**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Advokat Jacob Tøjner præsentere et bibliotek af dybdegående information i talrige artikler og videoer.

 • Kædesvig (Fakturafabrikken II) – Voldsomme bøder og/eller fængsel

  Denne artikel er skrevet i forlængelse af TV2 dokumentaren ‘Den Sorte Svane’. Artiklen oplyser dig om, hvordan du – som seriøs virksomhedsejer – undgår at blive fedtet ind i såkaldt kædesvig. Det kan være alt afgørende for din virksomhed at du ikke uforvarende bliver fedtet ind i problemstillingen. Se dig derfor for. Ja, du kan IKKE bare læne dig tilbage.

 • Fakturafabrik – Hvad er en fakturafabrik?

  Denne artikel beskriver i letforståeligt sprog, hvad en fakturafabrik er og hvordan den fungerer. Formålet er selvsagt ikke at lære dig, hvordan du etablerer en sådan, men alene at beskrive, hvordan den fungerer.
  Vi tager stærkt afstand fra de handlinger og udtalelser, der er fremkommet i TV2 dokumentaren ‘Den Sorte Svane’.

 • Slip for skat af din løn

  Lær om hvordan dansk skatteret fastlægger, at du kan tjene al din løn skattefrit, for eksempel fra en liggestol på stranden i Dubai.

 • Skattefradrag? Hvad med et gedigent skattefradrag i din skat?

  Artiklen handler om dig, der har negativ egenkapital i dit (unoterede) holdingselskab eller negativ egenkapital i dit driftsselskab (hvor du ikke har holdingselskab) – Få et skattefradrag i dag.

 • Case: Sådan undgik 2 iværksættere 2 x 2 mio. kr i skat

  Artiklen giver dig indblik i det ‘farlige’ blot at replacere aktiver i selskaber du ejer alene eller med andre. Mange er slet ikke klar over, at SKAT kan korrigere sådanne overdragelser med dobbeltbeskatning og trippelbeskatning til følge – og vel at mærke af summer, som skatteyder IKKE har modtaget !!

 • Ophør af skattepligt – likvidation af selskab

  Her behandles skatten i forbindelse med likvidation. Likvidation kræver erfaring & god planlægning. Uden denne opstår fejl, tab og ofte skattebetaling, der kunne være undgået. Får bistand fra specialistadvokat Jacob Tøjner, og få en løsning uden fejl.

 • Selvangivelse: Hvornår skal jeg indgive selvangivelse for mit selskab?

  Artiklen behandler hvornår du rettidigt indgiver selvangivelse for dit selskab. I de første år som iværksætter ‘gør du det selv’. Det er nemmere end du tror.

 • Skattepligt. Hvornår indtræder skattepligt for et selskab?

  Skattepligt. Hvornår indtræder skattepligt for et selskab? Skattepligt: Ved stiftelsen af for eksempel et anpartsselskab eller iværksætterselskab etableres en såkaldt juridisk person. Personen er et såkaldt retssubjekt – præcis som en fysisk person. Den juridiske person kan altså erhverve rettigheder eller påtage sig forpligtelser. Et et anpartsselskab eller iværksætterselskab kan først erhverve rettigheder eller påtage sig […]

 • Spaltning | Indberetning til Skat

  Denne artikel guider dig gennem vigtige oplysningskrav til SKAT i forbindelse med gennemførelsen af en skattefri spaltning. Der er oplysningspligter og vigtige frister. Sørg for at overholde disse.

 • Skattefri ombytning | Indberetning til Skat

  I forbindelse med skattefri omstruktureringer skal der ske meddelelse til SKAT af en række oplysninger. Dette er et krav efter lovgivningen. Det har konsekvenser at undlade dette, herunder at oversidde frister.

 • Guide: Skattefri Fusion – indberetning til Skat og Erhvervsstyrelsen

  Fusion – indberetning til Skat og Erhvervsstyrelsen I forbindelse med en fusion skal der ske meddelelse til SKAT og til ERHVERVSSTYRELSEN. Som led i vores bistand indberetter vi alt til ERHVERVSSTYRELSEN, men oftest overlader vi det til dig eller din revisor at indberette øvrige forhold til SKAT. Baggrunden herfor er, at du eller din revisor […]

 • Bitcoins er skattepligtige – forstå hvorfor på 2 minutter

  Artiklen redegør for grundlaget for, at gevinster på investering i Bitcoins er skattepligtige for personer i Danmark.

 • Hvis SKAT spørger efter ‘materiale og redegørelse’ vedrørende momsregistrering ..

  Har vi eller du selv anmodet om momsregistrering af dit selskab opnår du nogen gange den ‘lykkelige omstændighed’ at blive udtaget til besvarelse af brev fra SKAT med SKATS anmodning om yderligere oplysninger. I denne artikel får vi dig beroliget og hjælper dig på vej til en fornuftig besvarelse.

 • Erhvervspakke 2017; Nye muligheder for medarbejderaktier

  Artiklen behandler de kommende nye initiativer i ‘Erhvervspakke 2017’ med fokus på medarbejderaktier og såkaldt vesting. Læs og få overblik over de muligheder, der kommer.

 • Guide: Der røg “formueskattekursen” overnight..

  Artiklen omhandler styresignalet SKM 2015.96, hvorved hidtidig praksis ophæves, og hvorved ny praksis vedrørende værdiansættelse af unoterede aktier og unoterede konvertible obligationer fremadrettet fastlægges.

 • GUIDE: Indgreb i virksomhedsordningen … Pas på..

  Denne artikel behandler det nylige indgreb mod “optimering” af virksomhedsordningen. Artiklen beskriver dog samtidig, hvordan indgrebet næppe helt kan være forstået af “de folkevalgte” qua indgrebets utilsigtede konsekvenser for dig, der driver personlig virksomhed.

 • Guide: 5 trin; sådan fixer du sambeskatning

  Sambeskatning handler om at f.x. holdingselskab og datterselskab beskattes sammen. Få svar på, hvad det er, og hvordan man nemt registrerer dette hos SKAT.

 • Guide: Sambeskatning og hæftelse for andres skat.

  Hvad er sambeskatning? Hvad er et Administrationsselskab? Hvordan opstår sambeskatning? Er sambeskatning en fordel? Er sambeskatning en ulempe? Kan min virksomhed hæfte for andres skattebetaling?

 • Sambeskatningsbekendtgørelsen

  Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. – BEK nr 977 af 26/08/2014

 • Case: Mere om spiludviklerfirmaet Kiloo ApS

  God case til at illustrere temaet: valg af virksomhedsform, herunder typiske selskabsretlige supplementer, virksomhedsomdannelse, senere etablering af holdingselskab, etc. Hvordan har sådan en virksomhed struktureret sig gennem tiden, og hvorfor? Hvad kan du lære? Læs & lær.

 • GUIDE: Momsregistrering & sikkerhedsstillelse??

  Hvordan med momsregistrering, når du har gæld. Hvornår kan SKAT kræve sikkerhedsstillelse? Kan en anden eje “din” virksomhed?

 • Guide: Personlig virksomhed

  Hvis du skal starte egen virksomhed er viden om de forskellige typer fundamental. Her får du konkret viden om drift i personlig virksomhed.

 • Guide: Kapitalselskaber

  Denne artikel skal bidrage til dine overvejelser om rette valg af virksomhedsform. Her handler det om såkaldte kapitalselskaber, dvs. iværksætterselskaber, anpartsselskaber m.v.

 • Guide: Iværksætterskatten er “ikke mere”.

  Iværksætterskatten er ikke mere. Selskaber kan sælge anparter og aktier i andre selskaber skattefrit uanset ejertid I 2009 vedtog den daværende regering og Dansk Folkeparti en omlægning af reglerne for beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer med det formål at sikre en mere enkel og ens beskatning. Harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning var en […]

 • Guide: Skævdeling i kapitalselskabet – individuelle udbytterettigheder – målrettede aktier

  Hvordan fordeles overskud i kapitalselskabet (aktie eller anpartsselskabet) normalt? Hvad med allerede etableret selskaber? Spar årlige løndiskussioner

 • Guide: Aktionærlån – Pas på med skatten.

  Der er indført beskatning på aktionærlån. Sidestilles skattemæssigt med løn eller udbytte. Tilbagebetaling vil IKKE ophæve beskatningen. Udligning sekundet efter lånet er opstået: Principielt: Skat under alle omstændigheder. Derfor: Pas På.

 • Guide: Kan jeg bo i DK, og drive min virksomhed via selskab på Malta? Både ja og nej!

  Mange går tilsyneladende med den overvejelse at placere aktiviteter i et af dem ejet selskab i udlandet f.x. på Malta. (De pågældende bor i DK, og vedbliver at bo i DK.) Det kunne være et softwareselskab, der udbyder licenser og fakturerer via selskabet på f.x. Malta. På den måde placeres al indkomst jo i selskabet, og har – i følge de pågældendes opfattelse – herefter ikke noget med dansk (selskabs-) SKAT at gøre. Dette er GANSKE FORKERT.

 • Guide: Pas på hæftelse for A-skat, hvis det går skidt i dit selskab.

  Driver du eget ApS, og går det skidt i dit selskab, kan du ikke bare hæve løn, og regne med at smøre A-skatten af på anpartselskabet. Pas på hæftelse for A-skat!

 • Guide: Ikke fuldt indbetalte aktier – Pas lige på med køb eller pant – Solidarisk hæftelse.

  Om indbetaling af selskabskapital. Hvad med de aktier, der ikke er indbetalt? Hvad hvis man sælger de aktier, hvor man skylder noget til selskabet?

 • Guide: Fravalg af revision? Ja – Nej – betingelser?

  Hvordan fravælger jeg revision? Hvornår kan jeg fravælge revision? Hvem kan ikke fravælge? Her gennemgår vi aspekter af fravalg af revision

 • GUIDE: Skattefri spaltning af et selskab.

  Spaltning af et selskab er en deling af selskabet. Hvad indebærer dette? Hvorfor en spaltning? Bærende skattemæssige overvejelser? Spaltning uden tilladelse. (Justeret september 2018)

 • GUIDE: Hvad er en skattefri aktieombytning eller en skattefri anpartsombytning

  Skattefri etablering af holdingselskab: Det handler om dig, der ikke fra starten fik etableret et holdingselskab, og som har fortrudt dette. Vi hjælper dig til et holdingselskab skattefrit: via enten skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning. Vi har stor erfaring. (Justeret 2023)

Tilbage til bloggen