>>> VI HOLDER FERIELUKKET TIL MEDIO JULI 2024 <<<
Menu
NyhedORDINÆR GENERALFORSAMLING: Relevant for dig med et selskab: Hvordan udformer man det korrekte referat?Læs mere
 • Få en samtale
 • Drøft din sag med Advokat Jacob Tøjner
 • Få en samtale
 • Michael Givskov, Founder & Direktør, Cykelpartner.dk ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Cykelpartner.dk ApS anvender løbende Jacob Tøjner som koncernadvokat. Vi modtager bistand til transaktioner, opkøb, omstruktureringer, medarbejderforhold, kontrakter m.v. Cykelpartner.dk ApS bliver altid mødt med skarp rådgivning, ordentlighed og god behandling. Vi vurderer advokat Jacob Tøjner som særdeles kompetent.
 • Benjamin Rud Elberth, – Digital Ekspert, rådgiver om digitale og sociale medier.
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Ikke bare fremragende rådgivning, men også fuldkommen reel, ordholdende og professionel...
 • Jesper Nørgaard Christensen, Head of Tax, Novozymes.
  ★ ★ ★ ★ ★
  ... Jeg har samarbejdet med advokat Jacob Tøjner på flere komplekse sager, som altid er blevet løst kompetent og med et yderst tilfredsstillende resultat …
 • Anders J. Kousgaard, Direktør,
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har netop benyttet ditselskab i forbindelse med oprettelse af et nyt selskab. En helt igennem positiv oplevelse, og jeg benytter dem gerne igen.
 • Karsten Løgstrup, Direktør, Dopio IvS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Det er en fornøjelse at kontakte Ditselskab, og blive mødt med forståelse og fantastisk hjælp, når man som jeg, er "ny" iværksætter.
 • Anette Nawrocki, Direktør, Kyote ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har fået den fineste og grundigste råd-og vejledning af Jacob Tøjner i forbindelse med oprettelse af selskaber. Ydermere blev servicen givet lige (bogstaveligt talt) op til jul, jeg havde ikke troet det muligt, men firmaerne blev altså oprettet!! Imponerende. Desuden har Jacob svaret hurtigt tilbage på mine (mange) spørgsmål undervejs, og udover at være særdeles professionel og kompetent så har han også humor. Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Jacob Tøjner og Ditselskab.
 • Casper Bak, Direktør, SoHo
  ★ ★ ★ ★ ★
 • Søren Brinch, Direktør, Prosum ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg kan kun give Jacob og ditselskab.dk de allerbedste anbefalinger...
 • Hanne Hejgaard, Direktør, HKH Consult
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Jeg kan kun anbefale at bruge Ditselskab til virksomhedsstiftelse og andre relaterede emner. Jeg har fået en super fin og hurtig service samt meget kompetent rådgivning fra Jacob Tøjner..
 • Mia Marquardt Snoer Jensen, Direktør Ressourceselskabet Danmark ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  .. Mange tak for venlig og god service. I får mine anbefalinger...
 • Dorrit Saietz, Direktør, Havlys ApS, Restaurant Vanvid
  ★ ★ ★ ★
  Tak for meget grundig vejledning og omhu ved oprettelse af vores selskab, som skal bygge og drive Restaurant Vandvid ombord på et skib i det ny Sydhavnen. Der var nogle forsinkelser undervejs, men vi er meget tilfredse med resultatet. Og vi håber at se jer, når vi holder 'snigpremiere' ... og serverer lækker mad på kajen. ...
 • Kim Schmeltz, Direktør, Schmelt IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Kunne jeg give mere end 5 stjerner havde du fået det!! Tusinde tak for et kanon samarbejde i forbindelse med stiftelse af mine selskaber. Mage til rådgivning, service og ikke mindst sparring i Top professionalisme skal man lede længe efter – Du kan være sikker på at høre fra mig igen :) Jeg kan varmt anbefale Jacob Tøjner og co. i det yderst professionelle & kompetente advokatfirmaet: ditselskab.dk
 • Alf Døj, Direktør AvioSafe IVS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Ditselskab har givet os en fortræffelig service og slutteligt et godt resultat i forbindelse med juridisk ændring og kapitalstruktur i et selskab. Vi har ikke kunnet finde en bedre kompetence end den Jacob Tøjner har ført til processen. Det er rart at vide, at processen er ført af en kompetent advokat med domænekendskab. Kan på det varmeste anbefales.
 • Dinne Feldthusen Husted – Administrerende Direktør ISo Consult ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  ISO Consult har haft et fortrinligt samarbejde med Advokat Jacob Tøjner, SANKT PETRI ADVOKATER. Vi har oplevet en virkelig professionel tilgang – de er hurtige og ekstremt grundige. Alle forventninger – og mere til – bliver opfyldt. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi bruger dem. Dinne Feldthusen Husted, Direktør. ISo Consult aps.
 • Martin Vester-Christensen, Data Scientist and Partner at Deformalyze ApS
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg vil anbefale Jacob til alle der søger utrolig professionel og kompetent rådgivning. Jacob har assisteret i forbindelse med oprettelsen af vores anpartsselskab, gennemlæsning af kontrakter mv. Hos Jacob får man hele pakken og han besidder en stor viden som enhver "startup" med fordel kan drage nytte af..
 • Lars Majlund, Partner and founder, Majlund Invest A/S
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jacob har gennem de sidste 5 år ydet os advokatbistand indenfor bl.a. Stiftelse af selskaber, Anpartshaver Overenskomst, Leverandørkontrakter, Medarbejderkontrakter m.fl. Vi har hele vejen igennem modtaget professionel rådgivning fra Jacob, og de pågældende sager er altid blevet belyst fra flere sider, således at vi har haft et solidt grundlag at træffe beslutninger udfra.
 • Alfred Joensen, CEO at NES Technology
  ★ ★ ★ ★ ★
  Jeg har gennem en længere periode fået advokatbistand fra Jacob Tøjner... Jeg er overordentligt tilfreds med Jacobs indsats og de konkret opnåede resultater, vil specielt fremhæve stærkt engagement, faglig dygtighed, både i bredden og i dybden, samt en fantastisk effektiv arbejdsform.  Jeg vil derfor til enhver tid give Jacob mine allervarmeste anbefalinger..
 • Anette Sand – Direktør, Regnskabsskolen
  ★ ★ ★ ★ ★
  ...Advokat Jacob Tøjner står for klare linjer og no bullshit. Bringer vanskelige juridiske spørgsmål op på et anvendeligt plan...

Artiklen er ‘historisk’, da iværksætterselskabet er afskaffet i 2021

Kapitalforhøjelse i IVS.

Denne artikel forudsætter, at du kender iværksætterselskabet, herunder særregler, der gælder for iværksætterselskabet. Kender du ikke disse regler, har jeg skrevet en guide om iværksætterselskabet som sådan, som du kan læse her. (Justeret marts 2018)

NB NYE REGLER -> SIDSTE AFSNIT

Kort om Iværksætterselskabet

Et iværksætterselskab er i realiteten blot et anpartsselskab, der er undergivet visse særregler. Et Iværksætterselskab kaldes IVS eller Iværksætterselskab fordi det skal signalere, at det har en mindre kapital end anpartsselskabet, altså mindre end 50.000 kr. Du ved sikkert allerede, at selskabet kan etableres med et indskud fra 1 krone. Det betyder, at selskabet temmelig nemt kan komme i såkaldt kapitaltab. Vil du vide mere om kapitaltab så læs her.

Mit selskab har behov for mere kapital

Hvis man finder ud af, at selskabet ikke er tilstrækkeligt “rustet” “kapitalmæssigt” eller man finder ud af, at selskabet har lidt et tab, hvorved for eksempel egenkapitalen er tabt, så bør man overveje at retablere eller forhøje selskabets kapital. En af metoderne er at forhøje selskabets anpartskapital. Har man stiftet sit IVS med en kapital på kr. 1.000, og finder man senere ud af, at der er behov for en kapital på f.eks. kr. 20.000, så skal man forhøje anpartskapitalen med kr. 19.000. Dette gøres IKKE ved blot at indbetale kr. 19.000 til selskabets konto. Der gælder en særlig procedure, som skal følges, og der skal gennemføres en formel vedtægtsændring.

Kapitalforhøjelsen kan selvfølgelig gennemføres ved at man selv fremkommer med mere kapital, eller – som det illustreres her, ved at en ekstern investor tilfører kapital og derved opnår en procentuel andel af virksomheden:

kapitalforhøjelse i et selskab

Hvordan får selskabet mere kapital på egenkapitalen?

Først konstaterer vi, at Selskabsloven fastlægger, at det er de helt almindelige regler for anpartsselskaber, der finder anvendelse:

§ 357 a. Lovens regler om anpartsselskaber finder anvendelse på iværksætterselskaber, medmindre andet er fastsat i dette kapitel.

Dernæst konstaterer vi, at opskriften på, hvordan vi laver en kapitalforhøjelse følger direkte af Selskabslovens bestemmelser.

Forhøjelse af kapitalselskabets kapital kan ske ved 1)tegning af nye kapitalandele, 2)overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse eller 3)udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants. Nye kapitalandele kan ikke tegnes under forbehold eller til underkurs. I denne artikel beskæftiger vi os kun med tegning af nye kapitalandele. (Husk: Det er ikke muligt at ‘kapitalforhøje til 50.000 kr., 49.999 kr. er grænsen.) 2018: Denne regel justeres i 2018 – efter planen 01.07.2018. Læs mere herom nedenfor.

Beslutningsgrundlaget

Selskabsloven fastlægger, at generalforsamlingen træffer beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen. Der skal med andre ord afholdes en generalforsamling i selskabet. Her skal der fremsættes forslag om forhøjelse af kapitalen, og beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen ved tegning af nye kapitalandele skal angive

 • det mindste og højeste beløb, som selskabskapitalen skal kunne forhøjes med, (Max: 49.999) 2018: Denne regel justeres i 2018 – efter planen 01.07.2018.
 • tegningskursen og kapitalandelenes størrelse eller antal,
 • hvornår de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet,
 • de anslåede omkostninger ved forhøjelsen, som kapitalselskabet skal betale,
 • den klasse, de nye kapitalandele skal høre til, hvis der er eller skal være forskellige klasser,
 • kapitalejernes eller andres fortegningsret, samt den eventuelle indskrænkning i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,
 • tegningsfristen samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten,
 • fristen for kapitalandelenes indbetaling samt, i de tilfælde, hvor fordelingen ikke er overladt til det centrale ledelsesorgan, reglerne for fordeling ved overtegning af de kapitalandele, som ikke er tegnet på grundlag af fortegningsret,
 • eventuelle indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed eller pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse,
 • om de nye kapitalandele er omsætningspapirer, og
 • at de nye anparter skal lyde på navn .

Som det fremgår anvender loven ordet “skal”. Det betyder på rent dansk, at ovenstående en opregning af de obligatoriske oplysninger (bortset fra pkt. 11), der skal være indeholdt i beslutningen om kapitalforhøjelse. Uden disse oplysninger, er kapitalforhøjelsen behæftet med fejl.

Justering af vedtægten

Når beslutningsgrundlaget er i orden kan man justere selskabets vedtægt – det vil sige den bestemmelse, hvor vedtægten fastlægger størrelsen af selskabets kapital. I denne eksempel kr. 1.000. Tallet ændres simpelthen til kr. 20.000. Samtidig skal man huske at justere selskabets ejerbog, således at man altid kan “se”, hvem der ejer, hvilke anparter, fra hvornår og med hvor meget.

Aktiver i stedet for kontanter

En kapitalforhøjelse kan normalt gennemføres med kontanter eller med værdier, men ikke i IVS’er. Her kan kun anvendes kontanter. Hvis man skaffer de nødvendige kontanter, f.x. ved et lån, kan man kapitalforhøje kontant, for herefter at lade selskabet erhverve værdierne af en selv, hvorved man får kontanterne retur. Hvorefter man kan aflevere de lånte midler. Man har herefter IKKE lavet et apportindskud, men et kontantindskud. PS: modellen kræver yderligere rådgivning.

Bemærk: planlagte nye regler fra 01.07.18: Man tillader apportindskud i IVS samtidig med beslutning om omdannelse. Læs mere her.

NB Læs om nye regler nedenfor.

 

 

Tegning af nye anparter

I forbindelse med kapitalforhøjelsens gennemførelse, skal den person, der indskyder “tegne” nye anparter.

Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Registrering eller anmeldelse til registrering af generalforsamlingens eller det centrale ledelsesorgans beslutning om forhøjelse af kapitalen efter reglerne i dette kapitel skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, senest 2 uger efter at fristen for kapitalandelenes indbetaling er udløbet eller indbetaling er sket. Overskrides fristen skal alt gå om. Registrering eller anmeldelse af gennemførelse af en kapitalforhøjelse kan ikke registreres, før den selskabskapital, der skal være indbetalt i henhold til denne lov, eller vedtægterne, er indbetalt. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering, medmindre andet er bestemt i forhøjelsesbeslutningen. Når registrering har fundet sted, anses selskabskapitalen forhøjet med den samlede værdi af kapitalforhøjelsen.

Nye regler fra 1. juli 2018:

Ifølge selskabslovens § 357 a, stk. 2, 2. pkt., kan (idag – jfr. ovenfor, dvs. før 01.07.2018) selskabskapitalen alene indskydes i kontanter i iværksætterselskaber (IVS). Dette gør sig både gældende ved stiftelsen og ved efterfølgende kapitalforhøjelser, hvilke desuden skal opfylde de almindelige krav til kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10, idet bestemmelserne om ApS’er finder anvendelse for IVS’er, medmindre andet er fastsat, jf. selskabslovens § 357 a, stk. 1.

Hvis de nye regler vedtages fra 01.07.2018 som planlagt, indføres det, at der i forbindelse med omregistrering kan foretages indskud af andre værdier end kontanter. Det præciseres således, at forbuddet mod apportindskud i selskabslovens § 357a, stk. 2, 2. pkt. ikke anses for overtrådt, hvis en beslutning om kapitalforhøjelse ved apportindskud træffes i sammenhæng med beslutning om omregistrering, idet begge forhold får retsvirkning fra registreringstidspunktet.

Inden der træffes beslutning om omdannelse fra et IVS til et ApS, skal anpartshaverne gøres bekendt med en vurderingsberetning, der udarbejdes efter selskabslovens §§ 36 og 37, eller en ledelseserklæring, jf. selskabslovens § 38. Denne vurderingsberetning skal bl.a. indeholde en erklæring om, at den ansatte værdi af apportindskuddet mindst svarer til det aftalte vederlag, dvs. den pålydende værdi af kapitalandele med tillæg af en eventuel overkurs. Formålet er at sikre, at kapitalen kommer reelt til stede i selskabet, således at selskabets kreditorer kan fæste lid hertil, og således at minoritetsdeltagere ikke ved, at deres tegning kommer til at betale en overpris for indskud, som foretages af majoritetsdeltagere.

Indskud end andre værdier end kontakter, dvs. apportindskud, skal have en økonomisk værdi. Efter gældende praksis i Erhvervsstyrelsen er det afgørende aktivets dagsværdi, dvs. aktivets værdi i handel på indskudstidspunktet. Ethvert overdrageligt aktiv, som har en påviselig økonomisk værdi kan indskydes. Det er ikke noget krav, at aktivet står i forbindelse med selskabets formål.

Kapitalforhøjelser i forbindelse med omregistrering er underlagt de almindelige krav for kapitalforhøjelser, herunder selskabslovens § 160 om apportindskud.

OBS: 03.04.2019: Regeringen afskaffer iværksætterselskaberne fra 9. april 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti afskaffer iværksætterselskaberne. Fra 9. april 2019 kan vi ikke længere tilbyde denne ydelse. Fra 9. april 2019 har du som ejer af et iværksætterselskab 24 måneder til at omdanne selskabet til anpartsselskab. Omdanner du ikke selskabet, vil selskabet blive tvangsopløst. (LÆS MERE HER..)

 

 

Relaterede indlæg

Ansvarsfraskrivelse
Advokat Jacob Tøjner tilbyder alene ditselskab.dk, herunder bloggen på ditselskab.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og min levering af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og advokat Jacob Tøjner. Artiklerne her på ditselskab.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Jacob Tøjner fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af artiklerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *