Menu

Andre Advokatydelser

Advokat Jacob Tøjner yder professionel erhvervsorienteret advokatrådgivning.

Med mere end 20 år i branchen og kendt som en professionel, engageret, dygtig, saglig specialistadvokat, kan du forvente velkvalificeret rådgivning.

Det er uanset, om det handler om retssager, komplekse virksomhedsoverdragelser, selskabsetableringer, investeringer eller strukturændringer.

  • Populære
  • Stiftelser
  • Omstrukturering
  • Ledelse
  • Ophør
  • Vedtægter
  • Diverse

Populære

IVS til ApS – Nye gældende regler i 2020

FRA MARTS 2021: Nye nemmere regler for om-registrering af IVS er nu på plads. Vi kan bistå dig med hele omregistrering. Vi har bety...

99,9% opnår prisen: 4.900 + m Få FAST PRIS nu.

Skilsmisseægtepagt – få ejerandele i tryg havn før skilsmisse

VIGTIGT: Lad os sikre at det du ejer undgår konsekvens af skilsmisse. For eksempel anparterne i dit holdingselskab.

Normalt 3.500 kr.
Proces & Priser

Omdan IVS til ApS – ‘ALL INCLUSIVE’

Dit IVS skal omdannes til ApS inden 15. oktober 2021. Sker det ikke kan Erhvervsstyrelsen sende det til tvangsopløsning. Vi bistår med HE...

99% opnår fast pris: 4.900 + m; Få et tilbud nu

Forhøje kapitalen? – Kapitalforhøjelse

Kapitalforhøjelse i anpartsselskab eller iværksætterselskab eller aktieselskab Skal dit selskab udvide? Skal du forhøje kapitalen i selsk...

Normalt kr. 3.500 til kr. 7.500 Proces & Priser

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskab

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskabMålgruppe: Du driver din virksomhed som personlig virksomhed, og du ønske...

Mellem kr. 6.500 til kr. 12.500 Proces & Priser

Virksomhedsomdannelse – eller Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S

En skattefri virksomhedsomdannelse handler om at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til f.x. anpartsselskab. Vi hjælper dig i processen.

Få fast pris på opgaven Kontakt specialistadvokat Jacob Tøjner

Ejeraftale – Få professionel bistand

Få professionel hjælp til udformning af en seriøs ejeraftale. Vi udformer aftaler hele tiden. Klik på den gule knap og få indblik i det, ...

Hvad skal aftales? Se temaer her

Stiftelser

Flere stifter aktieselskab

Lad os bistå professionelt med processen. Alt er inkluderet. Ingen skjulte tillæg.

Fast pris kr. 5.000 + moms + kr. 670 Opret A/S

Flere stifter anpartsselskab

Få vores professionelle bistand med at oprette et fællesejet selskab. Læs siden inden I bestiller, og få indblik i den fulde pakke I får....

Fast pris: kr. 1.850 + moms (+670 i gebyr) Proces & Priser

Stifte Aktieselskab (A/S)

Stift aktieselskab med os, og få kvalitet i processen. Bliv klient og modtage rabatter og gratis kontrakter.

Fast pris: kr. 5.000 + moms + gebyr på kr. 670 Proces & Priser

Iværksætterselskab (IVS)

SNART SIDSTE CHANCE - 'ALL INCLUSIVE' - ALT ER INKLUDERET

Fast pris kr. 1.850 + moms (+gebyr: kr.670) Proces & Priser

Flere Holding ApS & Datter ApS

Den klassiske etableringsmodel, når vi 'er flere, der starter en virksomhed sammen'. I opnår frihed & fleksibilitet med hver sit holdings...

99% opnår fast pris på deres 'projekt' Beskriv projekt og få et tilbud

Holding Aps & Datter ApS

Den bedste pakke for dig, der vil igang og være fremtidssikret. Få fordelene med holdingselskabet straks.

kr. 3.650,00 + moms + kr. 670,00 i gebyr per selskab (2 selskaber) Proces & Priser

Stifte Anpartsselskab (Aps)

Få seriøs bistand med oprettelsen. Ingen skjulte omkostninger eller tillæg. Specialist advokat Jacob Tøjner indestår for kvaliteten.

Fast pris kr. 1.850 + 670 i gebyr Opret ApS

Stifte Partnerselskab

Partnerselskab eller P/S kræver saglig rådgivning. Selskabsformen har store fordele, men også ulemper.

Filial af udenlandsk kapitalselskab

Du ønsker oprettelse af en dansk filial af et udenlandsk selskab. Vi kan bistå effektivt.

Apportindskud eller Værdistiftelse?

Opret kapitalselskab med indskud af aktiver - du har allerede revisor (eller vi henviser dig).

Ejeraftale – Få professionel bistand

Få professionel hjælp til udformning af en seriøs ejeraftale. Vi udformer aftaler hele tiden. Klik på den gule knap og få indblik i det, ...

Hvad skal aftales? Se temaer her

Omstrukturering

Omdan IVS til ApS – ‘ALL INCLUSIVE’

Dit IVS skal omdannes til ApS inden 15. oktober 2021. Sker det ikke kan Erhvervsstyrelsen sende det til tvangsopløsning. Vi bistår med HE...

99% opnår fast pris: 4.900 + m; Få et tilbud nu

Omdannelse af aktieselskab til partnerselskab

Omdannelse af aktieselskab til partnerselskab Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at omdanne...

Normalt kr. 8.000 – 18.000 + moms. Proces & Priser

Omdannelse – Omdannelse af aktieselskab til anpartsselskab

Omdannelse af aktieselskab til anpartsselskab: Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til ændring af et selskabs vedtægter, ...

Normalt kr. 5.000 – 7.000 + moms. Proces & Priser

Omdannelse – Omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab

Omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab: Anpartshaverne kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at omdanne et ...

Normalt kr. 5.000 – 6.000 + moms. Proces & Priser

Fusion og spaltning

Fusion er et yndet værktøj, når man sammenlægger selskaber. Spaltning er det modsatte, når man splitter et selskab i flere dele. Opgaven ...

99% opnår fast pris på ydelsen Lad os tale sammen

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskab

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskabMålgruppe: Du driver din virksomhed som personlig virksomhed, og du ønske...

Mellem kr. 6.500 til kr. 12.500 Proces & Priser

Skattefri spaltning

En spaltning kan være flere ting. En skattefri spaltning kan være en 'opdeling' af et selskab i f.x. 2 dele, hvorved det 'gamle' forsvind...

Normalt fra 10.000 kr. + moms Opnå kontakt her

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver Målgruppe: Du har et eksisterende selskab, eller I er flere om et eksisterende selskab, og I ø...

Normalt kr. 7.000 – 9.500 Proces & Priser

Skattefri aktieombytning eller anpartsombytning

Skattefri anpartsombytning eller skattefri aktieombytning er et effektivt skattefrit instrument, der muliggør etablering af det holdingse...

98% opnår fast pris på denne opgave! Klik og udfyld kontaktformular

Ledelse

Kapitalafgang

Kapitalafgang Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregns...

Efter medgået tid. timepris kr. 2.000 + moms Proces & Priser

Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden

Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden Hvis bestyrelsen eller tilsynsrådet i et kapitalselskab består af flere medlemmer, skal de...

Normalt kr. 3.500 – 6.000 Proces & Priser

Kapitaltab

Kapitaltab Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabe...

Efter medgået tid: Timepris 2.000 + moms Proces & Priser

Bestyrelsen

Bestyrelsen I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en ...

Timepris 2.000 kr. Proces & Priser

Generalforsamling

Generalforsamling Skal I afholde generalforsamling? Er der konflikt? Skal I bruge en erfaren dirigent? Skal I formelt indkalde til genera...

Timepris 2.000 kr. Proces & Priser

Ejerbog – anpartshaverfortegnelse

Ejerbog – anpartshaverfortegnelse Den lovpligtige fortegnelse Mere end nogensinde er det væsentligt at have styr på ejerforholdene ...

Normalt kr. 2.000 – 4.000

Proces & Priser

Indlån til dit selskab

Aftaler mellem dig & dit selskab skal være skriftlige. Få professionel bistand til en aftale, og lad være med at 'gætte på' at den du fan...

99% opnår en 'fast pris' Klik og udfyld kontaktformular

Udskiftning af revisor

Udskiftning af revisor Har Selskabet fået ny revisor? Vi hjælper med alle nødvendige dokumenter, anmeldelse heraf til Erhvervsstyrelsen o...

Fast pris: 1.200,00 + moms Proces & Priser

Udskiftning i bestyrelsen

Udskiftning i bestyrelsen Skal bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmer udskiftes? Vi hjælper med nødvendige selskabsretlige dokumenter, le...

Fast pris 1.380 Proces & Priser

Direktørskifte i selskabet

Direktørskifte i selskabet Skal den eksisterende direktøren udskiftes med en anden direktør? Har selskabet fået endnu en direktør? Vi hjæ...

Fast pris 900 kr. Proces & Priser

Ophør

Lukning af personlig virksomhed / enkeltmandsvirksomhed

Skal din personlige virksomhed lukkes? Vi kan hjælpe dig. Er du kommet der til, hvor du ikke længere ønsker at drive din personlige virks...

Normalt kr. 2.500 Proces & Priser

Kapitalselskabers opløsning

Opløsning ved erklæring – eller  – Beslutning om at træde i likvidation, gennemførelsen heraf m.v. Vi bidrager med al nødvend...

Få en konkret pris Proces & Priser

Opløsning af fx. ApS (ved betalingserklæring)

Opløsning af fx. ApS (ved betalingserklæring)  Målgruppe: Du gider ikke dit selskab længere. Du vil spare penge på en dyr formel opløsnin...

Normalt 4.500 Proces & Priser

Vedtægter

Udvandingsbeskyttelse

Udvandingsbeskyttelse Hvad er udvandingsbeskyttelse? Udvanding eller procentuel udvanding forekommer i forbindelse med en kapitalforhøjel...

Prisen må afhænge af opgavens omfang
Klik bestil og udfyld, og du bliver kontaktet
Proces & Priser

Skævdeling af overskud i kapitalselskabet

Skævdeling af overskud i kapitalselskabet Du har sikkert læst min artikel om netop skævdeling. Vi bistår med en justering af selskabets v...

Normalt 5-7.000 kr. Proces & Priser

Forkøbsret – omsættelighedsbegrænsninger

Forkøbsret – omsættelighedsbegrænsninger Omsættelighedsbegrænsninger For de der ikke har en ejeraftale eller ikke kan blive enige o...

Normalt kr. 3.000 – 6.000 Proces & Priser

Forhøje kapitalen? – Kapitalforhøjelse

Kapitalforhøjelse i anpartsselskab eller iværksætterselskab eller aktieselskab Skal dit selskab udvide? Skal du forhøje kapitalen i selsk...

Normalt kr. 3.500 til kr. 7.500 Proces & Priser

Diverse

UPLOAD DOKUMENTER / UPLOAD ENCRYPTED

Klik på den 'gule knap' og udfyld formularen og tilknyt dine dokumenter. Upload krypteret. [Please push the yellow button, fill out the ...

Upload krypteret til ditselskab.dk Upload her

Registrering af Reelle Ejere

Inden 1. december 2017 skal alle selskaber registrere deres REELLE EJERE. Sker det ikke, bliver selskabet sendt til tvangsopløsning. Få n...

Normalt kr. 450 - 800 + moms per selskab Proces & Priser