**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Advokat Jacob Tøjner præsentere et bibliotek af dybdegående information i talrige artikler og videoer.

 • Rettighedsfrakendelse – ‘Den Sorte Svane’ – Konsekvenser – Advokater

  Denne artikel er skrevet som følge af TV2 dokumentaren ‘Den Sorte Svane’. Advokater er godt fedtet ind i sagerne i dokumentaren; og det store spørgsmål er, om de pågældende mister advokatbestallingen. Det kaldes rettighedsfrakendelse. Kommer det også til at ske for Martin Malm?

 • Advokat Lise Roulund | ‘Den Sorte Svane’ | Straffeloven | Hvilken straf?

  Denne artikel oplyser dig om forsvarsadvokatens ret til indblik i politiets materiale, men oplyser også om forsvarsadvokatens forpligtelse til ikke at udlevere til sigtede. I TV2 dokumentaren Den Sorte Svane ses, at advokat Lise Roulund netop udleverer materiale i strid med sådanne grundlæggende regler. Dermed tilsidesættes loven!

 • Konkurskarantæne / ’Den Sorte Svane’ / Martin Malm ramt af konkurskarantæne = 1. skridt mod personligt ansvar

  Artiklen omhandler begrebet ‘konkurskarantæne’ som behandles i TV2 Dokumentaren ‘Den Sorte Svane’. Det er offentliggjort den 31. maj 24, at en af deltagerne i serien, Martin Malm, er pålagt karantæne. Læs mere om begrebet her.

 • Nordic Waste Sagen – hvorfor er det korrekt at smide ”konkurskortet”

  Artiklen behandler kapitalselskabets reaktionspligter overfor kapitaltab i selskabet. Aktuelt eller potentielt. Artiklen beskriver endvidere konsekvensen for ledelsen ved ikke at leve op til reaktionspligten.

 • Nordic Waste Sagen – 5 grunde til, at aktionæren ikke hæfter.

  Denne artikel beskriver kort principperne om begrænset hæftelse i forbindelse med at man deltager som kapitalejer i et kapitalselskab. Artiklen er skrevet som en reaktion på debatten om Nordic Waste, herunder om det populistiske krav, at kapitalejeren skal betale.

 • Selskabskapital – Særligt om indskud af andre værdier end kontanter

  Ethvert aktiv kan anvendes til at etablere / oprette et selskab. Her får du overblik over reglerne om etablering af selskab ved hjælp af aktiver?

 • Hvad er ordinær generalforsamling

  Her får du mere viden om kapitalselskabets ordinære generalforsamling. Find gratis skabelon

 • Selskabskapital – pligt til indbetaling af restindskud

  Hvordan behandles pligten til indbetaling af restindskud overfor kapitalselskabet? Få mere viden her.

 • Indbetaling af selskabskapital

  Indbetaling af selskabskapital kan gennemføres i fuldt omfang eller begrænset, for eksempel med kun 25%. Få fuldt overblik her.

 • Hvad er tegning af selskabskapital

  Tegning af kapitalandele skal ske på stiftelsesdokumentet med eventuelle bilag. Her får du større viden om indblik herom.

 • Stiftelsesdokumentet – Hvad skal med i visse tilfælde

  Få det komplette overblik over supplerende krav til indhold af stiftelsesdokumentet. Faktum er meget mere skal medtages end man går og tror.

 • Hvad er et stiftelsesdokument?

  Stiftelsesdokumentet er afgørende ved grundlæggelsen af et kapitalselskab. Her får du overblik over minimums krav.

 • Pligt til opbevaring af selskabsdokumenter

  Direktøren skal sørge for, at selskabsdokumenter opbevares på betryggende vis. Læs om rækkevidden heraf. Husk forpligtelsen ved direktørskifte. Husk forpligtelsen i direktørkontrakten.

 • Hvad er en Stifter

  Hvad er egentlig en Stifter? Kan en statsborger fra et andet land stifte dansk selskab? Kan udenlandsk selskab stifte dansk selskab? Få svaret her.

 • Referat Ordinær Generalforsamling Skabelon

  Her giver vi dig en gratis skabelon til både dagsorden og referat for ordinær generalforsamling. Brug indholdet til inspiration. Har du spørgsmål, så spørg løs i kommentarfeltet – Gratis

 • Tvangsopløsning | Hvem bestemmer indtil likvidator udnævnes?

  Tvangsopløsning | Hvad gælder egentlig i perioden fra selskabets oversendelse til skifteretten og til der enten er udpeget en likvidator?

 • Skattestyrelsen mod Bech-Bruun – på 2 minutter

  Denne artikel har til formål at give dig et overordnet indblik i hvordan man kan kræve erstatning fra nogen, der angiveligt har forårsaget en skadegørende handling, hvor man har lidt et tab. Artiklen tager udgangspunkt i den verserende retssag mellem Skattestyrelsen og advokatfirmaet Bech-Bruun.

 • Kapitalklasser | En komplet guide

  Læs hvordan vedtægterne kan give anpartshaver særlige individuelle rettigheder. Om opdeling af anpartskapitalen i forskellige klasser. Og om vigtigt overvejelser i den anledning.

 • Omregistrering af iværksætterselskab – Lovforslag fremsat:

  Omsider (den 11.11.20) har regeringen (midt i Minkskandalen) fremsat lovforslag om justerede regler om blandt andet om-registrering af iværksætterselskaber. Læs nærmere om, hvordan det faktisk bliver nemmere.

 • Omregistrering af iværksætterselskab – mere om nye regler

  Denne artikel orienterer dig om det udkast til lovforslag som Erhvervsstyrelsen har sendt i høring den 6. september 2020.

 • Omregistrering – Iværksætterselskab

  Læs om den politiske aftale indgået mellem regeringen og en række partier, hvorefter om-registrering af iværksætterselskaber bliver nemmere, og hvorefter fristen udsættes.

 • IVS Lukker

  IVS Lukker. Her får du overblikket.

 • Omvendt Lodret Fusion

  Står du med et overflødigt Holdingselskab – som mange andre – så beskriver jeg her en relativ enkel metode til at smelte Holdingselskabet ned i Datterselskabet – skattefrit.

 • Tvangsopløsning? Er dit selskab sendt til tvangsopløsning?

  Er dit selskab sendt til tvangsopløsning, så ring straks. Du må ikke sidde på hænderne. Få mere viden om, hvad der foregår og få viden om, hvordan vi professionelt kan hjælpe selskabet tilbage på ret kurs.

 • Hvad er en likvidation?

  Her får du mere viden om lukkemetoden likvidation. Lad os hjælpe dig med at tilrettelægge en ordentlig nedlukning (likvidation) af dit selskab. Med ordentlig planlægning af likvidationen, behøver det ikke koste spidsen af en jetjager.

 • 7 metoder, når du skal omdanne IVS til ApS

  Artiklen behandler overordnet de 7 metoder, der er for at omdanne dit IVS til ApS. Vi beskriver de 7 metoder, der alle kan kombineres. Advokat Jacob Tøjner har praktisk erfaring med alle 7 metoder.

 • Guide: Afskaffelse af iværksætterselskaber

  Regeringen og Dansk Folkeparti afskaffer iværksætterselskaberne. Fra 4. april 2019 kan vi ikke længere tilbyde denne ydelse. Fra 4. april 2019 har du som ejer af et iværksætterselskab 24 måneder til at omdanne selskabet til anpartsselskab. Omdanner du ikke selskabet, vil selskabet blive tvangsopløst.

 • Indlæg til bogholdere

  Dette indlæg udtrykker ikke en artikel, men notater gjort til foredrag for en række bogholdere til arrangementer (oktober 2018)

 • Forretningshemmeligheder

  Gør din/jeres virksomhed nok for at beskytte forretningshemmeligheder? Ny lov om forretningshemmeligheder omfatter regler om ”erhvervelse, brug eller videregivelse” af ”forretningshemmeligheder”. Hvornår det er en lovlig og ulovlig handling. Loven indfører også et krav til virksomheden om at sørge for at beskytte hemmeligheder på et vist niveau.

 • Aktieselskab, kr. 400.000 i indskud

  Aktieselskab, kr. 400.000 i indskud – plan: 01.07.2018 Aktieselskaber: Nye regler foreslår at nedsætte regler for minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital. Man vil (efter planen) nedsætte minimumskravet fra kr. 500.000 til kr. 400.000.   Selskabskapital: Selskabsloven siger følgende om selskabskapitalen i kapitalselskaber: ”.. Selskabskapital – § 4. Kapitalselskaber omfattet af denne lov skal have en selskabskapital, […]

 • Guide: SMBA eller FMBA til A/S – omdannelse

  Denne artikel handler om L185 fra Erhvervsministeriet fremsat i marts 2018. Hvis forslaget bliver en realitet, kan vi bidrage med en omdannelse af dit SMBA til A/S på en langt nemmere måde end hidtil. Hidtil skulle du først omdanne til Andelsselskab, hvorefter dette kunne omdannes til A/S.

 • Guide: Udbytte – efter aftale eller andele?

  Artiklen redegør for, hvordan vi ved at anvende forskellige kombinationer af selskabstyper, kan konstruere en (lovlig) metode til at fordele overskud efter for eksempel den enkeltes resultat (indsats) fremfor at skulle holde os til at dele over lønnen – med topskat.

 • Opløsning ved betalingserklæring

  Artiklen behandler begrebet ‘opløsning ved betalingserklæring’. Denne opløsning kræver rådgivning. Der kan være farlige skeletter i skabet. Få bistand til opgaven og undgå fejl.

 • Pas nu på med ‘ledelseserklæring’ på Virk..

  Artiklen handler om at flere og flere fejlagtigt stifter selskaber selv ved indskud af værdier, biler, værktøj, etc. og i den forbindelse ikke overholder gældende regler. Derved stifter de ugyldigt uden at vide det, og de pådrager sig en potentielt strafansvar.

 • De ‘farlige’ regnskabsår – stiftelser i perioden 01.11 – 01.03

  Artiklen behandler den ‘meningsløse’ problematik SKAT forårsager ved ikke at kunne takle 2 x 1. april i første regnskabsår.

 • Forstå Roskilde Bank sagen på 3 minutter

  Finansiel Stabilitet A/S rejst erstatningskrav på 1 mia. kr. mod den tidligere ledelse. Finansiel Stabilitet A/S har endvidere rejst et tilsvarende krav mod Ernst & Young og de statsautoriserede revisorer Tommy Nørskov Rasmussen og Palle Valentin Kubach, der fungerede som bankens eksterne revision til og med regnskabsåret 2007. Den eksterne revision har som følge heraf rejst krav om delvis friholdelse mod Søren Kaare-Andersen, der efterfulgte Niels Valentin Hansen som bankdirektør fra juli 2007. Læs overordnet om dommen her. Det interessant er, at de faktisk i falder erstatningsansvar, men frifindes alligevel … læs mere …

 • Guide: Lovlige & skattefrie aktionærlån

  Det har ‘altid’ været således at man ikke måtte låne i kapitalselskabet. Der er sket et opbrud med dette dogme. Visse lån er nu lovlige. I flere år har lån fra selskabet ovenikøbet været skattepligtige, og samtidig ulovlige. Sådan er det ikke længere. Artiklen beskriver hvornår lån er lovlige OG hvornår man undgår skattepligt.

 • Guide: Registrering af ‘reelle ejere’

  Guide beskriver de nye regler for registrering af ‘reelle ejere’ – en ny type ejerregistrering. Fristen var 1. december 2017 – sker det ikke inden 1. juli 2018 bliver selskabet tvangsopløst.

 • Guide: Fusion af overflødigt datterselskab

  Artiklen beskriver en alternativ lukkemetode af et kapitalselskab. I situationer hvor lukning via betalingserklæring er relevant, kan en fusion overvejes med fordel. Alene af tidsmæssige årsager kan metoden anbefales. (Anvendelsen kræver konkret rådgivning.)

 • Guide: Derfor skal dit holdingselskab i særeje.

  Denne artikel forklarer, hvorfor det kan være særligt fornuftigt at placere dit holdingselskab i særeje – hvis du ejer en virksomhed med andre. Selvsagt gør betragtningerne sig tillige gældende, såfremt du blot ejer din egen virksomhed alene. Læs og få viden.

 • Guide: Iværksætterselskabet og det skjulte apportindskud

  Artiklen behandler det tossede, at man ikke kan stifte eller omdanne et IVS med f.x. en kassevogn fuld af værktøj til 30.000, men man kan godt stifte IVS’ med 1 kr. og herefter låne 30.000 til selskabet, og herefter sælge en kassevogn fuld af værktøj til 30.000 – bl.a. Forbud mod vækst & iværksætteri er tåbelige, og du må gerne medvirke til at få reglerne justeret. Læs og handl. (NB: Planlagte nye regler fra 01.07.2018)

 • Partnerselskab | P/S | Få al viden her

  Hvad er et Partnerselskab | Hvordan hæfter et Partnerselskab | Hvordan beskattes et Partnerselskab | Hvorfor vælge et Partnerselskab

 • Selskabslovens § 82

  Artiklen behandler skismaet mellem selskabslovens § 82, der fastlægger at ejeraftalen ikke binder selskabet og så forholdet at Parterne i aftalen jo ønsker dette.

 • Guide: Skal selskabet have en bestyrelse

  Formålet med denne artikel at gøre dig lidt mere klog på overvejelserne – skal selskabet have en bestyrelse, og i givet fald, hvad skal jeg tænke på? Hermed lidt mere viden og lidt til inspiration.

 • Guide: Momsregistrering og registrering vedr. hvidvaskning

  Artiklen orienterer dig om, hvilke brancher, der skal være særligt opmærksomme på hvidvaskningsregistreringen i forbindelse med en momsregistrering – påpeger dels de forøgede omkostninger dette kan få i forbindelse med en momsregistrering af anpartsselskabet, iværksætterselskabet eller aktieselskabet eller den personlige virksomhed. Artiklen giver dig desuden vejledning i, hvorledes du løser problemet forbundet med Erhvervsstyrelsens registreringsspørgsmål: “hvordan forholder du dig til Lov om Hvidvaskning.

 • Guide: Bekæmpelse og forebyggelse af hvidvaskning

  Artiklen handler om, hvornår du som virksomhed er pligtig at holde mere end almindeligt øje med dine kunder. Hvornår er du mon pligtig at indberette mistanker om hvidvask eller mistanke om finansiering af terror.

 • Guide: Anmeldelsesbekendtgørelsen (til Erhvervsstyrelsen) 10.03.2015 – version

  For feinschmeckere bringer vi her som service anmeldelsesbekendtgørelsen anno 2015 (10.03.2015). Vi anvender den selv konstant, hvorfor den ligger praktisk på bloggen.

 • Omdan IVS til ApS

  Inden 15. april 2021 skal dit IVS omdannes. Sker det ikke bliver det tvangsopløst. Dette har Folketinget besluttet med virkning fra 15. april 2019. Denne artikel handler om hvordan man omdanner dit IVS, og hvordan vi kan hjælpe dig. Læs og få meget mere viden.

 • Case 5 af 5: Vi er to, der starter sammen: Flexibel & skatteoptimeret struktur

  Afsluttende femte case runder serien af. Dette er femte artikel, der omhandler case spørgsmålet: Vi er to, der starter, hvad skal vi overveje ved valget mellem at starte et interessentskab eller i selskabsform.

 • Case 4 af 5: Vi er to, der vil starte – hvad nu hvis vi senere vil skilles?

  Artiklen er nr fire af fem artikler, der “casebaseret” behandler overvejelser omkring rette valg af virksomhedsform. Denne artikel handler om overvejelsen, at vi skal gå fra hinanden.

1 2 Tilbage til bloggen