>>> VI HOLDER FERIELUKKET TIL MEDIO JULI 2024 <<<
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Er dit selskab sendt til tvangsopløsning?
 • FÅ OMGÅENDE BISTAND AF ADVOKAT JACOB TØJNER
 • Få en samtale nu
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Tvangsopløsning | Hvem bestemmer indtil likvidator udnævnes?

Hvem bestemmer indtil likvidator udnævnes?

Denne artikel handler ikke om genoptagelse. Søger du info om genoptagelse, klik her.

Her finder du mit synspunkt om, hvem der bestemmer i perioden fra Erhvervsstyrelsen har oversendt Selskabet til Skifteretten, hvorefter ledelsen afmeldes på Virk.dk, og hvorefter man venter en rum tid indtil Skifteretten udmelder en likvidator.

 • Hvad nu?
 • Hvem betaler løn?
 • Hvem betaler husleje?
 • Hvem køber ind til lager? etc.
 • Anyone?
 • Direktøren er væk fra CVR.
 • Hvad gør vi?

Her får du svaret.

Hvad siger loven?

Selskabslovens § 229

Stk. 1: I perioden fra kapitalselskabets oversendelse til skifteretten og til der enten er udpeget en likvidator, eller selskabet er opløst, må den hidtidige ledelse i kapitalselskabet alene foretage de dispositioner, der er nødvendige, og som kan gennemføres uden skade for selskabet og dets kreditorer..

Så hvem bestemmer: Den hidtidige ledelse i kapitalselskabet.

Netop.

Selvom du netop er røget ud som direktør, fordi revisor har glemt at aflevere dit regnskab, så er det fortsat dig ved roret.

Du styrer stadig virksomheden, du har fortsat legitimiteten hertil. Intet er ændret – og dog.

Du bestemmer dog ikke som hidtil

Der er visse indskrænkninger i den frihed til at disponere.

Det fastslå loven helt klart: Du må kun ..

”..Foretage .. dispositioner, der er nødvendige.. som kan gennemføres uden skade ..”

Hvad er så nødvendige dispositioner (som kan gennemføres uden skade for selskabet og dets kreditorer).

Her er advokatsvaret: Det er så altid en konkret vurdering. Hvor man må afvejee alle momenter konkret.

Vi må have været ude for denne problemstilling før – i tid?

Ja – Selskabslovens § 229 (stk. 1) blev indført med den nye Selskabslov i 2010.

Før Selskabsloven fandtes en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov.

Men ingen af disse love indeholdt en tilsvarende bestemmelse.

I stedet fandtes blot praksis i form af administrativ praksis og retspraksis.

Dette gjaldt førhen: ‘Selskabets ledelse fortsætter med at udøve sine funktioner’

Professor Søren Friis Hansen (CBS) udtaler i sin bog Anpartsselskaber efter loven af 1996, 1. udgave

…Såfremt der er indgivet begæring om tvangsopløsning af et anpartsselskab, fortsætter selskabets ledelse med at udøve sine funktioner, indtil skifteretten har truffet beslutning om at udpege en likvidator…

Og endnu mere interessant: Vestre Landsret slog forholdet fast i dommen  1988.409V, hvor VL ‘irettesatte’ en tinglysningsret vedr. tinglysning af et løsørepantebrev som man ikke ville tinglyse med denne argumentation: ”Landsretten bestemte, at pantebrevet skulle lyses endeligt, idet det udtaltes, at den hidtidige ledelse af selskabet ikke kunne antages at miste rådigheden over dette allerede ved indlevering af opløsningsbegæring til skifteretten.”

Konklusionen er ..

Konklusionen er, at der ikke er tvivl om, at den hidtidige ledelse har mulighed for at foretage de dispositioner, der er nødvendige; så længe dispositionerne ikke skader selskabet og/eller selskabets interesse. At Selskabets loven så udtaler at ledelsen ‘alene’ må foretage de nødvendige dispositioner, det ændrer ikke på at ledelsen har en vist om end snævert råderum til at vurdere, hvad der er nødvendigt.

Eksempler (Og eksemplerne udtrykker et synspunkt)

# 1: Holdingselskab under tvangsopløsning! Kan den hidtidige ledelse repræsentere holdingselskabets aktier / anparter på generalforsamling i et underliggende selskab (på generalforsamling der)?

Mit svar er ja. Er der for eksempel tale om afholdelse af ordinær generalforsamling med godkendelse af årsrapport og valg af bestyrelsesrepræsentanter m.v. og hvor fremmødet selvsagt er i holdingselskabets interesse, så klart ja. Der er ingen andre til at repræsentere aktier/anparterne i det underliggende selskab. Aktier/anparterne har stemmeret, og stemmeretten skal repræsenteres. Men igen. Det klare svar afhænger selvsagt af, hvilken generalforsamling, der er tale om. Ring.

# 2: Driften ApS er under tvangsopløsning. Det er den 26. i måneden. Må tidligere direktør godkende udbetaling af løn? Det klare svar her på er sværere. udgangspunktet må være ja, for ellers gør alle ansatte misligholdelse gældende, og det vil påføre selskabet stort tab. Men i den anden ende skal direktøren selvsagt vurdere sit kapitalberedskab, og at han ikke køre virksomhede ud over et håbløshedstidspunkt. Så går forretningen rigtig skidt, så må man vurdere det helt konkret. Ring.

# 3: Driften ApS er under tvangsopløsning. Det kører der ud af med butikken. masser af kunder og indtjening. Bogholderen er en klaphat. Må du som tidligere direktør – nu afmeldt – betale husleje og løn, leasing af biler etc. Igen: det må vurderes konkret, men ja, det må du godt.

Advokat Jacob Tøjner

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *