OBS: VI HOLDER FERIELUKKET I UGE 42 - 16.10.17 - 20.10.17 - GOD EFTERÅRSFERIE
NyhedOvervejer du at etablere selskab? Tjek vores ALL INCLUSIVE koncept ved bestilling af selskaber >>>>>Læs mere
×
Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
Ring mig op

Hvorfor skal du overveje et Advisory Board? Hvad bruger man det til? Bør man indgå aftaler i Advisory Boardet i den forbindelse? Hvilke aftaler i så fald?

Advisory Board?

Uanset om du driver enkeltmandsvirksomhed eller virksomhed i selskabsform, så vil det ofte være særdeles gavnligt at få drøftet en række problemstillinger omkring din virksomhed med andre. Det kan handle om virksomhedens strategiske overvejelser, økonomiske forhold, risiko, økonomi, vækst, personale m.v.

Ejerlederen og virksomheden som sådan, der ikke er stor nok eller klar til en formel bestyrelse, står ofte alene med disse overvejelser, og det er min erfaring, at en række ledere godt kunne tænke sig et forum (et Advisory Board) for en fortrolig drøftelse af disse – i sin essens – helt fortrolige forhold.

Advisory Boardet er som skabt til dette forum, særligt med lidt formaliseringer.

Hvad er et Advisory Board?

Du kan sige, at et Advisory Board er det samme som en bestyrelse, bortset fra, at bestyrelsen har en lovbestemt magt i aktie- og anpartsselskaber og har et økonomisk og juridisk medansvar og en tilsynspligt i virksomheden. Og det er denne væsentlige forskel, der definerer et Advisory Board.

Et Advisory Board kan sagtens bidrage til vækst i din virksomhed, men et Advisory Board kan være mere ”behageligt” for både deltagerne og for ejerlederen, i det et Advisory Boardet netop ikke har magt og ansvar. Aflønningen – om nogen overhovedet – bør derfor principielt være billigere end i den ordinære bestyrelse, også fordi der, som følge af forskellen mellem de to konstellationer, ikke kræves samme arbejdsindsats af medlemmerne i et Advisory Board, og fordi medlemmernes ansvar ikke skal – skal vi sige – afdækkes gennem honorar og forsikring.

Uanset dette, kan et Advisory Board sagtens bidrage positivt til din virksomhed, præcist som en bestyrelse kan.

 

Holder du dig opdateret? – tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Hvor tit bør man mødes i et Advisory Board?

Efter min opfattelse bør man fastlægge en mødefrekvens i et Advisory Board, der svarer til en bestyrelse. Dvs. mindst 3 – 4 gange årligt.

Da møderne i et Advisory Board ikke nødvendigvis handler om at kontrollere, om virksomhedens daglige ledelse følger budgettet m.v., kan møderne med fordel ofte have et andet og mere driftsorienteret eller personligt fokus.

Man kan tematisere problemstillinger til en fælles drøftelse, og sammensættes et Advisory Board på den rigtige måde – dvs. med vidt forskellige aktive og engagerede medlemmer – får man ofte rigtig meget værdi af den kooperation, der automatisk opstår. Dette er et gode, der er svært at sætte objektive mål på. Jeg kan kun dele min erfaring og sige, at det for mig altid virker stærkt, at drøfte en række overvejelser med andre på en fortrolig måde i et Advisory Board.

Bør man formalisere Advisory Boardet med aftaler?

Ikke nødvendigvis; men det kan være ganske klogt og også pædagoisk at ”ophøje” et Advisory Board via gensidige aftaler.

For det første kan man øve sig i, hvordan det er at have en bestyrelse via virksomhedens Advisory Board, dvs. man kunne sagtens med fordel have en forretningsorden for Advisory Boardet, ligesom man med stor fordel bør udforme referater fra møderne og føre en protokol. (En forretningsorden for Advisory Boardet ligner meget den, der omfatter en bestyrelse.)

For det andet bør man indlæse en fortrolighedsaftale mellem medlemmerne, der fastlægger opgaver og vilkår for deltagelsen i et Advisory Board. Deltagernes tiltræden til en Non Disclosure Agreement er efter min opfattelse ret væsentlig.

Det skal være trygt både for ejerlederen og virksomheden, at man kan drøfte alle emner i tryghed, ligesom de oplysninger medlemmerne afgiver, bør bevares i rummet for virksomhedens Advisory Board.

 

 

Konklusion og opfordring:

Personligt sidder jeg i flere Advisory Board i ret forskellige virksomheder, og jeg finder det personligt meget lærerigt for mig selv, og for andre. Som medlem konfronteres man med andres holdninger, og man erkender hurtigt at bidrag fra motiverede deltagere på overraskende vis bidrager til en højere enhed.

Det lyder måske lidt højtravende, men sådan er det ikke. Det er såmænd blot min opfattelse af faktum, og en opfordring til dig, der er ejerleder, om at du bør overveje et Advisory Board nøje.

De virksomheder, der anvender deres Advisory Board aktivt, og har formået at sammensætte et godt team og gør en dyd ud af at udnytte de ressourcer de enkelte medlemmer besidder, får klart mest ud af pågældende Advisory Board, og det er for mig ret tydeligt, at ejerlederen får stor motivation og gejst ud af dels at kunne rapportere om virksomheden, dels udnytte de inputs vedkommende modtager fra et sådant Advisory Board.

Hermed er opfordringen til dig som ejerleder givet videre. Hvis du ikke har et Advisory Board, og hvis du endnu ikke er stor nok til en bestyrelse. Så gå i gang med overvejelsen herom nu.

Del artiklen

Aktiv indholdsfortegnelse

Klik for at gå til punktet

Advokat
Jacob Tøjner

Jacob er specialistadvokat og arbejder udelukkende for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og fungerer som sparringspartner til talrige erhvervsdrivende.

Relaterede indlæg

  • Guide: Personlig virksomhed

    Hvis du skal starte egen virksomhed er viden om de forskellige typer fundamental. Her får du konkret viden om drift i personlig virksomhed.

  • Guide: Kapitalselskaber

    Denne artikel skal bidrage til dine overvejelser om rette valg af virksomhedsform. Her handler det om såkaldte kapitalselskaber, dvs. iværksætterselskaber, anpartsselskaber m.v.

  • Guide: Virksomhedsform eller valg af selskabsform

    Det rette valg af virksomhedsform er fundamentalt, når du starter egen virksomhed. Få overblik over de forskellige former, og få dybdegående viden.

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Kommenter på indlægget