****DITSELSKAB.DK HOLDER FERIELUKKET IND TIL 30. JULI 2018***

Andre Advokatydelser

Advokat Jacob Tøjner yder professionel erhvervsorienteret advokatrådgivning. Med mere end 20 år i branchen og kendt som en professionel, engageret, dygtig, saglig specialistadvokat, kan du forvente velkvalificeret rådgivning. Det er uanset, om det handler om retssager, komplekse virksomhedsoverdragelser eller selskabsetableringer eller strukturændringer.

  • Diverse
  • Vedtægter
  • Ophør
  • Ledelse
  • Omstrukturering
  • Stiftelser
  • Populære

Diverse

Advokatbistand fra Jacob Tøjner

Du er enten i gang med at bestille advokatbistand fra advokat Jacob Tøjner, eller du er landet her, fordi du skal 'uploade' persondata og...

Få finansieret ydelsen

Skilsmisseægtepagt – få ejerandele i tryg havn før skilsmisse

Du eller I ejer anparter i f.eks. hver sit holdingselskab, og du/I ønsker at fjerne risikoen for at skilsmisse ødelægger forretningen.

Få finansieret ydelsen

Vedtægter

Udvandingsbeskyttelse

Udvandingsbeskyttelse Hvad er udvandingsbeskyttelse? Udvanding eller procentuel udvanding forekommer i forbindelse med en kapitalforhøjel...

Få finansieret ydelsen

Skævdeling af overskud i kapitalselskabet

Skævdeling af overskud i kapitalselskabet Du har sikkert læst min artikel om netop skævdeling. Vi bistår med en justering af selskabets v...

Få finansieret ydelsen

Forkøbsret – omsættelighedsbegrænsninger

Forkøbsret – omsættelighedsbegrænsninger Omsættelighedsbegrænsninger For de der ikke har en ejeraftale eller ikke kan blive enige o...

Få finansieret ydelsen

Forhøje kapitalen? – Kapitalforhøjelse

Kapitalforhøjelse i anpartsselskab eller iværksætterselskab eller aktieselskab Skal dit selskab udvide? Skal du forhøje kapitalen i selsk...

Få finansieret ydelsen

Ophør

Lukning af personlig virksomhed / enkeltmandsvirksomhed

Skal din personlige virksomhed lukkes? Vi kan hjælpe dig. Er du kommet der til, hvor du ikke længere ønsker at drive din personlige virks...

Få finansieret ydelsen

Kapitalselskabers opløsning

Opløsning ved erklæring – eller  – Beslutning om at træde i likvidation, gennemførelsen heraf m.v. Vi bidrager med al nødvend...

Få finansieret ydelsen

Opløsning af fx. ApS (ved betalingserklæring)

Opløsning af fx. ApS (ved betalingserklæring)  Målgruppe: Du gider ikke dit selskab længere. Du vil spare penge på en dyr formel opløsnin...

Få finansieret ydelsen

Ledelse

Kapitalafgang

Kapitalafgang Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregns...

Få finansieret ydelsen

Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden

Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden Hvis bestyrelsen eller tilsynsrådet i et kapitalselskab består af flere medlemmer, skal de...

Få finansieret ydelsen

Kapitaltab

Kapitaltab Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabe...

Få finansieret ydelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en ...

Få finansieret ydelsen

Generalforsamling

Generalforsamling Skal I afholde generalforsamling? Er der konflikt? Skal I bruge en erfaren dirigent? Skal I formelt indkalde til genera...

Få finansieret ydelsen

Ejerbog – anpartshaverfortegnelse

Ejerbog – anpartshaverfortegnelse Den lovpligtige fortegnelse Mere end nogensinde er det væsentligt at have styr på ejerforholdene ...

Få finansieret ydelsen

Indlån til dit selskab

Indlån til dit/jeres selskab Skriftlighedskrav Der gælder et skriftlighedskrav mellem dig og dit selskab. Dette krav medfører at der er e...

Få finansieret ydelsen

Udskiftning af revisor

Udskiftning af revisor Har Selskabet fået ny revisor? Vi hjælper med alle nødvendige dokumenter, anmeldelse heraf til Erhvervsstyrelsen o...

Få finansieret ydelsen

Udskiftning i bestyrelsen

Udskiftning i bestyrelsen Skal bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmer udskiftes? Vi hjælper med nødvendige selskabsretlige dokumenter, le...

Få finansieret ydelsen

Direktørskifte i selskabet

Direktørskifte i selskabet Skal den eksisterende direktøren udskiftes med en anden direktør? Har selskabet fået endnu en direktør? Vi hjæ...

Få finansieret ydelsen

Omstrukturering

Omdannelse – omdanne IVS til ApS

Skal du omdanne dit IVS til ApS Er du træt af at dine kunder og forretningsforbindelser ser ned på dit Iværksætterselskab? Vil du omdanne...

Få finansieret ydelsen

Omdannelse af aktieselskab til partnerselskab

Omdannelse af aktieselskab til partnerselskab Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at omdanne...

Få finansieret ydelsen

Omdannelse – Omdannelse af aktieselskab til anpartsselskab

Omdannelse af aktieselskab til anpartsselskab: Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til ændring af et selskabs vedtægter, ...

Få finansieret ydelsen

Omdannelse – Omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab

Omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab: Anpartshaverne kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at omdanne et ...

Få finansieret ydelsen

Fusion og spaltning

Fusion af kapitalselskaber: Et kapitalselskab kan efter nærmere bestemmelser i Selskabsloven opløses uden likvidation ved overdragelse af...

Få finansieret ydelsen

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskab

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskabMålgruppe: Du driver din virksomhed som personlig virksomhed, og du ønske...

Få finansieret ydelsen

Skattefri spaltning

Skattefri spaltning Målgruppe: Du har et eksisterende selskab, eller I er flere om et eksisterende selskab, og I ønsker at selskabet skal...

Få finansieret ydelsen

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver Målgruppe: Du har et eksisterende selskab, eller I er flere om et eksisterende selskab, og I ø...

Få finansieret ydelsen

Skattefri aktieombytning eller anpartsombytning

Skattefri aktieombytning eller anpartsombytning Målgruppe: Skattefri aktieombytning eller skattefri anpartsombytning: Du har et eksistere...

Få finansieret ydelsen

Stiftelser

Holding IVS & Datter IVS

Bestil: 1 Holding IVS, der ejer 1 Datter IVS GODE POINTER MED DENNE PAKKE: Du får et holdingselskab omgående, hvilket er optimalt. Du får...

Få finansieret ydelsen

Flere stifter aktieselskab

Jeres ønske: 1 A/S I ønsker i fællesskab at stifte et aktieselskab, og I vil ikke sidde bagefter og opdage, at I nu skal udføre et hav af...

Få finansieret ydelsen

Flere stifter iværksætterselskab

Jeres ønske: 1 Iværksætterselskab (IVS) I ønsker at etablere et iværksætterselskab, og I ønsker ikke at sidde bagefter og opdage, at I nu...

Få finansieret ydelsen

Flere stifter anpartsselskab

Jeres ønske: 1 ApS I ønsker at stifte et anpartsselskab, og I vil ikke sidde bagefter og opdage, at I herefter skal udføre et hav af admi...

Få finansieret ydelsen

Stifte Aktieselskab (A/S)

Dit ønske: 1 Aktieselskab (A/S) Du ønsker at stifte et aktieselskab, og du vil ikke sidde bagefter og opdage, at du skal udføre et hav af...

Få finansieret ydelsen

Stifte Iværksætterselskab (IVS)

Dit ønske: 1 Iværksætterselskab (IVS) Du ønsker at etablere et iværksætterselskab, og du vil ikke sidde bagefter og opdage, at du skal ud...

Få finansieret ydelsen

Flere Holding ApS & Datter ApS

Flere Holding ApS om 1 Datter ApS Den “klassiske” etableringspakke: I er flere der ønsker hvert sit holdingselskab, og I ønsk...

Få finansieret ydelsen

Flere Holding IVS om 1 Datter ApS

Markant populær model: Flere Holding IVS om 1 Datter ApS (flere om 1 driftselskab) I får de indlånte 50.000 kr. retur skattefrit: Denne m...

Få finansieret ydelsen

Holding IVS & Datter ApS

Den mest populære model: 1 Holding IVS & 1 Datter ApS Du får indlånte 50.000 kr. retur skattefrit: Det er ikke underligt, at denne mo...

Få finansieret ydelsen

Holding Aps & Datter Aps

1 Holding ApS & 1 Datter ApS (1 stifter) Den “traditionelle” pakke: Du ønsker at stifte et holdingselskab og et dattersel...

Få finansieret ydelsen

Stifte Anpartsselskab (Aps)

Dit ønske: 1 Anpartsselskab (APS) Du ønsker at stifte et anpartsselskab, og du vil ikke sidde bagefter og opdage, at du skal udføre et ha...

Få finansieret ydelsen

Gør-det-selv IVS

Tjek lige Danmarks nok bedste iværksætterpakke. Vi mener vi med denne pakke, giver dig en god start. Du skal gøre lidt selv, men med i pa...

Få finansieret ydelsen

Partnerselskaber

Partnerselskaber Lovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber. Partnerselskaber er ...

Få finansieret ydelsen

Filialer af udenlandske kapitalselskaber

Filialer af udenlandske kapitalselskaber Udenlandske aktieselskaber, partnerselskaber og anpartsselskaber samt selskaber med en tilsvaren...

Få finansieret ydelsen

Værdistiftelse? “aktiver” fremfor “kontanter”

Værdistiftelse? “aktiver” fremfor “kontanter” Målgruppe: Du har ikke for eksempel kr. 50.000 til at stifte selska...

Få finansieret ydelsen

Ejeraftale – Få professionel bistand

Klik på emnet og få svar på: Hvordan hjælpe vi ? Hvad er en ejeraftale? Hvad koster en ejeraftale? Hvordan forbereder I jer? Hvad skal I ...

Få finansieret ydelsen

Populære

Registrering af Reelle Ejere

Inden 1. december 2017 skal alle selskaber registrere deres REELLE EJERE. Sker det ikke, bliver selskabet sendt til tvangsopløsning. Få n...

Få finansieret ydelsen

Skilsmisseægtepagt – få ejerandele i tryg havn før skilsmisse

Du eller I ejer anparter i f.eks. hver sit holdingselskab, og du/I ønsker at fjerne risikoen for at skilsmisse ødelægger forretningen.

Få finansieret ydelsen

Flere Holding IVS om 1 Datter ApS

Markant populær model: Flere Holding IVS om 1 Datter ApS (flere om 1 driftselskab) I får de indlånte 50.000 kr. retur skattefrit: Denne m...

Få finansieret ydelsen

Gør-det-selv IVS

Tjek lige Danmarks nok bedste iværksætterpakke. Vi mener vi med denne pakke, giver dig en god start. Du skal gøre lidt selv, men med i pa...

Få finansieret ydelsen

Omdannelse – omdanne IVS til ApS

Skal du omdanne dit IVS til ApS Er du træt af at dine kunder og forretningsforbindelser ser ned på dit Iværksætterselskab? Vil du omdanne...

Få finansieret ydelsen

Forhøje kapitalen? – Kapitalforhøjelse

Kapitalforhøjelse i anpartsselskab eller iværksætterselskab eller aktieselskab Skal dit selskab udvide? Skal du forhøje kapitalen i selsk...

Få finansieret ydelsen

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskab

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskabMålgruppe: Du driver din virksomhed som personlig virksomhed, og du ønske...

Få finansieret ydelsen

Virksomhedsomdannelse – eller Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S

Virksomhedsomdannelse – eller Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S Målgruppe: Du driver din virksomhed som personlig virksomhed, o...

Få finansieret ydelsen

Ejeraftale – Få professionel bistand

Klik på emnet og få svar på: Hvordan hjælpe vi ? Hvad er en ejeraftale? Hvad koster en ejeraftale? Hvordan forbereder I jer? Hvad skal I ...

Få finansieret ydelsen