**** Ring direkte til advokat Jacob Tøjner - Ring til 21 60 49 83 ****
Menu

Advokat Jacob Tøjner præsentere et bibliotek af dybdegående information i talrige artikler og videoer.

 • Rettighedsfrakendelse – ‘Den Sorte Svane’ – Konsekvenser – Advokater

  Denne artikel er skrevet som følge af TV2 dokumentaren ‘Den Sorte Svane’. Advokater er godt fedtet ind i sagerne i dokumentaren; og det store spørgsmål er, om de pågældende mister advokatbestallingen. Det kaldes rettighedsfrakendelse. Kommer det også til at ske for Martin Malm?

 • Advokat Lise Roulund | ‘Den Sorte Svane’ | Straffeloven | Hvilken straf?

  Denne artikel oplyser dig om forsvarsadvokatens ret til indblik i politiets materiale, men oplyser også om forsvarsadvokatens forpligtelse til ikke at udlevere til sigtede. I TV2 dokumentaren Den Sorte Svane ses, at advokat Lise Roulund netop udleverer materiale i strid med sådanne grundlæggende regler. Dermed tilsidesættes loven!

 • Konkurskarantæne / ’Den Sorte Svane’ / Martin Malm ramt af konkurskarantæne = 1. skridt mod personligt ansvar

  Artiklen omhandler begrebet ‘konkurskarantæne’ som behandles i TV2 Dokumentaren ‘Den Sorte Svane’. Det er offentliggjort den 31. maj 24, at en af deltagerne i serien, Martin Malm, er pålagt karantæne. Læs mere om begrebet her.

 • Kædesvig (Fakturafabrikken II) – Voldsomme bøder og/eller fængsel

  Denne artikel er skrevet i forlængelse af TV2 dokumentaren ‘Den Sorte Svane’. Artiklen oplyser dig om, hvordan du – som seriøs virksomhedsejer – undgår at blive fedtet ind i såkaldt kædesvig. Det kan være alt afgørende for din virksomhed at du ikke uforvarende bliver fedtet ind i problemstillingen. Se dig derfor for. Ja, du kan IKKE bare læne dig tilbage.

 • Fakturafabrik – Hvad er en fakturafabrik?

  Denne artikel beskriver i letforståeligt sprog, hvad en fakturafabrik er og hvordan den fungerer. Formålet er selvsagt ikke at lære dig, hvordan du etablerer en sådan, men alene at beskrive, hvordan den fungerer.
  Vi tager stærkt afstand fra de handlinger og udtalelser, der er fremkommet i TV2 dokumentaren ‘Den Sorte Svane’.

 • Nordic Waste Sagen – hvorfor er det korrekt at smide ”konkurskortet”

  Artiklen behandler kapitalselskabets reaktionspligter overfor kapitaltab i selskabet. Aktuelt eller potentielt. Artiklen beskriver endvidere konsekvensen for ledelsen ved ikke at leve op til reaktionspligten.

 • Nordic Waste Sagen – 5 grunde til, at aktionæren ikke hæfter.

  Denne artikel beskriver kort principperne om begrænset hæftelse i forbindelse med at man deltager som kapitalejer i et kapitalselskab. Artiklen er skrevet som en reaktion på debatten om Nordic Waste, herunder om det populistiske krav, at kapitalejeren skal betale.

 • Selskabskapital – Særligt om indskud af andre værdier end kontanter

  Ethvert aktiv kan anvendes til at etablere / oprette et selskab. Her får du overblik over reglerne om etablering af selskab ved hjælp af aktiver?

 • Hvad er ordinær generalforsamling

  Her får du mere viden om kapitalselskabets ordinære generalforsamling. Find gratis skabelon

 • Selskabskapital – pligt til indbetaling af restindskud

  Hvordan behandles pligten til indbetaling af restindskud overfor kapitalselskabet? Få mere viden her.

 • Indbetaling af selskabskapital

  Indbetaling af selskabskapital kan gennemføres i fuldt omfang eller begrænset, for eksempel med kun 25%. Få fuldt overblik her.

 • Hvad er tegning af selskabskapital

  Tegning af kapitalandele skal ske på stiftelsesdokumentet med eventuelle bilag. Her får du større viden om indblik herom.

 • Stiftelsesdokumentet – Hvad skal med i visse tilfælde

  Få det komplette overblik over supplerende krav til indhold af stiftelsesdokumentet. Faktum er meget mere skal medtages end man går og tror.

 • Hvad er et stiftelsesdokument?

  Stiftelsesdokumentet er afgørende ved grundlæggelsen af et kapitalselskab. Her får du overblik over minimums krav.

 • Pligt til opbevaring af selskabsdokumenter

  Direktøren skal sørge for, at selskabsdokumenter opbevares på betryggende vis. Læs om rækkevidden heraf. Husk forpligtelsen ved direktørskifte. Husk forpligtelsen i direktørkontrakten.

 • Hvad er en Stifter

  Hvad er egentlig en Stifter? Kan en statsborger fra et andet land stifte dansk selskab? Kan udenlandsk selskab stifte dansk selskab? Få svaret her.

 • Referat Ordinær Generalforsamling Skabelon

  Her giver vi dig en gratis skabelon til både dagsorden og referat for ordinær generalforsamling. Brug indholdet til inspiration. Har du spørgsmål, så spørg løs i kommentarfeltet – Gratis

 • Tvangsopløsning | Hvem bestemmer indtil likvidator udnævnes?

  Tvangsopløsning | Hvad gælder egentlig i perioden fra selskabets oversendelse til skifteretten og til der enten er udpeget en likvidator?

 • Slip for skat af din løn

  Lær om hvordan dansk skatteret fastlægger, at du kan tjene al din løn skattefrit, for eksempel fra en liggestol på stranden i Dubai.

 • Skattestyrelsen mod Bech-Bruun – på 2 minutter

  Denne artikel har til formål at give dig et overordnet indblik i hvordan man kan kræve erstatning fra nogen, der angiveligt har forårsaget en skadegørende handling, hvor man har lidt et tab. Artiklen tager udgangspunkt i den verserende retssag mellem Skattestyrelsen og advokatfirmaet Bech-Bruun.

 • Kapitalklasser | En komplet guide

  Læs hvordan vedtægterne kan give anpartshaver særlige individuelle rettigheder. Om opdeling af anpartskapitalen i forskellige klasser. Og om vigtigt overvejelser i den anledning.

 • Omregistrering af iværksætterselskab – Lovforslag fremsat:

  Omsider (den 11.11.20) har regeringen (midt i Minkskandalen) fremsat lovforslag om justerede regler om blandt andet om-registrering af iværksætterselskaber. Læs nærmere om, hvordan det faktisk bliver nemmere.

 • Omregistrering af iværksætterselskab – mere om nye regler

  Denne artikel orienterer dig om det udkast til lovforslag som Erhvervsstyrelsen har sendt i høring den 6. september 2020.

 • Omregistrering – Iværksætterselskab

  Læs om den politiske aftale indgået mellem regeringen og en række partier, hvorefter om-registrering af iværksætterselskaber bliver nemmere, og hvorefter fristen udsættes.

 • IVS Lukker

  IVS Lukker. Her får du overblikket.

 • Omvendt Lodret Fusion

  Står du med et overflødigt Holdingselskab – som mange andre – så beskriver jeg her en relativ enkel metode til at smelte Holdingselskabet ned i Datterselskabet – skattefrit.

 • Tvangsopløsning? Er dit selskab sendt til tvangsopløsning?

  Er dit selskab sendt til tvangsopløsning, så ring straks. Du må ikke sidde på hænderne. Få mere viden om, hvad der foregår og få viden om, hvordan vi professionelt kan hjælpe selskabet tilbage på ret kurs.

 • Hvad er en likvidation?

  Her får du mere viden om lukkemetoden likvidation. Lad os hjælpe dig med at tilrettelægge en ordentlig nedlukning (likvidation) af dit selskab. Med ordentlig planlægning af likvidationen, behøver det ikke koste spidsen af en jetjager.

 • 7 metoder, når du skal omdanne IVS til ApS

  Artiklen behandler overordnet de 7 metoder, der er for at omdanne dit IVS til ApS. Vi beskriver de 7 metoder, der alle kan kombineres. Advokat Jacob Tøjner har praktisk erfaring med alle 7 metoder.

 • Guide: Afskaffelse af iværksætterselskaber

  Regeringen og Dansk Folkeparti afskaffer iværksætterselskaberne. Fra 4. april 2019 kan vi ikke længere tilbyde denne ydelse. Fra 4. april 2019 har du som ejer af et iværksætterselskab 24 måneder til at omdanne selskabet til anpartsselskab. Omdanner du ikke selskabet, vil selskabet blive tvangsopløst.

 • Indlæg til bogholdere

  Dette indlæg udtrykker ikke en artikel, men notater gjort til foredrag for en række bogholdere til arrangementer (oktober 2018)

 • Skattefradrag? Hvad med et gedigent skattefradrag i din skat?

  Artiklen handler om dig, der har negativ egenkapital i dit (unoterede) holdingselskab eller negativ egenkapital i dit driftsselskab (hvor du ikke har holdingselskab) – Få et skattefradrag i dag.

 • Må man optage en samtale?

  Hvordan er det med skjulte optagelser | Hvordan er det med skjulte optagelser af chefen | Må du optage et møde? Få lidt nuanceret & nok overraskende indblik..

 • Forretningshemmeligheder

  Gør din/jeres virksomhed nok for at beskytte forretningshemmeligheder? Ny lov om forretningshemmeligheder omfatter regler om ”erhvervelse, brug eller videregivelse” af ”forretningshemmeligheder”. Hvornår det er en lovlig og ulovlig handling. Loven indfører også et krav til virksomheden om at sørge for at beskytte hemmeligheder på et vist niveau.

 • Aktieselskab, kr. 400.000 i indskud

  Aktieselskab, kr. 400.000 i indskud – plan: 01.07.2018 Aktieselskaber: Nye regler foreslår at nedsætte regler for minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital. Man vil (efter planen) nedsætte minimumskravet fra kr. 500.000 til kr. 400.000.   Selskabskapital: Selskabsloven siger følgende om selskabskapitalen i kapitalselskaber: ”.. Selskabskapital – § 4. Kapitalselskaber omfattet af denne lov skal have en selskabskapital, […]

 • Guide: SMBA eller FMBA til A/S – omdannelse

  Denne artikel handler om L185 fra Erhvervsministeriet fremsat i marts 2018. Hvis forslaget bliver en realitet, kan vi bidrage med en omdannelse af dit SMBA til A/S på en langt nemmere måde end hidtil. Hidtil skulle du først omdanne til Andelsselskab, hvorefter dette kunne omdannes til A/S.

 • Case: Sådan undgik 2 iværksættere 2 x 2 mio. kr i skat

  Artiklen giver dig indblik i det ‘farlige’ blot at replacere aktiver i selskaber du ejer alene eller med andre. Mange er slet ikke klar over, at SKAT kan korrigere sådanne overdragelser med dobbeltbeskatning og trippelbeskatning til følge – og vel at mærke af summer, som skatteyder IKKE har modtaget !!

 • Guide: Udbytte – efter aftale eller andele?

  Artiklen redegør for, hvordan vi ved at anvende forskellige kombinationer af selskabstyper, kan konstruere en (lovlig) metode til at fordele overskud efter for eksempel den enkeltes resultat (indsats) fremfor at skulle holde os til at dele over lønnen – med topskat.

 • Opløsning ved betalingserklæring

  Artiklen behandler begrebet ‘opløsning ved betalingserklæring’. Denne opløsning kræver rådgivning. Der kan være farlige skeletter i skabet. Få bistand til opgaven og undgå fejl.

 • Ophør af skattepligt – likvidation af selskab

  Her behandles skatten i forbindelse med likvidation. Likvidation kræver erfaring & god planlægning. Uden denne opstår fejl, tab og ofte skattebetaling, der kunne være undgået. Får bistand fra specialistadvokat Jacob Tøjner, og få en løsning uden fejl.

 • Selvangivelse: Hvornår skal jeg indgive selvangivelse for mit selskab?

  Artiklen behandler hvornår du rettidigt indgiver selvangivelse for dit selskab. I de første år som iværksætter ‘gør du det selv’. Det er nemmere end du tror.

 • Skattepligt. Hvornår indtræder skattepligt for et selskab?

  Skattepligt. Hvornår indtræder skattepligt for et selskab? Skattepligt: Ved stiftelsen af for eksempel et anpartsselskab eller iværksætterselskab etableres en såkaldt juridisk person. Personen er et såkaldt retssubjekt – præcis som en fysisk person. Den juridiske person kan altså erhverve rettigheder eller påtage sig forpligtelser. Et et anpartsselskab eller iværksætterselskab kan først erhverve rettigheder eller påtage sig […]

 • Spaltning | Indberetning til Skat

  Denne artikel guider dig gennem vigtige oplysningskrav til SKAT i forbindelse med gennemførelsen af en skattefri spaltning. Der er oplysningspligter og vigtige frister. Sørg for at overholde disse.

 • Skattefri ombytning | Indberetning til Skat

  I forbindelse med skattefri omstruktureringer skal der ske meddelelse til SKAT af en række oplysninger. Dette er et krav efter lovgivningen. Det har konsekvenser at undlade dette, herunder at oversidde frister.

 • Guide: Skattefri Fusion – indberetning til Skat og Erhvervsstyrelsen

  Fusion – indberetning til Skat og Erhvervsstyrelsen I forbindelse med en fusion skal der ske meddelelse til SKAT og til ERHVERVSSTYRELSEN. Som led i vores bistand indberetter vi alt til ERHVERVSSTYRELSEN, men oftest overlader vi det til dig eller din revisor at indberette øvrige forhold til SKAT. Baggrunden herfor er, at du eller din revisor […]

 • Bitcoins er skattepligtige – forstå hvorfor på 2 minutter

  Artiklen redegør for grundlaget for, at gevinster på investering i Bitcoins er skattepligtige for personer i Danmark.

 • Pas nu på med ‘ledelseserklæring’ på Virk..

  Artiklen handler om at flere og flere fejlagtigt stifter selskaber selv ved indskud af værdier, biler, værktøj, etc. og i den forbindelse ikke overholder gældende regler. Derved stifter de ugyldigt uden at vide det, og de pådrager sig en potentielt strafansvar.

 • De ‘farlige’ regnskabsår – stiftelser i perioden 01.11 – 01.03

  Artiklen behandler den ‘meningsløse’ problematik SKAT forårsager ved ikke at kunne takle 2 x 1. april i første regnskabsår.

 • Hvis SKAT spørger efter ‘materiale og redegørelse’ vedrørende momsregistrering ..

  Har vi eller du selv anmodet om momsregistrering af dit selskab opnår du nogen gange den ‘lykkelige omstændighed’ at blive udtaget til besvarelse af brev fra SKAT med SKATS anmodning om yderligere oplysninger. I denne artikel får vi dig beroliget og hjælper dig på vej til en fornuftig besvarelse.

 • Erhvervspakke 2017; Nye muligheder for medarbejderaktier

  Artiklen behandler de kommende nye initiativer i ‘Erhvervspakke 2017’ med fokus på medarbejderaktier og såkaldt vesting. Læs og få overblik over de muligheder, der kommer.

1 2 3 Tilbage til bloggen