskabet endnu ikke har klarlagt sin markedsførings strategi for reklamering, hvorfor spørgsmålet ikke kan besvares præcist. Selskabet vil senere antageligvis reklamere de traditionelle steder såsom: sociale medier, i øvrige medier, muligvis på Google etc.

Tolvte spørgsmål: Vi vil ligeledes gerne have oplyst, hvor selskabet normalt kan træffes / fysisk befinder sig

Svaret her er enkelt, såfremt selskabet befinder sig hos dig. SKAT ønsker selvsagt en adresse, hvor de kan træffe ‘bøgerne’ såfremt de skulle komme på uanmeldt besøg. Se bestemmelsen ovenfor.

Trettende spørgsmål: Da selskabet ikke har anmodet om registrering for ansatte, ønsker SKAT oplyst, hvem der skal arbejde  for selskabet og hvorledes en eventuel medarbejderstab vil blive aflønnet. Såfremt der allerede er udfærdiget direktørkontrakt og/eller ansættelseskontrakter med kommende medarbejdere, ønskes en kopi af sådanne tillige fremsendt.

Har du købt en etableringspakke via os følger direktørkontrakten med til dig og din anvendelse mellem dig og dit selskab. Denne kontrakt kan du medsende til Skat, Hvis du ikke har registreret for a-skat – hvilket jo er inklusive i vores etableringspakker – så er det jo fordi du har vurderet at der ikke vil være grundlag for løn i en opstart. Derfor skal du selvfølgelig blot svare, at der ikke er registreret for a-skat fordi der ikke forventes at være til aflønning i selskabets opstartsfase. Det kommer senere, og du kan oplyse, at vi – for dig & dit selskab – jo registrerer for a-skat, når du senere beder os herom – det er inkluderet i din pakke, også selvom du først ønsker a-skatteregistrering ½ år senere, eller senere.

Der er intet som helst galt i at oplyse, at selskabet skal basere sin drift på at du (som ejer selskabet) arbejder gratis i selskabet.

Du skal svare – eller får du ingen momsregistrering.

Det er vigtigt at du svarer SKAT så godt så muligt. Du kan lige så godt vænne dig til, at transparens er det nye sort; og den slags er kommet for at blive. Er du bekymret, så kontakt mig, evt. for et møde.

 

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *