Menu

Advokat Jacob Tøjner præsentere et bibliotek af dybdegående information i talrige artikler og videoer.

 • Skattestyrelsen mod Bech-Bruun – på 2 minutter

  Denne artikel har til formål at give dig et overordnet indblik i hvordan man kan kræve erstatning fra nogen, der angiveligt har forårsaget en skadegørende handling, hvor man har lidt et tab. Artiklen tager udgangspunkt i den verserende retssag mellem Skattestyrelsen og advokatfirmaet Bech-Bruun.

 • Guide: kapitalklasser

  Læs hvordan vedtægterne kan give anpartshaver særlige individuelle rettigheder. Om opdeling af anpartskapitalen i forskellige klasser. Og om vigtigt overvejelser i den anledning.

 • Omregistrering af iværksætterselskab – Lovforslag fremsat:

  Omsider (den 11.11.20) har regeringen (midt i Minkskandalen) fremsat lovforslag om justerede regler om blandt andet om-registrering af iværksætterselskaber. Læs nærmere om, hvordan det faktisk bliver nemmere.

 • Omregistrering af iværksætterselskab – mere om nye regler

  Denne artikel orienterer dig om det udkast til lovforslag som Erhvervsstyrelsen har sendt i høring den 6. september 2020.

 • Omregistrering – Iværksætterselskab – Nye bedre regler på vej

  Læs om den politiske aftale indgået mellem regeringen og en række partier, hvorefter om-registrering af iværksætterselskaber bliver nemmere, og hvorefter fristen planlægges udsat til 15. oktober 2021, fremfor 15. april 2021.

 • IVS Lukker

  IVS Lukker. Her får du overblikket.

 • Lukke Holding IVS? – Skattefri omvendt lodret fusion

  Står du med et overflødigt Holding IVS – som mange andre – så beskriver jeg her en relativ enkel metode til at smelte Holdingselskabet IVS ned i Datter ApS eller Datter IVS.

 • Tvangsopløsning? Er dit selskab sendt til tvangsopløsning?

  Er dit selskab sendt til tvangsopløsning, så ring straks. Du må ikke sidde på hænderne. Få mere viden om, hvad der foregår og få viden om, hvordan vi professionelt kan hjælpe selskabet tilbage på ret kurs.

 • Hvad er en likvidation?

  Her får du mere viden om lukkemetoden likvidation. Lad os hjælpe dig med at tilrettelægge en ordentlig nedlukning (likvidation) af dit selskab. Med ordentlig planlægning af likvidationen, behøver det ikke koste spidsen af en jetjager.

 • Lukke IVS

  Overvejer du at lukke dit IVS? Der er to grundlæggende metoder, men her introduceres en langt billigere og hurtigere metode. Få mere viden.

 • 7 metoder, når du skal omdanne IVS til ApS

  Artiklen behandler overordnet de 7 metoder, der er for at omdanne dit IVS til ApS. Vi beskriver de 7 metoder, der alle kan kombineres. Advokat Jacob Tøjner har praktisk erfaring med alle 7 metoder.

 • Kan man stadig stifte IVS? Ja, det kan man stadig..

  Det Danske Rige omfatter rigsdelene Danmark, Færøerne og Grønland. Grønland styres af Hjemmestyret. Selskabsloven i DK er ikke gældende for Grønland. I Grønland kan man fortsat etablere IVS. Læs: Du kan nemt eje et IVS i Nuuk (Grønland) og drive virksomhed i f.x. Viborg.

 • Guide: Afskaffelse af iværksætterselskaber

  Regeringen og Dansk Folkeparti afskaffer iværksætterselskaberne. Fra 4. april 2019 kan vi ikke længere tilbyde denne ydelse. Fra 4. april 2019 har du som ejer af et iværksætterselskab 24 måneder til at omdanne selskabet til anpartsselskab. Omdanner du ikke selskabet, vil selskabet blive tvangsopløst.

 • Afskaffelse af IVS – Lovgivning med tilbagevirkende kraft / Rasmus Jarlov trækker tæppet væk under iværksættere?

  Lovforslag L190 udtrykker komplet manglende forståelse fra politikere, som tilsyneladende ikke forstår konsekvensen af egne forslag! En ting er, at man vil ‘af med’ IVS’erne fordi – det vil man. Det må de afgøre og beslutte som politikere. Men metoden! Metoden er reelt lovgivning med ”tilbagevirkende kraft”. Ikke alle indehavere af IVS’er er svindlere. Når man ikke indenfor den foreslåede frist at optjene kapital, så sendes man til tvangsopløsning. Det er simpelthen ‘gal-i-mathias’.

 • Indlæg til bogholdere

  Dette indlæg udtrykker ikke en artikel, men notater gjort til foredrag for en række bogholdere til arrangementer (oktober 2018)

 • Aktieselskab med f.x. kun kr. 1.000 i bunden kapital

  Kan man stifte et aktieselskab med et bundet indskud på kun 1.000 kr. Ja. Via anvendelse af IVS som holding er det muligt. Læs hvordan.

 • Forretningshemmeligheder

  Gør din/jeres virksomhed nok for at beskytte forretningshemmeligheder? Ny lov om forretningshemmeligheder omfatter regler om ”erhvervelse, brug eller videregivelse” af ”forretningshemmeligheder”. Hvornår det er en lovlig og ulovlig handling. Loven indfører også et krav til virksomheden om at sørge for at beskytte hemmeligheder på et vist niveau.

 • Aktieselskab, kr. 400.000 i indskud

  Aktieselskab, kr. 400.000 i indskud – plan: 01.07.2018 Aktieselskaber: Nye regler foreslår at nedsætte regler for minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital. Man vil (efter planen) nedsætte minimumskravet fra kr. 500.000 til kr. 400.000.   Selskabskapital: Selskabsloven siger følgende om selskabskapitalen i kapitalselskaber: ”.. Selskabskapital – § 4. Kapitalselskaber omfattet af denne lov skal have en selskabskapital, […]

 • Guide: SMBA eller FMBA til A/S – omdannelse

  Denne artikel handler om L185 fra Erhvervsministeriet fremsat i marts 2018. Hvis forslaget bliver en realitet, kan vi bidrage med en omdannelse af dit SMBA til A/S på en langt nemmere måde end hidtil. Hidtil skulle du først omdanne til Andelsselskab, hvorefter dette kunne omdannes til A/S.

 • Guide: Udbytte – efter aftale eller andele?

  Artiklen redegør for, hvordan vi ved at anvende forskellige kombinationer af selskabstyper, kan konstruere en (lovlig) metode til at fordele overskud efter for eksempel den enkeltes resultat (indsats) fremfor at skulle holde os til at dele over lønnen – med topskat.

 • Opløsning ved betalingserklæring

  Artiklen behandler begrebet ‘opløsning ved betalingserklæring’. Denne opløsning kræver rådgivning. Der kan være farlige skeletter i skabet. Få bistand til opgaven og undgå fejl.

 • Pas nu på med ‘ledelseserklæring’ på Virk..

  Artiklen handler om at flere og flere fejlagtigt stifter selskaber selv ved indskud af værdier, biler, værktøj, etc. og i den forbindelse ikke overholder gældende regler. Derved stifter de ugyldigt uden at vide det, og de pådrager sig en potentielt strafansvar.

 • De ‘farlige’ regnskabsår – stiftelser i perioden 01.11 – 01.03

  Artiklen behandler den ‘meningsløse’ problematik SKAT forårsager ved ikke at kunne takle 2 x 1. april i første regnskabsår.

 • Forstå Roskilde Bank sagen på 3 minutter

  Finansiel Stabilitet A/S rejst erstatningskrav på 1 mia. kr. mod den tidligere ledelse. Finansiel Stabilitet A/S har endvidere rejst et tilsvarende krav mod Ernst & Young og de statsautoriserede revisorer Tommy Nørskov Rasmussen og Palle Valentin Kubach, der fungerede som bankens eksterne revision til og med regnskabsåret 2007. Den eksterne revision har som følge heraf rejst krav om delvis friholdelse mod Søren Kaare-Andersen, der efterfulgte Niels Valentin Hansen som bankdirektør fra juli 2007. Læs overordnet om dommen her. Det interessant er, at de faktisk i falder erstatningsansvar, men frifindes alligevel … læs mere …

 • Guide: Lovlige & skattefrie aktionærlån

  Det har ‘altid’ været således at man ikke måtte låne i kapitalselskabet. Der er sket et opbrud med dette dogme. Visse lån er nu lovlige. I flere år har lån fra selskabet ovenikøbet været skattepligtige, og samtidig ulovlige. Sådan er det ikke længere. Artiklen beskriver hvornår lån er lovlige OG hvornår man undgår skattepligt.

 • Guide: Registrering af ‘reelle ejere’

  Guide beskriver de nye regler for registrering af ‘reelle ejere’ – en ny type ejerregistrering. Fristen var 1. december 2017 – sker det ikke inden 1. juli 2018 bliver selskabet tvangsopløst.

 • Guide: Fusion af overflødigt datterselskab

  Artiklen beskriver en alternativ lukkemetode af et kapitalselskab. I situationer hvor lukning via betalingserklæring er relevant, kan en fusion overvejes med fordel. Alene af tidsmæssige årsager kan metoden anbefales. (Anvendelsen kræver konkret rådgivning.)

 • Guide: Derfor skal dit holdingselskab i særeje.

  Denne artikel forklarer, hvorfor det kan være særligt fornuftigt at placere dit holdingselskab i særeje – hvis du ejer en virksomhed med andre. Selvsagt gør betragtningerne sig tillige gældende, såfremt du blot ejer din egen virksomhed alene. Læs og få viden.

 • Guide: Iværksætterselskabet og det skjulte apportindskud

  Artiklen behandler det tossede, at man ikke kan stifte eller omdanne et IVS med f.x. en kassevogn fuld af værktøj til 30.000, men man kan godt stifte IVS’ med 1 kr. og herefter låne 30.000 til selskabet, og herefter sælge en kassevogn fuld af værktøj til 30.000 – bl.a. Forbud mod vækst & iværksætteri er tåbelige, og du må gerne medvirke til at få reglerne justeret. Læs og handl. (NB: Planlagte nye regler fra 01.07.2018)

 • Guide: Partnerselskab P/S

  Denne artikel behandler Partnerselskabet eller P/S. Dels hvilke regler, der gælder, dels hvordan selskabet behandles skattemæssigt. Artiklen er ikke 100% færdig og er påbegyndt 14. februar 2016.

 • Selskabslovens § 82

  Artiklen behandler skismaet mellem selskabslovens § 82, der fastlægger at ejeraftalen ikke binder selskabet og så forholdet at Parterne i aftalen jo ønsker dette.

 • Guide: Skal selskabet have en bestyrelse

  Formålet med denne artikel at gøre dig lidt mere klog på overvejelserne – skal selskabet have en bestyrelse, og i givet fald, hvad skal jeg tænke på? Hermed lidt mere viden og lidt til inspiration.

 • Guide: Momsregistrering og registrering vedr. hvidvaskning

  Artiklen orienterer dig om, hvilke brancher, der skal være særligt opmærksomme på hvidvaskningsregistreringen i forbindelse med en momsregistrering – påpeger dels de forøgede omkostninger dette kan få i forbindelse med en momsregistrering af anpartsselskabet, iværksætterselskabet eller aktieselskabet eller den personlige virksomhed. Artiklen giver dig desuden vejledning i, hvorledes du løser problemet forbundet med Erhvervsstyrelsens registreringsspørgsmål: “hvordan forholder du dig til Lov om Hvidvaskning.

 • Guide: Bekæmpelse og forebyggelse af hvidvaskning

  Artiklen handler om, hvornår du som virksomhed er pligtig at holde mere end almindeligt øje med dine kunder. Hvornår er du mon pligtig at indberette mistanker om hvidvask eller mistanke om finansiering af terror.

 • Guide: Anmeldelsesbekendtgørelsen (til Erhvervsstyrelsen) 10.03.2015 – version

  For feinschmeckere bringer vi her som service anmeldelsesbekendtgørelsen anno 2015 (10.03.2015). Vi anvender den selv konstant, hvorfor den ligger praktisk på bloggen.

 • Omdan IVS til ApS

  Inden 15. april 2021 skal dit IVS omdannes. Sker det ikke bliver det tvangsopløst. Dette har Folketinget besluttet med virkning fra 15. april 2019. Denne artikel handler om hvordan man omdanner dit IVS, og hvordan vi kan hjælpe dig. Læs og få meget mere viden.

 • Case 5 af 5: Vi er to, der starter sammen: Flexibel & skatteoptimeret struktur

  Afsluttende femte case runder serien af. Dette er femte artikel, der omhandler case spørgsmålet: Vi er to, der starter, hvad skal vi overveje ved valget mellem at starte et interessentskab eller i selskabsform.

 • Case 4 af 5: Vi er to, der vil starte – hvad nu hvis vi senere vil skilles?

  Artiklen er nr fire af fem artikler, der “casebaseret” behandler overvejelser omkring rette valg af virksomhedsform. Denne artikel handler om overvejelsen, at vi skal gå fra hinanden.

 • Case 3 af 5: Vi skal optage en ny partner i vores virksomhed

  Denne artikel behandler overvejelsen ‘at optage’ en partner i vores virksomhed. Artiklen er nr. 3 af 5, og hovedspørgsmålet er hele tiden: Hvilken virksomhedsform skal vi vælge?

 • Case 2 af 5: Vi er to, der vil starte – Ka’ vores overskud investeres i andre projekter?

  Denne artikel – der er en del af en serie – behandler spørgsmål om ‘anvendelsen af opsparing / overskud’. (2 af 5)

 • Case 1 af 5: ”Vi er to, der vil starte virksomhed sammen” – Valg af virksomhedsform

  Vi er to, der vil starte sammen. Skal vi vælge et interessentskab (I/S) eller en fælles virksomhed i selskabsform? (Artikel 1 ud af 5)

 • ”Vi er to, der vil starte virksomhed sammen” Der er 5 vigtige overvejelser

  Er I to (eller flere), der vil starte sammen? Her får du overblik over 5 vigtige overvejelser. Læs & få et bedre beslutningsgrundlag.

 • Det Offentlige Ejerregister – Lad os hjælpe dig.

  Det Offentlige Ejerregister er trådt i kraft. Alle eksisterende (og nye) selskaber skal nu huske at registrere alle ejerforhold og ændringer i ejerforhold med virkning fra 15. december 2014. Overholder man ikke reglerne, og sørger for registrering, får man bøder eller selskabet bliver sendt til tvangsopløsning. Derfor er det vigtigt. Vi kan hjælpe.

 • Det Offentlige Ejerregister

  Mandag den 15. december 2014 åbner det offentlige ejeregister. Reglerne om Det Offentlige Ejerregister blev indført i Selskabsloven i 2009. Det Offentlige Ejerregister kommer til at omfatte oplysninger på bl.a. ejere af kapitalandele i danske selskaber, såfremt de pågældende ejer mere end 5% af selskabet, herunder oplysninger om personer (fysiske og juridiske personer), der besidder mere end 5% af stemmerettighederne i et selskab, enten via ejerskab af andele, via pantsætning eller via en aftale om stemmeret tillagt de pågældende.

 • Guide: Virksomhedens Varemærke – fokus: Jensens Bøfhus

  Varemærker og fokus på “Jensens Bøfhus” – forstå juraen om varemærker på 5 minutter og smag på den møre dom om Jensens Bøfhus. Har EU tvunget Højesteret i knæ?

 • Iværksætterselskabet – 7 gode pointer

  Iværksætterselskabet – Få 7 gode pointer – Få en nem kvalitetsopstart
  – Få gratis support i processen fra advokat Jacob Tøjner +45 33 38 70 76.

 • Guide: Lån til kapitalselskabet – ansvarligt lån

  Denne artikel har fokus på såkaldt ansvarlige lån eller efterstillede lån. Konklusionen er entydig: pas på.

 • Guide: Lån til mit IVS (Iværksætterselskab)

  Denne artikel har fokus på, hvordan du rent praktisk låner penge IND til dit iværksætterselskab (IVS) og behandler herefter overordnede skattemæssige principper, du skal være opmærksom på i denne forbindelse.

 • Guide: Kapitalforhøjelse i iværksætterselskabet (IVS)?

  Brug for mere kapital i iværksætterselskabet? Få et overblik over, hvordan man laver en kapitalforhøjelse i et IVS.

1 2 Tilbage til bloggen